IMATINIB VIPHARM


12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU IMATINIB VIPHARM

Jakie są wskazania do stosowania leku oraz jak działa ten lek?

Imatinib Vipharm jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów.

Lek Imatinib Vipharm jest wskazany w leczeniu:
– Przewlekłej białaczki szpikowej (CML – ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane komórkami mieloidalnymi) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. U pacjentów dorosłych lek Imatinib Vipharm jest stosowany w leczeniu późnego etapu CML zwanego „przełomem blastycznym”. Natomiast u dzieci i młodzieży lek może być stosowany do leczenia wszystkich etapów choroby.

Lek Imatinib Vipharm jest także wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z:
– Ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ang. Ph-positive ALL). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Ostra białaczka limfoblastyczna jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane limfoblastami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Vipharm hamuje wzrost tych komórek.
– Zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (MDS/MPD – ang. myelodysplastic/myeloproliferate). Są to zespoły chorób krwi, w których niektóre białe krwinki
zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Vipharm hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.
– Zespołem hipereozynofilowym (HES – ang. Hypereosinophilic Syndrome) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (CEL – ang. Chronic Eosinophilic Leukemia). Są to choroby krwi, w których niektóre komórki krwi (zwane eozynofilami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Vipharm hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.
– Guzowatymi włókniakomięsakami skóry (DFSP – ang. dermatofibrosarcoma protuberans). DFSP jest nowotworem skóry i tkanek podskórnych, w którym niektóre komórki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Vipharm hamuje wzrost tych komórek.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania i zasadności podawania leku Imatinib Vipharm, należy skierować je do lekarza.

SKŁAD LEKU IMATINIB VIPHARM

Jaki jest skład leku? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną leku jest imatynib.

Pozostałe składniki to: magnezu stearynian. Skład otoczki kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), woda oczyszczona. Skład tuszu kapsułki: szelak, glikol propylenowy, żelaza tlenek czarny (E 172) i potasu wodorotlenek.

Każda kapsułka twarda leku Imatinib Vipharm 100 mg zawiera 100 mg imatynibu (w postaci mezylanu).
Każda kapsułka twarda leku Imatinib Vipharm 400 mg zawiera 400 mg imatynibu (w postaci mezylanu).

DAWKOWANIE LEKU IMATINIB VIPHARM

Jakie jest zalecane dawkowanie leku? Jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

Jednak ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jest ważne aby stosować lek tak długo, jak to zalecił lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Nie należy przerywać stosowania leku Imatinib Vipharm, jeśli nie zaleci tego lekarz. Jeśli pacjent nie może przyjąć przepisanego przez lekarza leku lub uważa, że go nie potrzebuje, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W jakiej dawce przyjmuje się lek Imatinib Vipharm

Stosowanie u pacjentów dorosłych

Lekarz określi dokładną liczbę kapsułek leku Imatinib Vipharm, którą należy przyjmować:

– W przypadku leczenia CML:
Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 600 mg przyjmowane jako 6 kapsułek 100 mg lub 1 kapsułka 400 mg i 2 kapsułki 100 mg raz na dobę.

Lekarz może przepisać większą lub mniejszą dawkę w zależności od odpowiedzi na leczenie. Jeśli dawka dobowa wynosi 800 mg (8 kapsułek 100 mg lub 2 kapsułki 400 mg), należy przyjmować 4 kapsułki 100 mg rano i 4 kapsułki 100 mg wieczorem lub jedną kapsułkę 400 mg rano i 1 kapsułkę 400 mg wieczorem.

– W przypadku leczenia Ph-positive ALL:
Dawka początkowa wynosi 600 mg przyjmowane jako 6 kapsułek 100 mg lub 1 kapsułka 400 mg i 2 kapsułki 100 mg raz na dobę.

– W przypadku leczenia MDS/MPD:
Dawka początkowa wynosi 400 mg, przyjmowana jako 4 kapsułki 100 mg lub 1 kapsułka 400 mg raz na dobę.

– W przypadku leczenia HES/CEL:
Dawka początkowa wynosi 100 mg, przyjmowana jako 1 kapsułka raz na dobę. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 400 mg przyjmowanej jako 4 kapsułki 100 mg lub 1 kapusłka 400 mg raz na dobę, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

– W przypadku leczenia DFSP:
Dawka dobowa wynosi 800 mg (8 kapsułek 100 mg lub 2 kapsułki 400 mg), przyjmowana jako 4 kapsułki rano i 4 kapsułki wieczorem lub jedną kapsułkę 400 mg rano i 1 kapsułkę 400 mg wieczorem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lekarz określi ilość kapsułek leku Imatinib Vipharm, którą należy podać dziecku. Dawka leku Imatinib Vipharm będzie zależała od stanu dziecka, jego masy ciała i wzrostu. Całkowita dawka dobowa u dzieci i młodzieży nie może być większa niż 800 mg. Dawkę można podawać dziecku raz na dobę lub podzielić ją na dwie dawki (połowę dawki rano i połowę dawki wieczorem).

Kiedy i jak przyjmuje się lek Imatinib Vipharm
– Lek Imatinib Vipharm należy przyjmować wraz z posiłkiem w celu ochrony żołądka w czasie przyjmowania leku Imatinib Vipharm
– Kapsułki należy połykać w całości, popijając dużą szklanką wody. Nie otwierać, nie kruszyć kapsułek chyba, że pacjent ma problemy z połykaniem (np. u dzieci).
– Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć kapsułek, może je otworzyć i wsypać proszek do szklanki z niegazowaną wodą lub sokiem jabłkowym.
– Kobiety w ciąży bądź mogące zajść w ciążę, które otwierają kapsułki powinny ostrożnie postępować z zawartością: unikać kontaktu proszku ze skórą i oczami oraz nie wdychać go. Należy umyć ręce natychmiast po zakończeniu otwierania kapsułek.

Jak długo przyjmuje się lek Imatinib Vipharm
Należy przyjmować lek Imatinib Vipharm codziennie tak długo, jak długo zaleci lekarz.

Dowiedz się więcej na ten temat tego, jak bezpiecznie przyjmować leki.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Pacjenci, którzy przyjęli przypadkowo zbyt dużą ilość tabletek, powinni natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ mogą wymagać opieki medycznej. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Lek Imatinib Vipharm należy przyjmować wraz z posiłkiem w celu ochrony żołądka w czasie przyjmowania leku Imatinib Vipharm.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek? Jakie środki ostrożności należy zachować?

– Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
– Lek Imatinib Vipharm nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ może zaszkodzić dziecku. Lekarz przedstawi możliwe zagrożenia mogące wystąpić w trakcie przyjmowania leku Imatinib Vipharm w czasie ciąży.
– Zaleca się, by kobiety, które mogą zajść w ciążę stosowały skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia.
– Nie należy karmić piersią w czasie leczenia lekiem Imatinib Vipharm.
– Pacjenci zwracający uwagę na swoją płodność podczas stosowania leku Imatinib Vipharm, powinni skonsultować się z lekarzem.

DOKUMENTACJA LEKU IMATINIB VIPHARM – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępniliśmy możliwość ściągnięcia pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

ULOTKA LEKU IMATINIB VIPHARM

ULOTKA LEKU IMATINIB VIPHARM - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku.


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - IMATINIB VIPHARM CHPL - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.
ZAREZERWUJ IMATINIB VIPHARM W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy, za pośrednictwem serwisu ktomalek.pl. Możliwość rezerwacji leku zarówno na receptę, jak i bez recepty. Jeżeli apteka udostępnia informacje, istnieje możliwość weryfikacji jaka jest aktualna cena leku. Sprawdź gdzie kupić lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta.

ZAMIENNIKI LEKU IMATINIB VIPHARM

Zapoznaj się z listą leków, które zawierają: ,

OPINIE O IMATINIB VIPHARM

Poznaj opinie pacjentów stosujących ten lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami - forum o lekach.

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here