Nanogy 5%

NANOGY 5% należy do grupy leków zwanych immunoglobulinami. Leki te zawierają ludzkie przeciwciała wytwarzane przez nasz system odpornościowy.
Ludzkie przeciwciała zawarte w leku NANOGY 5% pomagają organizmowi zwalczać infekcje lub zrównoważyć układ odpornościowy.
Stosowanie leku NANOGY 5% powoduje uzupełnienie poziomu przeciwciał u pacjentów cierpiących na ich niedobór. Przeciwciała zawarte w leku NANOGY 5% działają dokładnie tak, jak gdyby były one własnymi przeciwciałami, gdyż wyizolowano je z ludzkiego osocza.

Lek ten może być również stosowany u pacjentów z zaburzeniami układu odpornościowego lub u pacjentów, którzy wymagają uzupełnienia poziomu przeciwciał w trakcie leczenia niektórych schorzeń zapalnych (chorób autoimmunologicznych, czyli chorób wywołanych błędną odpowiedzią układu odpornościowego, skierowaną przeciwko własnym tkankom). Działanie leku NANOGY 5% polega na dostarczeniu potrzebnych przeciwciał do organizmu pacjenta.

Lek NANOGY 5% stosowany jest w leczeniu pacjentów, u których przeciwciała nie występują we krwi w dostatecznych ilościach. W szczególności stosuje się go w leczeniu substytucyjnym u dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat) w następujących przypadkach:
■ Zespoły pierwotnych niedoborów odporności z upośledzeniem wytwarzania przeciwciał.
■ Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, u których zawiodło profilaktyczne leczenie antybiotykami.
■ Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na profilaktyczną immimizacje pneumokokową.
– Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych (ang. Haematopoietic stem cell transplantation. HSCT).
• Wrodzony AIDS i nawracające zakażenia.

Lek NANOGY 5% jest również stosowany u pacjentów, których układ odpornościowy wymaga pewnego skorygowania lub u pacjentów ze schorzeniami zapalnymi (chorobami autoimmunologicznymi) jako tzw. leczenie immunomodułacyjne u pacjentów dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat). W szczególności stosuje się go w następujących grupach pacjentów:
1. Pacjenci, którzy nie mają wystarczającej ilości płytek krwi (immunologiczna plamica małopłytkowa, 1TP):
– i u których występuje duże ryzyko krwawień (krwotok).
– lub u tych. u których w najbliższej przyszłości planowany jest zabieg chirurgiczny.
2. Pacjenci cierpiący z powodu ostrych stanów chorobowych związanych z mnogimi ogniskami zapalnymi dotyczącymi nerwów obwodowych (zespól Guillain-Barre).
3. Pacjenci, w szczególności małe dzieci, z chorobami o przebiegu ostrym, powodującymi występowanie mnogich ognisk zapalnych w naczyniach krwionośnych wielu narządów (choroba Kawasaki).

Jaki jest skład Nanogy 5%, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest immunoglobulina ludzka normalna (IVIg): 50 mg (o czystości nie mniejszej niż 95% IgG)
Rozkład podklas IgG (wartości średnie):
IgG 1: 61%
IgG2: 33%
IgG3: 2,5%
IgG4: 2%
Maksymalna zawartość IgA wynosi 22 mikrogramy/ml.

Pozostałe składniki leku to: mannitol, glicyna, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwali.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Nanogy 5% – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. NANOGY 5% jest lekiem przeznaczonym do podawania dożylnego w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę. Pacjent jest monitorowany w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia alergii lub jakiegokolwiek efektu ubocznego.

Dawkowanie i częstość podawania
Dawkę i częstość podawania określa lekarz w zależności od choroby. Dawkowanie jest różne w zależności od stanu zdrowia pacjenta i jego masy ciała.

Sposób i droga podawania Lek ten podawany jest dożylnie.

Przez pierwsze pół godziny szybkość wlewu będzie mała. Można ją stopniowo zwiększać, jeśli podczas wlewu nie występują żadne efekty uboczne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowanego leku należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza lub pielęgniarki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dawkowanie u dzieci i młodzieży (0-18 lat) nie różni się od dawkowania u osób dorosłych, ponieważ dawkowanie dla każdego ze wskazań jest określane na podstawie masy ciała i dostosowane do odpowiedzi klinicznej.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki Icku NANOGY 5%. należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Może się okazać, że krew pacjenta stanie się zbyt gęsta, szczególnie u pacjentów z grupy ryzyka (tj. pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia mających problemy z nerkami).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowanego leku należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza lub pielęgniarki.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Nanogy 5% – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Nanogy 5% w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub, gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie przeprowadzono badań wpływu leku NANOGY 5% na zdolność reprodukcyjną u zwierząt, a doświadczenie dotyczące stosowania u kobiet w ciąży jest ograniczone. Chociaż nic zaobserwowano reakcji niepożądanych u płodu, leku NANOGY 5% nie powinno się podawać kobietom w ciąży, o ile potrzeba leczenia nie została jasno stwierdzona.

Przeciwciała są wydzielane do mleka matki i mogą one uczestniczyć w ochronie noworodka przed patogenami wnikającymi przez śluzówkę.

Ulotka Nanogy 5% – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

NANOGY 5%, 50 mg/ml, roztwór do infuzji (Immunoglobulina ludzka normalna (IVlg)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Nanogy 5% m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

NANOGY 5%, 50 mg/ml, roztwór do infuzji (Immunoglobulina ludzka normalna (IVlg)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Nanogy 5% - forum pacjentów

Stosujesz Nanogy 5%? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz