Konsultacja merytoryczna:

Imatinib Glenmark

Imatinib Glenmark jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej.

Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów.

Lek Imatinib Glenmark jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z:

– Przewlekłą białaczką szpikową (CML – ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane komórkami mieloidalnymi) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. U pacjentów dorosłych lek Imatinib Glenmark stosuje się w leczeniu późnej fazy przewlekłej białaczki szpikowej określanej jako przełom blastyczny. Jednak u dzieci i młodzieży lek stosuje się w leczeniu wszystkich etapów (faz) choroby.

Ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph-dodatnia ALL – ang. Acute Lymphoblastic Leukemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Ostra białaczka limfoblastyczna jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane limfoblastami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Lek Imatinib Glenmark hamuje wzrost tych komórek.

Lek Imatinib Glenmark jest także wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z:
– Zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (MDS/MPD – ang. Myelodysplastic/Myeloproliferate). Są to rodzaje chorób krwi, w których niektóre białe krwinki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Lek Imatinib Glenmark hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.
– Zespołem hipereozynofilowym (HES – ang. Hypereosinophilic Syndrome) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (CEL – ang. Chronic Eosinophilic Leukemia). Są to choroby krwi, w których niektóre komórki krwi (zwane eozynofilami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Lek Imatinib Glenmark hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.
– Guzowatymi włókniakomięsakami skóry (DFSP – ang. Dermatofibrosarcoma Protuberans). DFSP jest nowotworem skóry i tkanek podskórnych, w którym niektóre komórki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Lek Imatinib Glenmark hamuje wzrost tych komórek.

W pozostałej części ulotki będą używane skróty nazw chorób wymienionych powyżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania leku Imatinib Glenmark lub dlaczego lek ten został przepisany pacjentowi, należy zapytać lekarza.

Jaki jest skład Imatinib Glenmark, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest imatynib mezylanu. Każda tabletka leku Imatinib Glenmark zawiera imatynib mezylanu, co odpowiada 100 mg imatynibu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, powidon, krospowidon (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki zawiera: hypromelozę, makrogol 400, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Imatinib Glenmark – jak stosować ten lek?

Lekarz przepisał lek Imatinib Glenmark z powodu ciężkiej choroby pacjenta. Lek Imatinib Glenmark może pomóc w leczeniu tej choroby. Jednak, lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Jest ważne, aby stosować lek tak długo, jak to zalecił lekarz lub farmaceuta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przerywać stosowania leku Imatinib Glenmark, jeśli nie zaleci tego lekarz. Jeśli pacjent nie może przyjąć przepisanego przez lekarza leku lub uważa, że go nie potrzebuje, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W jakiej dawce przyjmuje się lek Imatinib Glenmark

Stosowanie u pacjentów dorosłych
Lekarz określi dokładną liczbę tabletek leku Imatinib Glenmark, którą należy przyjmować.
– W przypadku leczenia późnej fazy CML określanej jako przełom blastyczny:

Zależnie od stanu pacjenta dawka początkowa wynosi zazwyczaj 600 mg:
– 600 mg przyjmowane jako 6 tabletek raz na dobę.

W leczeniu CML lekarz może przepisać większą lub mniejszą dawkę w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Jeśli dawka dobowa wynosi 800 mg (8 tabletek), należy przyjmować 4 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem.

– W przypadku leczenia Ph-dodatniej ALL:
Dawka początkowa wynosi 600 mg, przyjmowana jako 6 tabletek raz na dobę.

– W przypadku leczenia MDS/MPD:
Dawka początkowa wynosi 400 mg, przyjmowana jako 4 tabletki raz na dobę.

– W przypadku leczenia HES/CEL:
Dawka początkowa wynosi 100 mg, przyjmowana jako 1 tabletka raz na dobę. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 400 mg przyjmowanej jako 4 tabletki raz na dobę, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

– W przypadku leczenia DFSP:
Dawka dobowa wynosi 800 mg (8 tabletek), przyjmowana jako 4 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lekarz określi liczbę tabletek leku Imatinib Glenmark, którą należy podać dziecku. Dawka leku będzie zależała od stanu dziecka oraz jego masy ciała i wzrostu. Całkowita dawka dobowa u dzieci nie może być większa niż 800 mg w leczeniu CML oraz 600 mg w leczeniu Ph-dodatniej ALL. Dawkę można podawać dziecku raz na dobę lub alternatywnie podzielić ją na dwie dawki (połowę dawki rano i połowę dawki wieczorem).

Kiedy i jak przyjmuje się lek Imatinib Glenmark
– Lek Imatinib Glenmark należy przyjmować z posiłkiem w celu ochrony żołądka w czasie przyjmowania leku Imatinib Glenmark.
– Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą szklanką wody.

Jeśli pacjent ma trudności z połknięciem tabletek, może je rozpuścić w szklance z niegazowaną wodą
lub sokiem jabłkowym:
– Należy użyć 50 ml płynu na każdą 100 mg tabletkę.
– Płyn należy wymieszać łyżką, aż tabletki całkowicie się rozpuszczą.
– Jak tylko tabletki się rozpuszczą, należy natychmiast wypić cały płyn znajdujący się w szklance. W szklance mogą pozostać śladowe ilości rozpuszczonych tabletek.

Jak długo przyjmuje się lek Imatinib Glenmark
Lek Imatinib Glenmark należy przyjmować codziennie tak długo, jak zaleci lekarz.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeżeli pacjent przyjął przypadkowo zbyt dużą ilość tabletek, powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być konieczna opieka medyczna. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Imatinib Glenmark – czy mogę spożywać alkohol?

Lek Imatinib Glenmark należy przyjmować z posiłkiem w celu ochrony żołądka w czasie przyjmowania leku Imatinib Glenmark.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Imatinib Glenmark w okresie ciąży i karmienia piersią?

– W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.
– Lek Imatinib Glenmark nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ może zaszkodzić dziecku. Lekarz przedstawi możliwe zagrożenia, które mogą wystąpić podczas przyjmowania leku Imatinib Glenmark w ciąży.
– Zaleca się, by kobiety, które mogą zajść w ciążę stosowały skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia lekiem Imatinib Glenmark.
– Nie należy karmić piersią w czasie leczenia lekiem Imatinib Glenmark.
– Pacjenci zainteresowani wpływem leku Imatinib Glenmark na płodność podczas jego stosowania, powinni skonsultować się z lekarzem.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Podczas przyjmowania tego leku mogą wystąpić zawroty głowy lub senność, lub zaburzenia widzenia.

Jeżeli objawy te wystąpią nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi czy maszyn do czasu, aż pacjent poczuje się znowu dobrze.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Imatinib Glenmark

Ulotka Imatinib Glenmark – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Imatinib Glenmark, 100 mg, tabletki powlekane (Imatinibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 7 razy

Rozmiar plku 112.96 KB


Imatinib Glenmark, 400 mg, tabletki powlekane (Imatinibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 112.63 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Imatinib Glenmark m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Imatinib Glenmark, 100 mg, tabletki powlekane (Imatinibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 233.08 KB


Imatinib Glenmark, 400 mg, tabletki powlekane (Imatinibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 8 razy

Rozmiar plku 232.75 KB

Cena - ile kosztuje Imatinib Glenmark?

Cena Imatinib Glenmark i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Imatinib Glenmark.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Imatinib Glenmark? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz