Konsultacja merytoryczna:

Subcuvia

SUBCUVIA należy do klasy leków zwanych immunoglobulinami. Leki te zawierają przeciwciała, które w normalnych warunkach są obecne we krwi. Przeciwciała to białka, które pomagają zwalczać infekcje, neutralizując bakterie, wirusy i inne obce organizmy. Lek SUBCUVIA stosuje się w leczeniu pewnych chorób, spowodowanych przez niedobór przeciwciał we krwi. Wspomniane typy chorób są zwane zespołami niedoboru przeciwciał. W przypadku braku dostatecznej ilości przeciwciał pacjent staje się podatny na częste infekcje. Regularne podawanie leku SUBCUVIA w dostatecznie dużych dawkach może skorygować niedobór przeciwciał.

Lek SUBCUVIA można przepisywać dorosłym i dzieciom w ramach terapii substytucyjnej przeciwciałami. Do najczęstszych powodów przepisywania terapii substytucyjnej przeciwciałami należą następujące przypadki:
– wrodzona niezdolność do wytwarzania własnych przeciwciał (wrodzona agammaglobulinemia);
– niezdolność do wytwarzania dostatecznej ilości własnych przeciwciał (hipogammaglobulinemia);
– złożona grupa przyczyn braku wytwarzania dostatecznej ilości własnych przeciwciał (pospolity zmienny niedobór odporności);
– niezdolność do wytwarzania we krwi i w innych układach organizmu wystarczającej ilości przeciwciał (ciężki złożony niedobór odporności);
– niezdolność do wytwarzania poszczególnych klas przeciwciał (niedobory podklas IgG) z nawracającymi zakażeniami.

Ponadto lek SUBCUVIA stosuje się w terapii substytucyjnej przeciwciałami w niektórych poważnych chorobach krwi, takich jak nowotwory szpiku kostnego:
– szpiczak,
– przewlekła białaczka limfatyczna.

Wymienione nowotwory mogą prowadzić do ciężkich wtórnych (nabytych) niedoborów przeciwciał i nawracających infekcji.

Jaki jest skład Subcuvia, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest immunoglobulina ludzka normalna.
Lek zawiera 16% (160 g/l) białka ludzkiego; w tym co najmniej 95% immunoglobuliny G (IgG). Zawartość poszczególnych podklas IgG jest następująca:
– IgG1 45–75%
– IgG2 20–45%
– IgG3 3–10%
– IgG4 2–8%

Maksymalna zawartość IgA wynosi 4800 mikrogramów/ml.
Inne składniki leku to glicyna, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.
SUBCUVIA zawiera około 1,4 mg sodu w 1 ml.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Subcuvia – jak stosować ten lek?

Rozpoczęcie leczenia
Leczenie rozpoczyna lekarz. Na początku lek SUBCUVIA wstrzykuje się powoli. Następnie pacjent będzie uważnie obserwowany co najmniej przez 20 minut dla sprawdzenia, czy nie występują żadne działania niepożądane. Po ustaleniu przez lekarza odpowiedniej dla pacjenta dawki leku można zezwolić pacjentowi na samodzielne stosowanie leku w warunkach domowych.

Leczenie w warunkach domowych
Lekarz zademonstruje sposób użycia pompy strzykawkowej oraz techniki infuzji. Poinformuje także pacjenta, jak rozpoznać objawy ciężkich działań niepożądanych i jak postąpić w przypadku ich wystąpienia. Pacjent otrzyma też instrukcje na temat sposobu prowadzenia dziennika leczenia. Lekarz zezwoli pacjentowi na rozpoczęcie leczenia w warunkach domowych po zademonstrowaniu przez pacjenta umiejętności samodzielnego stosowania leku. Pacjent może rozpocząć leczenie w domu, o ile nie występują u niego żadne ciężkie działania niepożądane.

Przygotowania
– Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
– Należy wyznaczyć osobę do opieki nad pacjentem, która będzie mogła go obserwować w trakcie infuzji i co najmniej przez 20 minut po podaniu leku SUBCUVIA, pod kątem wystąpienia oznak możliwych działań niepożądanych. Do możliwych działań niepożądanych należy obniżenie ciśnienia krwi oraz reakcja alergiczna. Lekarz udzieli pacjentowi oraz jego opiekunowi szczegółowych instrukcji. Obejmują one informacje na temat sposobu możliwie jak najwcześniejszego rozpoznania reakcji alergicznej. Do wczesnych objawów reakcji alergicznej należą:
– spadek ciśnienia tętniczego krwi (hipotensja),
– przyspieszenie tętna,
– wymioty,
– zimny pot,
– dreszcze,
– uczucie gorąca,
– pokrzywka,
– świąd,
– trudności z oddychaniem.

Podczas podawania leku należy zwracać uwagę na wczesne oznaki reakcji alergicznych. W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych wyżej objawów pacjent lub jego opiekun musi natychmiast przerwać infuzję i skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia ciężkich objawów należy natychmiast wezwać pomoc medyczną jak w nagłych wypadkach.
– Przed użyciem lek powinno się doprowadzić do temperatury pokojowej (25°C) lub do temperatury ciała (37°C).
– Do ogrzewania leku nie stosować urządzeń do podgrzewania.
– Roztwór jest przejrzysty, o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej. Podczas przechowywania może powstawać lekkie zmętnienie albo niewielka ilość stałych cząstek. Nie wolno stosować roztworów, które są mętne lub zawierają osady.
– Nie wolno ponownie używać fiolki po przekłuciu korka.

Infuzja
1. Miejscami podawania leku są powłoki brzucha, uda lub pośladki. Igłę należy ustawić pod kątem od 45 do 90 stopni.
2. Lek SUBCUVIA wstrzykuje się podskórnie (pod skórę). Nie wolno dopuścić, by lek SUBCUVIA został podany do naczynia krwionośnego, ponieważ może to prowadzić do wstrząsu (patrz punkt 2 — „Informacje ważne przed zastosowaniem leku SUBCUVIA”).
3. Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza, dotyczących dawkowania i szybkości wstrzykiwania leku. Zazwyczaj początkowa szybkość podawania leku wynosi 10 ml/godzinę/pompę. Po podaniu każdej nowej infuzji można zwiększyć szybkość podawania leku o 1 ml/godzinę/pompę aż do maksymalnej szybkości 20 ml/godzinę/pompę. Można równocześnie używać więcej niż jedną pompę.
4. Miejsce wstrzykiwania należy zmienić każdorazowo po podaniu 5–15 ml.
5. Każdej strzykawki używa się tylko jeden raz.
6. Czasami stosowanie podskórne (podawanie pod skórę) leku SUBCUVIA jest niemożliwe. W takim przypadku można podawać lek SUBCUVIA domięśniowo (do mięśnia). Wstrzyknięcia domięśniowe leku muszą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę.
7. Należy prowadzić pełną dokumentację podawania leku SUBCUVIA poprzez wklejanie do dziennika leczenia etykiety samoprzylepnej.

Usuwanie
Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu lub odpady należy usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami podanymi przez lekarza lub farmaceutę. Nie należy nakładać ponownie osłonek na zużyte igły. Zużyte igły, strzykawki i fiolki należy umieszczać w odpornym na przebicie pojemniku i przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Zapełniony pojemnik należy usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami lekarza. Do domowego pojemnika na śmieci nie wolno wyrzucać także niezużytych igieł i strzykawek.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza, dotyczących dawkowania i szybkości wstrzykiwania leku. W przypadku niezamierzonego zastosowania większej dawki leku SUBCUVIA niż podana w zaleceniach należy poinformować o tym lekarza.

Nie są znane objawy przedawkowania leku.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Subcuvia – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Subcuvia w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest się w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zdecyduje, czy można stosować lek SUBCUVIA w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Jeżeli pacjentka karmi piersią i otrzymuje lek SUBCUVIA, przeciwciała znajdujące się w leku mogą się także znaleźć w mleku. Dlatego dziecko może być chronione przed pewnymi zakażeniami.

Ulotka Subcuvia – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

SUBCUVIA, 160 g/l roztwór do wstrzykiwań (Immunoglobulina ludzka normalna)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 393.77 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Subcuvia m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

SUBCUVIA, 160 g/l roztwór do wstrzykiwań (Immunoglobulina ludzka normalna)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 38 razy

Rozmiar plku 417.93 KB

Cena - ile kosztuje Subcuvia?

Cena Subcuvia i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Subcuvia.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Subcuvia? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz

Przykładowe produkty na BL Market

Kupuj leki i inne produkty w sprawdzonej aptece za pośrednictwem BL Market

Filters Sort results
Reset Apply

Produkt leczniczy Polopiryna Zatoki ma postać saszetek, których zawartość wystarczy wsypać na język i połknąć. Preparat ma przyjemny smak coli. Lek zalecany jest w zwalczaniu objawów przeziębienia i grypy.

Carboadsorbent to preparat, który dzięki zawartości węgla aktywnego, pochłania m.in. substancje toksyczne, drobnoustroje i inne składniki będące przyczyną ostrej, nieswoistej biegunki.

Wsparcie dla układu nerwowego zapewnia Thionerv 600. Preparat zawiera substancje ważne dla prawidłowego funkcjonowania mózgu – sód i kwas alfa-liponowy, szczególnie potrzebne cukrzykom i osobom z zaburzeniami przewodnictwa nerwowego.

Kozłek korzeń stosowany w łagodnych postaciach nerwic, bezsenności, neurozach, jako środek hamujący nadmierne pobudzenie, zmniejszający uczucie napięcia i lęku, również jako rozkurczający w łagodnych stanach skurczowych przewodu pokarmowego.

Śliwki wchodzą w skład preparatów poprawiających perystaltykę jelit i ułatwiających wypróżnianie. Jeśli chcesz pożegnać się z zaparciami wprowadź do swojej codziennej diety owoce śliwek lub ich przetwory.

Skład suplementu diety Hepatil Slim tworzy kompozycja naturalnych ekstraktów oraz L-asparaginianu L-ornityny i choliny. Uzupełnienie diety w te składniki wspomaga właściwy metabolizm tłuszczów oraz utrzymanie prawidłowej pracy wątroby.

Aż pięć substancji czynnych zostało zawartych w żelu Galvenox! W składzie znajdziemy m.in. Calcium Dobesilate, aloes i pantenol. Preparat polecany jest do pielęgnacji skóry z tendencją do obrzęków, zasinień, pajączków naczyniowych…

Wybielające paski do zębów - Blend-a-med Whitestrips to cienkie, elastyczne paski pokryte wybielającym żelem możesz stosować na górne i dolne zęby.

EMO-ŻEL MAX jest szczególnie polecany osobom narażonym na stałe obciążenie nóg, osobom ze skłonnością do pękających naczynek na skórze nóg, osobom przebywającym długo w tej samej…

Enterosol stosuje się wspomagająco w schorzeniach przewodu pokarmowego, stanach zapalnych żołądka i jelit, biegunkach, nieżycie jelita grubego, stanach skurczowych jelit.

Przyjmowanie antybiotyków niekorzystnie wpływa na naturalną mikroflorę jelitową. W celu jej wsparcia należy dostarczać cennych bakterii probiotycznych. Suplement diety Biopron 9 zawiera aż 9 szczepów bakterii kwasu mlekowego i fruktooligosacharydy.

W przypadku odczuwania dyskomfortu trawiennego zaleca się uzupełnić codzienną dietę w ekstrakt z ostropestu plamistego, który jest doskonałym źródłem sylimaryny. Składnik ten znajduje się w suplemencie diety Sylimaryna Tabletki z Wadowic.

Jeden z najsilniejszych antyoksydantów – witamina E, znana również jako „witamina młodości” zawarta w suplemencie diety Tokovit E natural 200 wspomaga ochronę komórek organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Suplement diety Solgar Morszczyn to preparat dla osób, które chcą uzupełnić swoją codzienną dietę w jod. Źródłem jodu zastosowanym w produkcie jest morszczyn. Jod w organizmie wspiera m.in. utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych.

PROCTO-HEMOLAN Control to lek, który poprawia stopień napięcia ścian naczyń krwionośnych. Działa ochronnie na żyły, skutecznie ogranicza ich skłonność do pękania. Usprawnia mikrokrążenie.

Laktator elektroniczny Prolactis to jeden z najbardziej przydatnych gadżetów dla aktywnych mam. Firma Canpol zadbała o to, aby do ich produktów można było dokupić także zestaw części zapasowych.

INNEOV DENSILOGY to wyjątkowy preparat, który ogranicza wypadanie włosów i zwiększa ich objętość, jednocześnie poprawiając ich jakość. Dodatkowo korzystnie oddziałuje na stan płytki paznokciowej.

Produkt leczniczy Ecomer 250mg zawiera olej z wątroby rekinów. Jest to substancja czynna, która jest źródłem alkilogliceroli. Lek jest wskazany do stosowania jako wsparcie w stanach obniżonej odporności na infekcje bakteryjne oraz wirusowe.

Lek stosuje się w celu zmniejszenia objawów nieżytu błony śluzowej nosa lub zatok przynosowych.

Dedykowany osobom, które nie spożywają produktów pochodzenia zwierzęcego suplement diety Pure Veg DHA pomaga uzupełnić codzienną dietę w kwas dokozaheksaenowy. Źródłem kwasu DHA zawartym w preparacie jest olej z mikroalg (Schizochytrium sp.).