Lewetyracetam – informacje o substancji czynnej

Lewetyracetam – lek przeciwpadaczkowy stosowany w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych występujących u osób chorych na padaczkę.

Lewetyracetam to pochodna pirolidonu o dobrej rozpuszczalności i dobrych właściwościach przenikających. Lek ten można stosować zarówno w formie dożylnej jak i doustnej. Dawkowanie leku jest ściśle powiązane z rodzajem stosowanej terapii. Szczególną ostrożność w doborze dawki należy zachować w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (wówczas dobową dawkę ustala się indywidualnie w zależności od czynności nerek).

Wskazania do stosowania: monoterapia napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych, leczenie wspomagające napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych, leczenie wspomagające napadów mioklonicznych występujących z młodzieńczą padaczką miokloniczną, leczenie wspomagające napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych występujących z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Przeciwskazania do stosowania preparatu: nadwrażliwość na lewetyracetam, związki pochodne pirolidonów i/lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Możliwe działania niepożądane (najczęstsze): zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, ból głowy, senność, bezsenność, jadłowstręt, depresja, agresywność, drażliwość, zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty.

 

Zapoznaj się z listą leków zawierających substancję czynną lewetyracetam.