Chlorek sodu – informacje o substancji czynnej

Chlorek sodu jest nieorganicznym związkiem chemicznym z grupy chlorków, sól kwasu solnego i sodu. Substancja ta stanowi podstawowy składnik soli kuchennej.

Substancja wykorzystywana jest w wielu gałęziach gospodarki: m. in. branży spożywczej, jako środek nadający jedzeniu słony smak, w przemyśle szklarskim i garbarstwie oraz do konserwacji żywności.

W farmacji wykorzystywany jest 0,9% roztwór wodny chlorku sodu, potocznie nazywany solą fizjologiczną. Takie stężenie chlorku sodu jest izoosmolarne z osoczem krwi. Pozwala to na wykorzystanie tego składnika przy wytwarzaniu płynów infuzyjnych.

Zapoznaj się z listą leków zawierających substancję czynną chlorek sodu.