Campto

Substancją czynną leku CAMPTO jest irynotekan. Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek CAMPTO hamuje replikację DNA dzielących się komórek, dzięki czemu działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe prowadząc do ich zniszczenia. Lek CAMPTO jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy): – w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii z powodu zaawansowanej … Czytaj dalej

Irinocol

Irinocol należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek Irinocol jest wskazany w leczeniu zaawansowanej postaci raka jelita grubego u pacjentów dorosłych, jako jedyny lek albo w skojarzeniu z innymi lekami. Lekarz może zalecić stosowanie Irinocol – w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka jelita grubego, – w skojarzeniu z cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego, wykazującego obecność receptorów naskórkowego czynnika wzrostu, – w skojarzeniu z kapecytabiną … Czytaj dalej

Irinotecan Accord

Irynotekan należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irynotekan jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, w skojarzenu z innymi lekami lub jako jedyny lek. Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy). Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z kapecytabiną jednocześnie z bewacyzumabem lub bez niego w leczeniu raka okrężnicy … Czytaj dalej

Irinotecan CSC

Irinotecan CSC należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irynotekan stosuje się w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami. Lekarz może zalecić stosowanie leku Irinotecan CSC w skojarzeniu z: – 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy – cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego, wykazującego obecność receptorów naskórkowego czynnika wzrostu – kapecytabiną razem z bewacyzumabem … Czytaj dalej

Irinotecan Fair-Med

Lek Irinotecan Fair-Med należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Lek Irinotecan Fair-Med może być stosowany w monoterapii lub w połączeniu z wieloma innymi lekami stosowanymi w leczeniu raka. Te połączenia mogą być stosowane do leczenia nowotworów okrężnicy, odbytnicy oraz raka jelita grubego gdy choroba jest w zaawansowanym stadium. Lekarz może zastosować połączenie roztworu leku Irinotecan Fair-Med z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5 U/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i … Czytaj dalej

Irinotecan Fresenius

– Irynotekan należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Lek ten stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych pacjentów, oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium, zarówno w skojarzeniu z innymi lekami (leczenie skojarzone) lub jako jedyny lek (monoterapia). Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Fresenius z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/FA) oraz bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy. Lekarz może … Czytaj dalej

Irinotecan hameln rds

Lek Irinotecan hameln rds należy do grupy leków nazywanych środkami cytotoksycznymi. Lek Irinotecan hameln rds stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u osób dorosłych, zarówno w połączeniu z innymi lekami jak i samodzielnie. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest trójwodny chlorowodorek irynotekanu. Jeden ml leku Irinotecan hameln rds zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu (co odpowiada 17,33 mg irynotekanu). Każda fiolka 2 … Czytaj dalej

Irinotecan Hospira

Irinotecan Hospira należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irinotecan Hospira jest stosowany do leczenia zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium, zarówno w skojarzeniu z innymi lekami (leczenie skojarzone) lub jako jedyny lek (monoterapia). Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy. Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu … Czytaj dalej

Irinotecan Kabi

Irinotecan Kabi należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Lek ten jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych pacjentów oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium zarówno w skojarzeniu z innymi lekami (leczenie skojarzone) lub jako jedyny lek (monoterapia). Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Kabi z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/FA) oraz bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy. Lekarz może … Czytaj dalej

Irinotecan medac

Lek Irinotecan medac należy do grupy leków cytostatycznych (leki przeciwnowotworowe). Lek Irinotecan medac można stosować samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów. Lek w skojarzeniu z innymi lekami można stosować do leczenia zaawansowanego stadium raka jelita grubego (okrężnicy lub odbytu). Lekarz może zastosować lek Irinotecan medac w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i z bewacyzumabem w celu leczenia raka jelita grubego (okrężnicy lub odbytu). Lekarz może … Czytaj dalej

Irinotecan Mylan

Irinotecan Mylan należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków (leków przeciwnowotworowych). Irinotecan Mylan jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, albo w połączeniu z innymi lekami (np. 5-fluorouracylem / kwasem folinowym, bewacyzumabem, cetuksymabem, kapecytabiną), albo jako jedyny lek (w monoterapii) Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest irinotekanu chlorowodorek trójwodny. • 1 ml koncentratu zawiera 20 mg irinotekanu chlorowodorku trójwodnego, co odpowiada … Czytaj dalej

Irinotecan Seacross

Roztwór Irinotecan Seacross należy do grupy leków cytostatycznych (leki przeciwrakowe). Irinotecan Seacross może być stosowany w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwrakowymi albo pojedynczo. Skojarzenia te mogą być stosowane w leczeniu nowotworów jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy), w przypadku, gdy choroba znajduje się w stadium zaawansowanym. Lekarz prowadzący może stosować roztwór Irinotecan Seacross w skojarzeniu z 5- fluorouracylem/kwasem folinowym (5FU/FA) i bevacizumab w leczeniu raka jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy). … Czytaj dalej

Irinotecan SUN

Irinotecan SUN jest lekiem przeciwnowotworowym, zawierającym jako substancję czynną irynotekanu chlorowodorek trójwodny. Irynotekanu chlorowodorek trójwodny zakłóca wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych w organizmie. Irinotecan SUN jest wskazany w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jelita grubego lub odbytnicy. Irinotecan SUN można stosować samodzielnie u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego lub odbytnicy, u których nastąpił nawrót lub progresja choroby po początkowej terapii … Czytaj dalej

Irinotecan-Ebewe

Irinotecan-Ebewe należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irinotecan-Ebewe stosuje się w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami (takimi jak 5-fluorouracyl/kwas folinowy, bewacyzumab, cetuksymab, kapecytabina) u dorosłych z zaawansowanym rakiem okrężnicy i odbytnicy. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest irynotekanu chlorowodorek trójwodny. – 1 ml koncentratu zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu co odpowiada 17,33 mg irynotekanu. – Jedna fiolka z 2 ml … Czytaj dalej

Irynotekan chlorowodorku QILU

Lek Irynotekan należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków (leki przeciwnowotworowe). Jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego i odbytnicy u dorosłych, w skojarzeniu z innymi lekami (np. 5-fluorouracylem/kwasem folinowym, bewacyzumabem, cetuksymabem, kapecytabiną) lub w monoterapii. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest chlorowodorek irynotekanu trójwodny. Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu. Każda fiolka zawierająca 2 ml … Czytaj dalej

Noxecan

Noxecan należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Noxecan stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego i odbytnicy u dorosłych jako jedyny lek albo jednocześnie z innymi lekami (np. z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym, bewacuzymabem, cetuksymabem, kapecytabiną). Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną jest irynotekanu chlorowodorek trójwodny. Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu. Każda … Czytaj dalej

Onivyde

ONIVYDE jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną — irynotekan. Ta substancja czynna jest utrzymywana w niewielkich cząsteczkach lipidowych (tłuszczowych) zwanych liposomami. Irynotekan należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych „inhibitorami topoizomerazy”. Blokuje enzym o nazwie topoizomeraza I, który uczestniczy w podziale DNA. Zapobiega to namnażaniu i wzrostowi komórek nowotworowych, które w końcu giną. Liposomy powinny gromadzić się w obrębie guza i powoli uwalniać lek w czasie, dzięki czemu będzie on dłużej … Czytaj dalej