Rozuwastatyna – informacje o substancji czynnej

Rozuwastatyna – jest to substancja należąca do grupy statyn – wybiórczy i kompetycyjny inhibitor reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (reduktazy HMG-CoA). Lek powoduje zmniejszenie stężenia cholesterolu w wątrobie; w rezultacie następuje zwiększenie ekspresji receptorów dla LDL i wychwyt cząstek LDL. W przypadku podania doustnego rozuwastatyna osiąga Cmax w osoczu po ok. 5 godzinach.

Wskazania: Leczenie hiperchoresterolemii – lek jest stosowany jako uzupełnienie diety, w przypadku., gdy reakcja organizmu na dietę oraz inne niefarmakologiczne metody leczenia np. aktywność fizyczna, zmniejszenie masy ciała jest niewystarczająca. Hiperchoresterolemia jest to choroba charakteryzująca się podwyższonym poziom cholesterolu we krwi. Może być spowodowana stosowaniem niewłaściwej diety oraz innymi schorzeniami (np. niewydolnością nerek lub tarczycy, anoreksją). Choroba powoduje znaczące podwyższenie ryzyka zachorowania na inne choroby sercowo-naczyniowe jak np. choroba niedokrwienna lub zawał serca.

 

Zapoznaj się z listą leków zawierających substancję czynną rozuwastatynę.