Irinotecan Fresenius

Działanie i wskazania

Irynotekan należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe).

Lek ten stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych pacjentów, oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium, zarówno w skojarzeniu z innymi lekami (leczenie skojarzone) lub jako jedyny lek (monoterapia).

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Fresenius z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/FA) oraz bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Fresenius z kapecytabiną i z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Fresenius z cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami (z genem KRAS typu dzikiego), wykazującego obecność wskaźników komórkowych, które stanowią receptory nabłonkowego czynnika wzrostu (EGRF, ang. Epidermal Growth Factor Receptor) i są blokowane przez cetuksymab.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swojej choroby, należy zapytać lekarza.

Irinotecan Fresenius cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Irinotecan Fresenius:

  • cena leku Irinotecan Fresenius (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Irinotecan Fresenius z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Irinotecan Fresenius - cena leku.

Skład

Substancją czynną leku jest trójwodny chlorowodorek irynotekanu.
Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.
Każda fiolka o pojemności 2 ml zawiera 40 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.
Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 100 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.
Każda fiolka o pojemności 15 ml zawiera 300 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.
Każda fiolka o pojemności 25 ml zawiera 500 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Inne składniki leku to: sorbitol E420, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Do stosowania tylko u dorosłych.

Irynotekan podaje się w infuzji dożylnej, trwającej od 30 do 90 minut.

Podawana ilość leku będzie zależeć od wieku, wzrostu, masy ciała i stanu ogólnego pacjenta. Ponadto dawka będzie uzależniona od wszelkich innych leków, które pacjent mógł otrzymywać w leczeniu nowotworu. Lekarz obliczy powierzchnię ciała w metrach kwadratowych (m2) na podstawie wzrostu i masy ciała.

– Jeśli pacjent leczony był wcześniej 5-fluorouracylem, irynotekan będzie stosowany jako jedyny lek, podawany w dawce 350 mg/m2 pc. w odstępach co 3 tygodnie;
– Jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemioterapii, irynotekan będzie stosowany w dawce 180 mg/m2 pc. w odstępach co 2 tygodnie. Następnie pacjent otrzyma kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dawki te mogą zostać zmodyfikowane przez lekarza w zależności od stanu zdrowia pacjenta i ewentualnego wystąpienia działań niepożądanych.

Jeśli pacjent otrzymuje irynotekan w połączeniu z cetuksymabem, to irynotekanu nie wolno podać wcześniej niż godzinę od zakończenia infuzji cetuksymabu.

Należy stosować się do zaleceń lekarza odnośnie aktualnego leczenia.

Przedawkowanie

Jeśli pacjent otrzyma dawkę irynotekanu większą niż wymagana, występujące działania niepożądane mogą być cięższe. Pacjent otrzyma najbardziej odpowiednie leczenie podtrzymujące, zapobiegające odwodnieniu w wyniku biegunki oraz leczenie powikłań związanych z zakażeniami. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Nie wolno stosować leku Irinotecan Fresenius w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne, ponieważ może to zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia irynotekanem.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Irinotecan Fresenius, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza.

Antykoncepcja u kobiet i mężczyzn
Zarówno kobiety jak i mężczyźni muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia irynotekanem, a także:
– przez co najmniej miesiąc po zakończeniu leczenia – w przypadku kobiet;
– przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia – w przypadku mężczyzn.

Karmienie piersią
Irynotekan może być niebezpieczny dla dziecka karmionego piersią, dlatego podczas leczenia irynotekanem nie wolno karmić piersią.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

W niektórych przypadkach Irinotecan Fresenius może powodować działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podczas pierwszych 24 godzin po podaniu irynotekanu mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Jeśli wystąpią takie objawy, nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać żadnych maszyn.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Irinotecan Fresenius - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here