Imatinib Actavis

Imatinib Actavis jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre nowotwory.

Lek Imatinib Actavis jest wskazany w leczeniu:
– Przewlekłej białaczki szpikowej (CML – ang. Chronic Myeloid Leukaemia).
Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane komórkami mieloidalnymi) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób.

U dorosłych pacjentów Imatinib Actavis jest stosowany w leczeniu późnego etapu przewlekłej białaczki szpikowej (przełom blastyczny). U dzieci i młodzieży może on być stosowany w leczeniu na wszystkich etapach choroby (przewlekłym, fazie akceleracji i przełomie blastycznym).

Lek Imatinib Actavis jest także wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z:
– Ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ang. Ph-positive ALL).
Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Ostra białaczka limfoblastyczna jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane limfoblastami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Actavis hamuje wzrost tych komórek.
– Zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (MDS/MPD – ang. myelodysplastic/myeloproliferate). Są to zespoły chorób krwi, w których niektóre białe krwinki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Actavis hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.
– Zespołem hipereozynofilowym (HES – ang. Hypereosinophilic Syndrome) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (CEL – ang. Chronic Eosinophilic Leukemia). Są to choroby krwi, w których niektóre komórki krwi (zwane eozynofilami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Actavis hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.
– Guzowatymi włókniakomięsakami skóry (DFSP – ang. dermatofibrosarcoma protuberans).
DFSP jest nowotworem skóry i tkanek podskórnych, w którym niektóre komórki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Actavis hamuje wzrost tych komórek.

Jaki jest skład Imatinib Actavis, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest imatynib (w postaci mezylanu).
Każda kapsułka zawiera 50 mg imatynibu (w postaci mezylanu).

Pozostałe składniki to: Zawartość kapsułki: celuloza mikrokrystaliczna, kopowidon, krospowidon, sodu stearylofumaran, krzemionka (koloidalna hydrofobowa i koloidalna bezwodna). Otoczka kapsułki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172). Tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy, roztwór amoniaku, potasu wodorotlenek.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Imatinib Actavis – jak stosować ten lek?

W jakiej dawce przyjmuje się lek Imatinib Actavis

Stosowanie u pacjentów dorosłych
Lekarz określi dokładną liczbę kapsułek leku Imatinib Actavis, którą należy przyjmować.

– W przypadku leczenia CML:
Zwykle stosowana dawka początkowa to 600 mg przyjmowane jako 12 kapsułek raz na dobę.

Lekarz może przepisać większą lub mniejszą dawkę w zależności od odpowiedzi na leczenie. Jeśli dawka dobowa wynosi 800 mg (16 kapsułek), należy przyjmować 8 kapsułek rano i 8 kapsułek wieczorem.

– W przypadku leczenia Ph-positive ALL:
Dawka początkowa wynosi 600 mg, przyjmowana jako 12 kapsułek raz na dobę.

– W przypadku leczenia MDS/MPD:
Dawka początkowa wynosi 400 mg, przyjmowane jako 8 kapsułek raz na dobę.

– W przypadku leczenia HES/CEL:
Dawka początkowa wynosi 100 mg, przyjmowana jako 2 kapsułki raz na dobę. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 400 mg, przyjmowanej jako 8 kapsułek raz na dobę, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

– W przypadku leczenia DFSP:
Dawka dobowa wynosi 800 mg (16 kapsułek), przyjmowana jako 8 kapsułek rano i 8 kapsułek wieczorem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lekarz określi ilość kapsułek leku Imatinib Actavis, którą należy podać dziecku. Dawka leku Imatinib Actavis będzie zależała od stanu dziecka oraz jego masy ciała i wzrostu.

Całkowita dawka dobowa u dzieci i młodzieży w leczeniu CML nie może być większa niż 800 mg. Dawkę można podawać dziecku raz na dobę lub podzielić ją na dwie dawki (połowę dawki rano i połowę dawki wieczorem).

Kiedy i jak przyjmuje się lek Imatinib Actavis
– Lek Imatinib Actavis należy przyjmować wraz z posiłkiem. To pomaga chronić żołądek w czasie przyjmowania leku Imatinib Actavis.
– Kapsułki należy połykać w całości, popijając dużą szklanką wody. Nie otwierać, nie kruszyć kapsułek chyba, że pacjent ma problemy z połykaniem (np. u dzieci).
– Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć kapsułek, może je otworzyć i wsypać proszek do szklanki z niegazowaną wodą lub sokiem jabłkowym.
– Kobiety w ciąży bądź mogące zajść w ciążę, które otwierają kapsułki powinny ostrożnie postępować z zawartością: unikać kontaktu proszku ze skórą i oczami oraz nie wdychać go.

Należy umyć ręce natychmiast po zakończeniu otwierania kapsułek.

Jak długo przyjmuje się lek Imatinib Actavis

Należy przyjmować lek Imatinib Actavis codziennie tak długo, jak długo zaleci lekarz.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Pacjent, który przyjął przypadkowo zbyt dużą ilość kapsułek powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Pacjent może wymagać opieki medycznej. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Imatinib Actavis – czy mogę spożywać alkohol?

Lek Imatinib Actavis należy przyjmować wraz z posiłkiem. To pomaga chronić żołądek w czasie przyjmowania leku Imatinib Actavis.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Imatinib Actavis w okresie ciąży i karmienia piersią?

– Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
– Lek Imatinib Actavis nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ może zaszkodzić dziecku. Lekarz przedstawi możliwe zagrożenia mogące wystąpić w trakcie przyjmowania leku Imatinib Actavis w czasie ciąży.
– Zaleca się, by kobiety, które mogą zajść w ciążę stosowały skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia lekiem Imatinib Actavis.
– Nie należy karmić piersią w czasie leczenia lekiem Imatinib Actavis.
– Pacjenci niepokojący się o płodność w związku z leczeniem lekiem Imatinib Actavis, powinni skonsultować się z lekarzem.

Ulotka Imatinib Actavis – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Imatinib Actavis, wszystkie (Imatynib)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Imatinib Actavis m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Imatinib Actavis, wszystkie (Imatynib)

Cena Imatinib Actavis i dostępność w najbliższej aptece

Dowiedz się ile kosztuje Imatinib Actavis i zarezerwuj w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Imatinib Actavis? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz