Irinotecan Kabi

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Irinotecan Kabi należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe).

Lek ten jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych pacjentów oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium zarówno w skojarzeniu z innymi lekami (leczenie skojarzone) lub jako jedyny lek (monoterapia).

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Kabi z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/FA) oraz bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Kabi z kapecytabiną i z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Kabi z cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami (z genem KRAS typu dzikiego), wykazującego obecność wskaźników komórkowych, które stanowią receptory nabłonkowego czynnika wzrostu (EGRF, ang. Epidermal Growth Factor Receptor) i są blokowane przez przeciwciała monoklonalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swojej choroby, należy zapytać lekarza.

REKLAMA

Skład

Substancja czynna: .

Substancją czynną leku jest chlorowodorek irynotekanu trójwodny. Każdy ml zawiera 20 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Każda fiolka po 2 ml zawiera 40 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.
Każda fiolka po 5 ml zawiera 100 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.
Każda fiolka po 15 ml zawiera 300 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.
Każda fiolka po 25 ml zawiera 500 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.

Pozostałe składniki leku to: sorbitol, kwas mlekowy, woda do wstrzykiwań i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Dawkowanie

Lek Irinotecan Hospira będzie podawany w infuzji dożylnej przez 30 do 60 minut.

Irinotecan Kabi zostanie podany w infuzji dożylnej, przez 30 do 90 minut.

Podawana ilość leku będzie zależeć od wieku, wielkości guza i stanu ogólnego pacjenta. Ponadto dawka będzie uzależniona od wszelkich innych leków, które pacjent mógł otrzymywać w leczeniu nowotworu. Lekarz obliczy powierzchnię ciała pacjenta w metrach kwadratowych (m2).
– jeśli pacjent leczony był wcześniej 5-fluorouracylem, irynotekan będzie stosowany jako jedyny lek, podawany w dawce 350 mg/m2 pc. w odstępach co 3 tygodnie;
– jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemioterapii, irynotekan będzie stosowany w dawce 180 mg/m2 pc. w odstępach co 2 tygodnie. Następnie pacjent otrzyma kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dawki te mogą zostać zmodyfikowane przez lekarza w zależności od stanu zdrowia pacjenta i ewentualnego wystąpienia działań niepożądanych.

Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan Kabi w połączeniu z cetuksymabem, to leku Irinotecan Kabi nie wolno podać wcześniej niż godzinę od zakończenia infuzji cetuksymabu.

Należy stosować się do zaleceń lekarza odnośnie aktualnego leczenia.

Przedawkowanie

Jeśli pacjent otrzyma dawkę irynotekanu większą niż wymagana, występujące działania niepożądane mogą być cięższe. Pacjent otrzyma najbardziej odpowiednie leczenie podtrzymujące, zapobiegające odwodnieniu w wyniku biegunki oraz leczenie powikłań związanych z zakażeniami. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie dotyczy.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Nie wolno stosować leku Irinotecan Kabi w okresie ciąży, ponieważ może to zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia lekiem Irinotecan Kabi.

Kobiety w wieku rozrodczym/ Antykoncepcja u kobiet i mężczyzn
Zarowno kobiety jak i mężczyźni muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia lekiem

Irinotecan Kabi a także:
– przez co najmniej miesiąc po zakończeniu leczenia – w przypadku kobiet;
– przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia – w przypadku mężczyzn.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Irinotecan Kabi, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią
Irinotekan Kabi może być niebezpieczny dla dziecka karmionego piersią, dlatego podczas leczenia irynotekanem nie wolno karmić piersią.

REKLAMA

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

Uwaga: Oferty sprzedaży/kupna/odstąpienia leków są sukcesywnie usuwane zgodnie z regulaminem serwisu.

Proszę wpisz swoją opinię!
Proszę, wpisz swoje imię lub pseudonim.