Substancja czynna: Imatynib - lista leków

Imatynib – lek z grupy inhibitorów kinaz białkowych o działaniu przeciwnowotworowym. Mechanizm działania imatynibu polega na hamowaniu podziałów komórkowych oraz kontrolowanej śmierci komórek nowotworowych. Lek działa tylko w komórkach nowotworowych.

Stosowany między innymi u pacjentów:

  • z przewlekłą białaczką szpikową z chromosomem Philadelphia (Ph+) w przebiegu przełomu blastycznego;
  • u dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową z Ph+ oraz w fazie przewlekłej, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu szpiku jako leczenia pierwszego rzutu lub w przebiegu przełomu blastycznego;
  • z ostrą białaczką limfoblastyczną z Ph+ w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią;
  • z nieoperacyjnymi guzowatymi włókniakomięsakami skóry.

Lek należy przyjmować wraz z posiłkiem, aby uniknąć ryzyka podrażnienia przewodu pokarmowego.

Możliwe działania niepożądane: niedokrwistość, trombocytopenia, neutropenia, jadłowstręt, zaburzenia smaku, bezsenność, ból głowy, zawroty głowy, parestezje, obrzęk powiek, nasilone łzawienie, suchość oka, zaczerwienienie twarzy, krwotok, duszność, kaszel, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

Uwaga: Z uwagi na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia, należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Egitinid

Działanie i wskazania Egitinid jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej....

Glivec

Działanie i wskazania Glivec jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych...

Imakrebin

Działanie i wskazania Imakrebin jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych...

Imatenil

Działanie i wskazania Imatenil jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych...

Imatilek

Działanie i wskazania Imatilek jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych...

Imatinib Accord

Działanie i wskazania Imatinib Accord jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imatinib Actavis

Działanie i wskazania Imatinib Actavis jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imatinib Actavis Group

Działanie i wskazania Imatinib Actavis Group jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu...

Imatinib Adamed Pharma

Działanie i wskazania Imatinib Adamed Pharma jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w...

Imatinib Apotex

Działanie i wskazania Imatinib Apotex jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek, występujących w niżej...

Imatinib Aurovitas

Działanie i wskazania Imatinib Aurovitas jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu...

Imatinib Fair-Med

Działanie i wskazania Imatinib Fair-Med jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imatinib Fresenius Kabi

Działanie i wskazania Imatinib Fresenius Kabi jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu...

Imatinib Generics

Działanie i wskazania Imatinib Generics jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imatinib Glenmark

Działanie i wskazania Imatinib Glenmark jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu...

Imatinib Krka

Działanie i wskazania Imatinib Krka jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imatinib LEK-AM

Działanie i wskazania Imatinib LEK-AM jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą...

Imatinib Medac

Działanie i wskazania Imatinib medac jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imatinib Mylan

Działanie i wskazania Imatinib Mylan jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu...

Imatinib Polfa

Działanie i wskazania Imatinib Polfa jest dostępny w postaci kapsułek żelatynowych twardych zawierających substancję czynną imatynib. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w...

Imatinib Polpharma

Działanie i wskazania Imatinib Polpharma jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu...

Imatinib Sandoz

Działanie i wskazania Imatinib Sandoz jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa przez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu niżej...

Imatinib Teva

Działanie i wskazania Imatinib Teva jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imatinib Teva B.V.

Działanie i wskazania Imatinib Teva B.V. jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu...

Imatinib Teva Pharmaceuticals

Działanie i wskazania Imatinib Teva Pharmaceuticals jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w...

Imatinib Vipharm

Działanie i wskazania Imatinib Vipharm jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imatinib Zentiva

Działanie i wskazania Imatinib Zentiva jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imatynib BioOrganics

Działanie i wskazania Imatynib BioOrganics jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imatynib Genthon

Działanie i wskazania Imatynib Genthon jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. . Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu...

Imatynib Kiron

Działanie i wskazania Imatynib Kiron jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. . Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu...

Imatynib Synthon

Działanie i wskazania Imatynib należy do klasy leków określanych jako inhibitory kinazy białkowej. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Imavec

Działanie i wskazania Imavec jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu choroby zwanej przewlekłą...

Kinacel

Działanie i wskazania Kinacel jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu choroby zwanej przewlekłą...

Leutipol

Działanie i wskazania Leutipol jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych...

Leuzek

Działanie i wskazania Leuzek jest dostępny w postaci kapsułek żelatynowych twardych zawierających substancję czynną imatynib. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w chorobach...

Meaxin

Działanie i wskazania Meaxin jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej....

Nibix

Działanie i wskazania Nibix jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą...

Nibix PP

Działanie i wskazania Nibix PP jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób...

Telux

Działanie i wskazania Lek Telux jest dostępny w postaci kapsułek żelatynowych twardych zawierających substancję czynną imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek...

Tibaldix

Działanie i wskazania Tibaldix jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych...

Vianib

Działanie i wskazania VIANIB jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych...