Ibum Sprint

Ibum Sprint to lek dost臋pny bez recepty, kt贸ry zawiera ibuprofen jako substancj臋 czynn膮. Jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), kt贸ry wykazuje dzia艂anie przeciwb贸lowe, przeciwgor膮czkowe i przeciwzapalne. Lek jest zalecany do stosowania w leczeniu b贸lu r贸偶nego pochodzenia o nasileniu s艂abym do umiarkowanego, bolesnego miesi膮czkowania oraz stan贸w gor膮czkowych r贸偶nego pochodzenia. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Ibum Sprint. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Ibum Sprint i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Lek Ibum Sprint zawiera ibuprofen 鈥 substancj臋 z grupy niesteroidowych lek贸w przeciwzapalnych (NLPZ), maj膮cych dzia艂anie przeciwb贸lowe, przeciwgor膮czkowe i przeciwzapalne. Wskazaniami do stosowania leku s膮:

 • B贸le r贸偶nego pochodzenia o nasileniu s艂abym do umiarkowanego:
  – b贸le g艂owy (w tym tak偶e migreny)
  – b贸le z臋b贸w
  – b贸le mi臋艣niowe, stawowe i kostne
  – b贸le po urazach
  – nerwob贸le
  – b贸le towarzysz膮ce przezi臋bieniu i grypie.
 • Bolesne miesi膮czkowanie.
 • Stany gor膮czkowe r贸偶nego pochodzenia (mi臋dzy innymi w przebiegu grypy, przezi臋bienia lub innych chor贸b zaka藕nych).

Jaki jest sk艂ad Ibum Sprint, jakie substancje zawiera?

– Substancj膮 czynn膮 leku jest ibuprofen. 1 kapsu艂ka zawiera 200 mg ibuprofenu.

– Pozosta艂e sk艂adniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, 偶elatyna, sorbitol ciek艂y cz臋艣ciowo odwodniony, woda oczyszczona, 偶贸艂cie艅 chinolinowa (E 104), b艂臋kit patentowy (E 131).

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Ibum Sprint 鈥 jak stosowa膰?

Ten lek nale偶y zawsze stosowa膰 dok艂adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub wed艂ug zalece艅 lekarza lub farmaceuty. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

Lek do kr贸tkotrwa艂ego stosowania doustnego. Zalecana dawka, to:

Doro艣li i m艂odzie偶 w wieku powy偶ej 12 lat: dawka pocz膮tkowa 200 mg do 400 mg (1-2 kapsu艂ki), w razie potrzeby co 4 do 6 godzin. Nie nale偶y stosowa膰 dawki wi臋kszej ni偶 1200 mg (6 kapsu艂ek) na dob臋 w dawkach podzielonych.

Osoby w podesz艂ym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.

Nale偶y stosowa膰 najmniejsz膮 skuteczn膮 dawk臋, przez najkr贸tszy okres konieczny do z艂agodzenia objaw贸w. Dzi臋ki temu zmniejsza si臋 ryzyko wyst膮pienia dzia艂a艅 niepo偶膮danych. Je艣li w przebiegu zaka偶enia jego objawy (takie jak gor膮czka i b贸l) utrzymuj膮 si臋 lub nasilaj膮, nale偶y natychmiast skonsultowa膰 si臋 z lekarzem.

Nale偶y zasi臋gn膮膰 porady lekarza, je艣li podawanie leku jest konieczne przez wi臋cej ni偶 3 dni lub je艣li objawy ulegaj膮 nasileniu.

Stosowanie u dzieci
Leku nie nale偶y stosowa膰 u dzieci w wieku poni偶ej 12 lat.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Je艣li pacjent zastosowa艂 wi臋ksz膮 ni偶 zalecana dawk臋 leku Ibum Sprint lub je艣li dziecko przypadkowo przyj臋艂o lek, nale偶y zawsze zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub zg艂osi膰 do najbli偶szego szpitala, aby uzyska膰 opini臋 o mo偶liwym zagro偶eniu dla zdrowia i porad臋 na temat dzia艂a艅, jakie nale偶y w takim przypadku podj膮膰.
Objawy mog膮 obejmowa膰 nudno艣ci, b贸le 偶o艂膮dka (b贸l w nadbrzuszu), rzadziej biegunka, wymioty (mog膮 wyst臋powa膰 艣lady krwi), b贸le g艂owy, dzwonienie w uszach (szumy uszne), dezorientacja i oczopl膮s. Po przyj臋ciu du偶ej dawki wyst臋powa艂a senno艣膰, b贸l w klatce piersiowej, ko艂atanie serca, utrata przytomno艣ci, drgawki (g艂贸wnie u dzieci), os艂abienie i zawroty g艂owy, krew w moczu, uczucie zimna, problemy z oddychaniem i krwawienie z przewodu pokarmowego.
Ci臋偶kie zatrucie mo偶e powodowa膰 zaburzenia w o艣rodkowym uk艂adzie nerwowym objawiaj膮ce si臋 senno艣ci膮, bardzo rzadko tak偶e pobudzeniem i dezorientacj膮 lub 艣pi膮czk膮. Bardzo rzadko mog膮 wyst膮pi膰 drgawki. Podczas ci臋偶kich zatru膰 mo偶e wyst膮pi膰 kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy (INR) mo偶e by膰 zwi臋kszony. Mog膮 wyst膮pi膰: ostra niewydolno艣膰 nerek lub uszkodzenie w膮troby.
U pacjent贸w z astm膮 mo偶e wyst膮pi膰 zaostrzenie objaw贸w astmy.
Nie ma swoistego antidotum. Stosuje si臋 leczenie objawowe i podtrzymuj膮ce, polegaj膮ce na oczyszczeniu organizmu. Lekarz powinien kontrolowa膰 parametry 偶yciowe oraz rozwa偶y膰 doustne podanie w臋gla aktywnego w ci膮gu 1 godziny od przedawkowania. W przypadku wyst膮pienia cz臋stych lub przed艂u偶aj膮cych si臋 konwulsji, nale偶y poda膰 do偶ylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku pacjent贸w z astm膮 nale偶y poda膰 leki rozszerzaj膮ce oskrzela.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Ibum Sprint 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Ibum Sprint w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ci膮偶a
Nie nale偶y przyjmowa膰 leku Ibum Sprint, je艣li pacjentka jest w ostatnich 3 miesi膮cach ci膮偶y, poniewa偶 mo偶e on zaszkodzi膰 nienarodzonemu dziecku lub by膰 przyczyn膮 komplikacji podczas porodu. Mo偶e on powodowa膰 zaburzenia zwi膮zane z nerkami i sercem u nienarodzonego dziecka. Mo偶e on zwi臋ksza膰 sk艂onno艣膰 do krwawie艅 pacjentki i dziecka oraz powodowa膰 op贸藕nienie lub wyd艂u偶enie okresu porodu. W ci膮gu pierwszych 6 miesi臋cy ci膮偶y nie nale偶y stosowa膰 leku, chyba 偶e jest to bezwzgl臋dnie konieczne i zalecone przez lekarza. Je艣li konieczne jest leczenie w tym okresie lub podczas pr贸b zaj艣cia w ci膮偶臋, nale偶y zastosowa膰 jak najmniejsz膮 dawk臋 przez mo偶liwie najkr贸tszy czas. Od 20. tygodnia ci膮偶y lek Ibum Sprint mo偶e powodowa膰 zaburzenia czynno艣ci nerek u nienarodzonego dziecka, je艣li jest przyjmowany d艂u偶ej ni偶 kilka dni. Mo偶e to prowadzi膰 do zmniejszenia ilo艣ci p艂ynu owodniowego otaczaj膮cego dziecko (ma艂owodzie) lub zw臋偶enia naczynia krwiono艣nego (przewodu t臋tniczego) w sercu dziecka. Je艣li konieczne jest leczenie przez okres d艂u偶szy ni偶 kilka dni, lekarz mo偶e zaleci膰 dodatkow膮 obserwacj臋.

Karmienie piersi膮
Ibuprofen mo偶e w niewielkich ilo艣ciach przenika膰 do mleka matek karmi膮cych. Poniewa偶 dotychczas nie ma doniesie艅 dotycz膮cych szkodliwego wp艂ywu ibuprofenu na niemowl臋ta, przerwanie karmienia nie jest konieczne w przypadku kr贸tkotrwa艂ego przyjmowania ibuprofenu w ma艂ych dawkach.

P艂odno艣膰
Lek ten nale偶y do grupy lek贸w (niesteroidowe leki przeciwzapalne), kt贸re mog膮 niekorzystnie wp艂ywa膰 na p艂odno艣膰 u kobiet. Dzia艂anie to jest przemijaj膮ce i ust臋puje po zako艅czeniu terapii.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Ibum Sprint

鈥濸RZEDSI臉BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK鈥 S.A.

Ulotka Ibum Sprint 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Ibum Sprint w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Ibum Sprint

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Ibum Sprint? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Ibum Sprint. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.