Telmisartan – informacje o substancji czynnej

Telmisartan jest organicznym związkiem chemicznym, składającym się z dwóch reszt benzimidazolowych i jednej bifenylowej. Swoisty, wybiórczy antagonista receptora angiotensyny II. Lek ten działa na układ renina-angiotensyna. Telmisartan jest lekiem wydawanym na receptę, stosowanym w leczeniu chorób o podłożu sercowo-naczyniowym.

Zastosowanie tej substancji niemal całkowicie hamuje podwyższenie ciśnienia tętniczego wywołane przez angiotensynę II bez wpływu na częstotliwość rytmu serca. Po podaniu pierwszej dawki działanie obniżające poziom ciśnienia we krwi pojawia się stopniowo w ciągu 3 godzin. Działanie hipotensyjne utrzymuje się przez 24 godziny po przyjęciu leku. Maksymalne obniżenie ciśnienia tętniczego występuje po 4–8 tygodniach stosowania. Lek po zażyciu szybko, lecz w różnym odsetku, wchłania się z przewodu pokarmowego. Telmisartan może być stosowany w skojarzeniu z tiazydowymi lekami moczopędnymi, takimi jak hydrochlorotiazyd.

Wskazania do stosowania: Leczenie nadciśnienia (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Zmniejszenie częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych (zawał serca lub udar mózgu) u osób należących do grupy ryzyka, czyli takich pacjentów, u których zdiagnozowano zmniejszony dopływ krwi do serca lub nóg, którzy przebyli udar mózgu lub chorują na cukrzycę.

Dawkowanie: Dorośli. W leczeniu nadciśnienia tętniczego zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg raz dziennie U niektórych pacjentów poprawa następuje już po dawce 20 mg i w takim przypadku dawkę tą uznaje się za wystarczającą. W przypadku braku zadowalającego działania dawkę można zwiększyć w uzasadnionych przypadkach do 80 raz dziennie. O zastosowaniu optymalnego dawkowania leku zawsze powinien decydować lekarza.

Zapoznaj się z listą leków zawierających substancję czynną telmisartan.