Tymolol – informacje o substancji czynnej

Tymolol jest wielofunkcyjnym organicznym związkiem chemicznym stosowanym w okulistyce, jako lek blokujący receptory β1- i β2-adrenergiczne.  Lek  powoduje zmniejszenie pojemności  minutowej i zwężenie oskrzeli i naczyń obwodowych. Substancja obniża ciśnienie tętnicze, powoduje zmniejszenie aktywności reninowej osocza oraz wstrzymuje uwalnianie noradrenaliny. W farmacji najczęściej stosowaną postacią leku jest maleinian tymololu.

Wskazania: Lek jest stosowany w leczeniu chorób oczu, takich jak: zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra wtórna, jaskra z otwartym kątem przesączania

Dawkowanie: Zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych do jedna kropla dwa razy na dobę. Lek podawany dospojówkowo, Należy przestrzegać zaleceń lekarza.

Uwagi: Lek może powodować zaburzenie osłabienie sprawności psychofizycznej. Należy zachować ostrożność w przypadku planowania prowadzenia samochodu lub wykonywania pracy z wykorzystaniem urządzeń i maszyn. W ciąży i w czasie karmienia piersią stosowanie leku jest przeciwwskazane.

Zapoznaj się z listą leków zawierających substancję czynną tymolol.