Tag: Irynotekan

CAMPTO

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Enterprises SARL WSKAZANIA Substancją czynną leku CAMPTO jest irynotekan. Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek CAMPTO hamuje replikację DNA dzielących się komórek, dzięki czemu działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe prowadząc do ich zniszczenia. Lek CAMPTO jest stosowany w leczeniu pacjentów...