Konsultacja merytoryczna:

Irinotecan Fresenius

Irynotekan należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe).

Lek ten stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych pacjentów, oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium, zarówno w skojarzeniu z innymi lekami (leczenie skojarzone) lub jako jedyny lek (monoterapia).

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Fresenius z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/FA) oraz bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Fresenius z kapecytabiną i z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Fresenius z cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami (z genem KRAS typu dzikiego), wykazującego obecność wskaźników komórkowych, które stanowią receptory nabłonkowego czynnika wzrostu (EGRF, ang. Epidermal Growth Factor Receptor) i są blokowane przez cetuksymab.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swojej choroby, należy zapytać lekarza.

Jaki jest skład Irinotecan Fresenius, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest trójwodny chlorowodorek irynotekanu.
Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.
Każda fiolka o pojemności 2 ml zawiera 40 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.
Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 100 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.
Każda fiolka o pojemności 15 ml zawiera 300 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.
Każda fiolka o pojemności 25 ml zawiera 500 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Inne składniki leku to: sorbitol E420, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Irinotecan Fresenius – jak stosować ten lek?

Do stosowania tylko u dorosłych.

Irynotekan podaje się w infuzji dożylnej, trwającej od 30 do 90 minut.

Podawana ilość leku będzie zależeć od wieku, wzrostu, masy ciała i stanu ogólnego pacjenta. Ponadto dawka będzie uzależniona od wszelkich innych leków, które pacjent mógł otrzymywać w leczeniu nowotworu. Lekarz obliczy powierzchnię ciała w metrach kwadratowych (m2) na podstawie wzrostu i masy ciała.

– Jeśli pacjent leczony był wcześniej 5-fluorouracylem, irynotekan będzie stosowany jako jedyny lek, podawany w dawce 350 mg/m2 pc. w odstępach co 3 tygodnie;
– Jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemioterapii, irynotekan będzie stosowany w dawce 180 mg/m2 pc. w odstępach co 2 tygodnie. Następnie pacjent otrzyma kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dawki te mogą zostać zmodyfikowane przez lekarza w zależności od stanu zdrowia pacjenta i ewentualnego wystąpienia działań niepożądanych.

Jeśli pacjent otrzymuje irynotekan w połączeniu z cetuksymabem, to irynotekanu nie wolno podać wcześniej niż godzinę od zakończenia infuzji cetuksymabu.

Należy stosować się do zaleceń lekarza odnośnie aktualnego leczenia.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli pacjent otrzyma dawkę irynotekanu większą niż wymagana, występujące działania niepożądane mogą być cięższe. Pacjent otrzyma najbardziej odpowiednie leczenie podtrzymujące, zapobiegające odwodnieniu w wyniku biegunki oraz leczenie powikłań związanych z zakażeniami. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Irinotecan Fresenius – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Irinotecan Fresenius w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Nie wolno stosować leku Irinotecan Fresenius w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne, ponieważ może to zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia irynotekanem.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Irinotecan Fresenius, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza.

Antykoncepcja u kobiet i mężczyzn
Zarówno kobiety jak i mężczyźni muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia irynotekanem, a także:
– przez co najmniej miesiąc po zakończeniu leczenia – w przypadku kobiet;
– przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia – w przypadku mężczyzn.

Karmienie piersią
Irynotekan może być niebezpieczny dla dziecka karmionego piersią, dlatego podczas leczenia irynotekanem nie wolno karmić piersią.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

W niektórych przypadkach Irinotecan Fresenius może powodować działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podczas pierwszych 24 godzin po podaniu irynotekanu mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Jeśli wystąpią takie objawy, nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać żadnych maszyn.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Irinotecan Fresenius

Ulotka Irinotecan Fresenius – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Irinotecan Fresenius, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Irinotecani hydrochloridum trihydricum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 4 razy

Rozmiar plku 320.57 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Irinotecan Fresenius m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Irinotecan Fresenius, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Irinotecani hydrochloridum trihydricum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 5 razy

Rozmiar plku 565.98 KB

Cena - ile kosztuje Irinotecan Fresenius?

Cena Irinotecan Fresenius i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Irinotecan Fresenius.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Irinotecan Fresenius? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz