Optiglobin

Lek Optiglobin to roztwór do infuzji zawierający immunoglobuliny. Immunoglobuliny są również nazywane przeciwciałami i są normalnymi składnikami ludzkiej krwi. Przeciwciała pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Lek Optiglobin służy do podwyższania stężenia przeciwciał we krwi, gdy poziom przeciwciał jest zbyt niski lub w przypadku konieczności użycia dodatkowych przeciwciał w niektórych chorobach. Podanie przeciwciał może również wywołać efekt u pacjentów z niektórymi zaburzeniami zapalnymi (chorobami autoimmunologicznymi).

Lek Optiglobin stosuje się:
w leczeniu substytucyjnym (w leczeniu pacjentów, którzy nie mają wystarczających ilości przeciwciał) – u osób dorosłych oraz u dzieci i młodzieży (w wieku 0–18 lat):
– u pacjentów, którzy urodzili się z ograniczoną zdolnością lub niezdolnością do wytwarzania immunoglobulin (zespoły pierwotnego niedoboru odporności);
– u pacjentów, którzy przebyli chorobę lub leczenie, które doprowadziło do potwierdzonego braku wytwarzania immunoglobulin i którzy cierpią na ciężkie lub nawracające zakażenia, niereagujące na leczenie przeciwdrobnoustrojowe (zespoły wtórnego niedoboru odporności).

w celu immunomodulacji (w leczeniu pacjentów z pewnymi zaburzeniami zapalnymi) u osób dorosłych oraz u dzieci i młodzieży (w wieku 0–18 lat):
– u pacjentów, którzy nie mają wystarczającej ilości płytek krwi (pierwotna małopłytkowość immunologiczna, ang. primary immune thrombocytopenia – ITP) i którzy obciążeni są wysokim ryzykiem krwawień lub będą przechodzić zabieg chirurgiczny w niedalekiej przyszłości;
– u pacjentów z zespołem Guillaina-Barrégo, ostrą chorobą charakteryzującą się zapaleniem nerwów obwodowych, która powoduje ciężkie porażenie mięśni kończyn;
– u pacjentów z chorobą Kawasakiego, bardzo rzadką ostrą chorobą, która dotyka głównie małe dzieci i charakteryzuje się zapaleniem naczyń krwionośnych w organizmie;
– u pacjentów z przewlekłą zapalną poliradikuloneuropatią demielinizacyjną, rzadką chorobą zapalną nerwów obwodowych. Powoduje ona powoli postępujące osłabienie mięśni i drętwienie kończyn.
– u pacjentów z wieloogniskową neuropatią ruchową, rzadkim autoimmunologicznym zaburzeniem nerwów ruchowych, powodującym postępujące asymetryczne osłabienie kończyn.

Jaki jest skład Optiglobin, jakie substancje zawiera?

– Substancja czynną jest immunoglobulina ludzka normalna do podawania dożylnego. Jeden ml zawiera 100 mg immunoglobulin, z czego co najmniej 95% to immunoglobulina G (IgG).

– Pozostałe składniki to: glukoza i woda do wstrzyknięć.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Optiglobin – jak stosować ten lek?

Lek Optiglobin podaje pacjentowi lekarz lub pielęgniarka. Lek Optiglobin może być stosowany samodzielnie przez pacjenta, jeśli jest to zaakceptowana praktyka w danym kraju i jeśli pacjent został odpowiednio przeszkolony. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem należy doprowadzić lek Optiglobin do temperatury pomieszczenia lub ciała. Wlew dożylny leku Optiglobin należy rozpocząć jak najszybciej po przekłuciu korka.

Roztwór powinien być klarowny lub lekko opalizujący, bezbarwny lub jasnożółty. Nie stosować roztworów, które są mętne lub zawierają osady. Cały niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Dawkowanie i sposób podawania
Lak Optiglobin jest przeznaczony do wlewów dożylnych. Dawka i częstotliwość wlewów będą się różnić w zależności od stanu pacjenta i jego masy ciała. Na początku wlewu lek Optiglobin będzie podawany z małą szybkością. W zależności od samopoczucia pacjenta, lekarz może stopniowo zwiększać szybkość wlewu. W przypadku pacjentów przyjmujących lek Optiglobin samodzielnie lekarz poinformuje pacjenta o dawce i szybkości wlewu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dzieci i młodzieży dotyczą takie same wskazania, dawkowanie i częstotliwość wlewów, jakie dotyczą osób dorosłych.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku otrzymania większej dawki leku Optiglobin niż zalecana, istnieje ryzyko przeciążenia płynami, a krew może stać się zbyt gęsta (nadmiernie lepka), co może zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi. Może to mieć miejsce szczególnie w przypadku pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka, np. pacjentów w podeszłym wieku czy pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub serca. Należy poinformować lekarza o rozpoznanych problemach medycznych.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Optiglobin – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Optiglobin w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania tego leku u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, niemniej immunoglobuliny były stosowane u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Te doświadczenia ze stosowaniem immunoglobulin nie wskazują na występowanie działań szkodliwych dla przebiegu ciąży lub dla płodu (dziecka nienarodzonego) czy noworodka.

Doświadczenie kliniczne z immunoglobulinami sugeruje także, że nie należy spodziewać się ich szkodliwego wpływu na płodność.

W przypadku przyjmowania leku Optiglobin przez kobiety karmiące piersią immunoglobuliny znajdujące się w tym leku można również znaleźć w mleku matki. Nie przewiduje się negatywnych skutków dla noworodków/niemowląt karmionych piersią.

Ulotka Optiglobin – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Optiglobin, 100 mg/ml, roztwór do infuzji (Immunoglobulina ludzka normalna)

Charakterystyka produktu
leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Optiglobin m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Optiglobin, 100 mg/ml, roztwór do infuzji (Immunoglobulina ludzka normalna)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Optiglobin - forum pacjentów

Stosujesz Optiglobin? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz