Nanogy 5%

Działanie i wskazania

NANOGY 5% należy do grupy leków zwanych immunoglobulinami. Leki te zawierają ludzkie przeciwciała wytwarzane przez nasz system odpornościowy.
Ludzkie przeciwciała zawarte w leku NANOGY 5% pomagają organizmowi zwalczać infekcje lub zrównoważyć układ odpornościowy.
Stosowanie leku NANOGY 5% powoduje uzupełnienie poziomu przeciwciał u pacjentów cierpiących na ich niedobór. Przeciwciała zawarte w leku NANOGY 5% działają dokładnie tak, jak gdyby były one własnymi przeciwciałami, gdyż wyizolowano je z ludzkiego osocza.

Lek ten może być również stosowany u pacjentów z zaburzeniami układu odpornościowego lub u pacjentów, którzy wymagają uzupełnienia poziomu przeciwciał w trakcie leczenia niektórych schorzeń zapalnych (chorób autoimmunologicznych, czyli chorób wywołanych błędną odpowiedzią układu odpornościowego, skierowaną przeciwko własnym tkankom). Działanie leku NANOGY 5% polega na dostarczeniu potrzebnych przeciwciał do organizmu pacjenta.

Lek NANOGY 5% stosowany jest w leczeniu pacjentów, u których przeciwciała nie występują we krwi w dostatecznych ilościach. W szczególności stosuje się go w leczeniu substytucyjnym u dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat) w następujących przypadkach:
■ Zespoły pierwotnych niedoborów odporności z upośledzeniem wytwarzania przeciwciał.
■ Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, u których zawiodło profilaktyczne leczenie antybiotykami.
■ Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na profilaktyczną immimizacje pneumokokową.
– Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych (ang. Haematopoietic stem cell transplantation. HSCT).
• Wrodzony AIDS i nawracające zakażenia.

Lek NANOGY 5% jest również stosowany u pacjentów, których układ odpornościowy wymaga pewnego skorygowania lub u pacjentów ze schorzeniami zapalnymi (chorobami autoimmunologicznymi) jako tzw. leczenie immunomodułacyjne u pacjentów dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat). W szczególności stosuje się go w następujących grupach pacjentów:
1. Pacjenci, którzy nie mają wystarczającej ilości płytek krwi (immunologiczna plamica małopłytkowa, 1TP):
– i u których występuje duże ryzyko krwawień (krwotok).
– lub u tych. u których w najbliższej przyszłości planowany jest zabieg chirurgiczny.
2. Pacjenci cierpiący z powodu ostrych stanów chorobowych związanych z mnogimi ogniskami zapalnymi dotyczącymi nerwów obwodowych (zespól Guillain-Barre).
3. Pacjenci, w szczególności małe dzieci, z chorobami o przebiegu ostrym, powodującymi występowanie mnogich ognisk zapalnych w naczyniach krwionośnych wielu narządów (choroba Kawasaki).

Nanogy 5% cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Nanogy 5%:

  • cena leku Nanogy 5% (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Nanogy 5% z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Nanogy 5% - cena leku.

Skład

Substancją czynną leku jest immunoglobulina ludzka normalna (IVIg): 50 mg (o czystości nie mniejszej niż 95% IgG)
Rozkład podklas IgG (wartości średnie):
IgG 1: 61%
IgG2: 33%
IgG3: 2,5%
IgG4: 2%
Maksymalna zawartość IgA wynosi 22 mikrogramy/ml.

Pozostałe składniki leku to: mannitol, glicyna, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwali.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. NANOGY 5% jest lekiem przeznaczonym do podawania dożylnego w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę. Pacjent jest monitorowany w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia alergii lub jakiegokolwiek efektu ubocznego.

Dawkowanie i częstość podawania
Dawkę i częstość podawania określa lekarz w zależności od choroby. Dawkowanie jest różne w zależności od stanu zdrowia pacjenta i jego masy ciała.

Sposób i droga podawania Lek ten podawany jest dożylnie.

Przez pierwsze pół godziny szybkość wlewu będzie mała. Można ją stopniowo zwiększać, jeśli podczas wlewu nie występują żadne efekty uboczne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowanego leku należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza lub pielęgniarki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dawkowanie u dzieci i młodzieży (0-18 lat) nie różni się od dawkowania u osób dorosłych, ponieważ dawkowanie dla każdego ze wskazań jest określane na podstawie masy ciała i dostosowane do odpowiedzi klinicznej.

Przedawkowanie

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki Icku NANOGY 5%. należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Może się okazać, że krew pacjenta stanie się zbyt gęsta, szczególnie u pacjentów z grupy ryzyka (tj. pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia mających problemy z nerkami).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowanego leku należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza lub pielęgniarki.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub, gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie przeprowadzono badań wpływu leku NANOGY 5% na zdolność reprodukcyjną u zwierząt, a doświadczenie dotyczące stosowania u kobiet w ciąży jest ograniczone. Chociaż nic zaobserwowano reakcji niepożądanych u płodu, leku NANOGY 5% nie powinno się podawać kobietom w ciąży, o ile potrzeba leczenia nie została jasno stwierdzona.

Przeciwciała są wydzielane do mleka matki i mogą one uczestniczyć w ochronie noworodka przed patogenami wnikającymi przez śluzówkę.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Nanogy 5% - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here