Zutectra

Działanie i wskazania

Zutectra zawiera przeciwciała przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B, które są substancjami obronnymi organizmu, chroniącymi przed wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest chorobą wątroby wywołaną przez wirusa zapalenia wątroby typu B.

Lek Zutectra jest stosowany do zapobiegania ponownemu zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B u osób dorosłych po przeszczepieniu wątroby, które miało miejsce co najmniej jeden tydzień wcześniej z powodu niewydolności wątroby wywołanej wirusowym zapaleniem wątroby typu B.

Zutectra cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Zutectra:

  • cena leku Zutectra (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Zutectra z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Zutectra - cena leku.

Skład

Substancją czynną leku jest immunoglobulina ludzka przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B 500 j.m./ml.

Zutectra zawiera 150 mg/ml białka osocza ludzkiego, z czego co najmniej 96 % stanowi immunoglobulina G (IgG). Maksymalna zawartość immunoglobuliny A (IgA) wynosi 6 000 mikrogramów/ml.

Pozostałe składniki to glicyna i woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Lek Zutectra jest przeznaczony do wstrzyknięć podskórnych. Zawartość jednej strzykawki jest przeznaczona tylko do jednorazowego użycia. Nie wstrzykiwać do naczynia krwionośnego.

W większości przypadków wstrzyknięcie będzie wykonane przez lekarza lub pielęgniarkę. Jeśli jednak poziom przeciwciał u pacjenta jest wystarczający i pacjent ma ustalony schemat dawkowania, pacjent lub opiekun może być przeszkolony do wykonywania wstrzyknięć w domu (patrz poniżej).

W celu dokumentacji wstrzyknięć leku zdecydowanie zaleca się prowadzenie dziennika leczenia. Lekarz wyjaśni pacjentowi sposób jego prowadzenia.

Dawkę można indywidualnie ustalić i dostosować od 500 j.m. do 1 000 j.m. (w wyjątkowych przypadkach do 1 500 j.m.) podawaną we wstrzyknięciach podskórnych raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. Dawka zależy od stanu pacjenta. Lekarz będzie regularnie kontrolować stan pacjenta i poinformuje pacjenta, jaką ilość leku należy stosować i jak często.

Wstrzyknięcie samodzielne lub przez opiekuna
Pacjent może samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia leku Zutectra bez pomocy lekarza po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia. W przypadku samodzielnego podawania leku należy dokładnie przeczytać instrukcje w punkcie „Jak wykonywać wstrzyknięcie leku Zutectra samodzielnie lub przez opiekuna” w zalączonej ulotce.

Lek Zutectra należy doprowadzić do temperatury pokojowej (ok. 23°C-27°C) przed użyciem.

Przedawkowanie

Następstwa przedawkowania są nieznane. Jednak w przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, innym pracownikiem opieki zdrowotnej lub farmaceutą w celu zasięgnięcia porady.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie dotyczy.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pracownika opieki zdrowotnej przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Zutectra - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here