Konsultacja merytoryczna:

Imatinib Adamed Pharma

Imatinib Adamed Pharma jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej.

Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów.

Imatinib Adamed Pharma jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z:

– Przewlekłą białaczką szpikową (CML – ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane komórkami mieloidalnymi) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. U dorosłych pacjentów Imatinib Adamed Pharma jest stosowany w leczeniu późnego etapu przewlekłej białaczki szpikowej zwanego przełomem blastycznym. Jednakże u dzieci i młodzieży może on być stosowany w leczeniu wszystkich etapów choroby.

Imatinib Adamed Pharma jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z:

– Ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ang. Ph-positive ALL).
Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Ostra białaczka limfoblastyczna jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane limfoblastami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Adamed Pharma hamuje wzrost tych komórek.

– Zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (MDS/MPD – ang. myelodysplastic/myeloproliferate). Są to zespoły chorób krwi, w których niektóre białe krwinki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Adamed Pharma hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.

– Zespołem hipereozynofilowym (HES – ang. Hypereosinophilic Syndrome) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (CEL – ang. Chronic Eosinophilic Leukemia). Są to choroby krwi, w których niektóre komórki krwi (zwane eozynofilami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Adamed Pharma hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.

– Guzowatymi włókniakomięsakami skóry (DFSP – ang. dermatofibrosarcoma protuberans).
DFSP jest nowotworem skóry i tkanek podskórnych, w którym niektóre komórki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Adamed Pharma hamuje wzrost tych komórek. W pozostałej części ulotki będą używane skróty nazw chorób wymienionych powyżej. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania i zasadności podawania leku Imatinib Adamed Pharma, należy skierować je do lekarza.

Jaki jest skład Imatinib Adamed Pharma, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest imatynib (w postaci imatynibu mezylanu).

Każda kapsułka leku Imatinib Adamed Pharma zawiera 100 mg imatynibu (w postaci imatynibu mezylanu).

Pozostałe składniki to: krospowidon (typ A), laktoza jednowodna i magnezu stearynian.

Kaspułka zawiera żelatynę, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171) i żelaza tlenek czerwony (E 172).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Imatinib Adamed Pharma – jak stosować ten lek?

Lekarz przepisał lek Imatinib Adamed Pharma z powodu ciężkiego stanu pacjenta. Lek Imatinib Adamed Pharma może pomóc poprawić ten stan.

Jednak ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Ważne jest aby stosować lek tak długo, jak to zalecił lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Nie należy przerywać stosowania leku Imatinib Adamed Pharma, jeśli nie zaleci tego lekarz. Jeśli pacjent nie może przyjąć przepisanego przez lekarza leku lub uważa, że go nie potrzebuje, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W jakiej dawce przyjmuje się lek Imatinib Adamed Pharma:

Stosowanie u pacjentów dorosłych
Lekarz określi dokładną liczbę kapsułek leku Imatinib Adamed Pharma, którą należy przyjmować.

– W przypadku leczenia CML:
Dawka początkowa wynosi zazwyczaj:
– 600 mg przyjmowane jako 6 kapsułek raz na dobę.

Lekarz może przepisać większą lub mniejszą dawkę w zależności od odpowiedzi na leczenie. Jeśli dawka dobowa wynosi 800 mg (8 kapsułek), należy przyjmować 4 kapsułki rano i 4 kapsułki wieczorem.

– W przypadku leczenia Ph-positive ALL:
Dawka początkowa wynosi 600 mg, przyjmowana jako 6 kapsułek raz na dobę.

– W przypadku leczenia MDS/MPD:
Dawka początkowa wynosi 400 mg, przyjmowana jako 4 kapsułki raz na dobę.

– W przypadku leczenia HES/CEL:
Dawka początkowa wynosi 100 mg, przyjmowana jako jedna kapsułka raz na dobę. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 400 mg przyjmowanej jako 4 kapsułki raz na dobę, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

– W przypadku leczenia DFSP:
Dawka dobowa wynosi 800 mg (8 kapsułek), przyjmowana jako 4 kapsułki rano i 4 kapsułki wieczorem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lekarz określi ilość kapsułek leku Imatinib Adamed Pharma, którą należy podać dziecku. Dawka leku Imatinib Adamed Pharma będzie zależała od stanu dziecka, jego masy ciała i wzrostu. Całkowita dawka dobowa u dzieci i młodzieży nie może być większa niż 800 mg. Dawkę można podawać dziecku raz na dobę lub podzielić ją na dwie dawki (połowę dawki rano i połowę dawki wieczorem).

Kiedy i jak przyjmuje się lek Imatinib Adamed Pharma
– Lek Imatinib Adamed Pharma należy przyjmować wraz z posiłkiem w celu ochrony żołądka w czasie przyjmowania leku Imatinib Adamed Pharma.
– Kapsułki należy połykać w całości, popijając dużą szklanką wody. Nie należy otwierać ani zgniatać kapsułek chyba, że pacjent ma problemy z ich połykaniem (np. u dzieci).
– Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć kapsułek, może je otworzyć i proszek rozpuścić w szklance z niegazowaną wodą lub sokiem jabłkowym.
– Kobiety w ciąży lub mogące zajść w ciążę, które otwierają kapsułki powinny ostrożnie postepować z ich zawartością. Należy unikać kontaktu zawartości kapsułki ze skórą i oczami oraz nie wdychać jej. Należy umyć ręce natychmiast po otworzeniu kapsułki.

Jak długo przyjmuje się lek Imatinib Adamed Pharma
Należy przyjmować lek Imatinib Adamed Pharma codziennie tak długo, jak długo zaleci lekarz.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Pacjenci, którzy przyjęli przypadkowo zbyt dużą ilość kapsułek, powinni natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ mogą wymagać opieki medycznej. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Imatinib Adamed Pharma – czy mogę spożywać alkohol?

Lek Imatinib Adamed Pharma należy przyjmować wraz z posiłkiem w celu ochrony żołądka w czasie przyjmowania leku Imatinib Adamed Pharma.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Imatinib Adamed Pharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Lek Imatinib Adamed Pharma nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ może zaszkodzić dziecku. Lekarz przedstawi możliwe zagrożenia mogące wystąpić w trakcie przyjmowania leku Imatinib Adamed Pharma w czasie ciąży. Zaleca się, by kobiety, które mogą zajść w ciążę stosowały skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią w czasie leczenia lekiem Imatinib Adamed Pharma.

Wpływ na płodność
Pacjenci zwracający uwagę na swoją płodność podczas stosowania leku Imatinib Adamed Pharma, powinni skonsultować się z lekarzem.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Podczas przyjmowania tego leku mogą wystąpić zawroty głowy lub senność lub zaburzenia widzenia.

W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi czy maszyn do czasu, aż pacjent poczuje się znowu dobrze.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Imatinib Adamed Pharma

Ulotka Imatinib Adamed Pharma – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Imatinib Adamed Pharma, 100 mg, kapsułki, twarde (Imatinibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 12 razy

Rozmiar plku 291.47 KB


Imatinib Adamed Pharma, 400 mg, kapsułki, twarde (Imatinibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 7 razy

Rozmiar plku 291.74 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Imatinib Adamed Pharma m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Imatinib Adamed Pharma, 100 mg, kapsułki, twarde (Imatinibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 8 razy

Rozmiar plku 532.88 KB


Imatinib Adamed Pharma, 400 mg, kapsułki, twarde (Imatinibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 8 razy

Rozmiar plku 535.27 KB

Cena - ile kosztuje Imatinib Adamed Pharma?

Cena Imatinib Adamed Pharma i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Imatinib Adamed Pharma.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Imatinib Adamed Pharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz