Spis leków zawierających substancję: Bupiwakaina

Bupivacaine Accord

Bupivacaine Accord to lek zawierający chlorowodorek bupiwakainy, który należy do grupy leków miejscowo znieczulających o budowie amidowej. Jest on używany w celu zapobiegania lub łagodzenia bólu. Może być wykorzystywany do znieczulenia części ciała podczas operacji u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat, łagodzenia bólu podczas porodu, łagodzenia ostrego bólu u dorosłych, niemowląt i dzieci powyżej 1 roku życia. Lek jest dostępny na receptę.

Bupivacaine Claris

Bupivacaine Claris to lek zawierający jednowodny chlorowodorek bupiwakainy jako substancję czynną. Jest to środek do znieczulenia miejscowego, należący do grupy leków amidowych. Jego działanie polega na wywołaniu utraty czucia lub odczuwania w jednej części ciała, co pozwala na zapobieganie bólowi lub jego uśmierzenie. Lek jest stosowany do uzyskania miejscowego znieczulenia przez obwodową blokadę nerwu i ośrodkową blokadę nerwu, a także do zmniejszania bólu porodowego. Bupivacaine Claris jest dostępny na receptę.

Bupivacaine Grindeks

Bupivacaine Grindeks to lek stosowany w medycynie do znieczulenia miejscowego. Zawiera substancję czynną bupiwakainę, która zapobiega odczuwaniu bólu, ciepła i zimna w obrębie miejsca wstrzyknięcia. Lek jest dostępny wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Wskazania do stosowania obejmują różne procedury znieczulenia, takie jak znieczulenie do zabiegu operacyjnego, znieczulenie zewnątrzoponowe lędźwiowe chirurgiczne, znieczulenie zewnątrzoponowe piersiowe chirurgiczne, znieczulenie większych nerwów i inne. Lek jest dostępny na receptę.

Bupivacaine Spinal Grindeks

Bupivacaine Spinal Grindeks to lek stosowany do znieczulenia podpajęczynówkowego, szczególnie podczas operacji urologicznych, na kończynach dolnych oraz w obrębie jamy brzusznej. Jest to roztwór izobaryczny, a zakres segmentów znieczulonych może być trudny do przewidzenia, szczególnie jeśli użyto roztworu izobarycznego. Lek jest dostępny wyłącznie w lecznictwie zamkniętym i jest na receptę.

Bupivacaine WZF Spinal 0,5% Heavy

Bupivacaine WZF Spinal 0,5% Heavy

Bupivacaine WZF Spinal 0,5% Heavy to lek zawierający bupiwakainę chlorowodorku, który jest długo działającym środkiem miejscowo znieczulającym. Lek stosowany jest do znieczulenia określonych części ciała podczas zabiegu chirurgicznego, jak też do uśmierzania bólu.

Bupivacaine-HM

Bupivacaine-HM to lek z grupy leków znieczulających, który zawiera substancję czynną bupiwakainę chlorowodorku. Lek ten jest długo działającym środkiem miejscowo znieczulającym, który zapobiega odczuwaniu bólu, ciepła i zimna w obrębie miejsca wstrzyknięcia. Lek Bupivacaine-HM stosowany jest do znieczulenia określonych części ciała podczas zabiegu chirurgicznego, jak też do uśmierzania bólu

Bupivacaini Noridem

Bupivacaini Noridem to lek miejscowo znieczulający o długotrwałym działaniu, który jest stosowany w położnictwie, chirurgii oraz w zabiegach terapeutycznych i diagnostycznych. Po jego podaniu znieczulone zostają określone części ciała, dzięki czemu pacjent nie odczuwa bólu. Lek jest szczególnie zalecany w leczeniu bólu, na przykład podczas porodu. Bupivacaini Noridem jest dostępny tylko na receptę.

Marcaine 0,5%

Marcaine 0,5% to lek miejscowo znieczulający o budowie amidowej, który charakteryzuje się długim czasem działania. Blokuje przekazywanie czucia bólu, ciepła lub zimna przez nerwy. Jest stosowany do znieczuleń o długim czasie działania: nasiękowych, nerwów obwodowych, zewnątrzoponowych. Preparat jest szczególnie zalecany w leczeniu bólu (np. podczas porodu) ze względu na silną blokadę czuciową i mniejszą – ruchową. Marcaine 0,5% jest dostępny na receptę.

Marcaine Spinal 0,5% Heavy

Marcaine Spinal 0,5% Heavy to lek z grupy leków znieczulających działających miejscowo. Substancją czynną tego leku jest bupiwakaina, która odwraca przewodnictwo impulsów nerwowych, co skutkuje zniesieniem odczuwania bólu, ciepła i zimna. Lek jest stosowany w znieczuleniach podpajęczynówkowych u dorosłych i dzieci w każdym wieku. Można go wykorzystać do znieczuleń do zabiegów urologicznych, zabiegów w obrębie kończyn dolnych (jeżeli zabieg chirurgiczny trwa od 2 do 3 godzin) lub do zabiegów w obrębie jamy brzusznej (jeżeli zabieg trwa 45 do 60 minut). Lek jest dostępny na receptę.

Marcaine-Adrenaline 0,5%

Marcaine-Adrenaline 0,5% to lek miejscowo znieczulający, który jest dostępny wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Charakteryzuje się długim czasem działania i blokuje przekazywanie czucia bólu, ciepła lub zimna przez nerwy. Jest stosowany do znieczulenia nasiękowego, znieczulenia nerwów obwodowych, znieczulenia zewnątrzoponowego oraz do podania nadtwardówkowego lub okołonerwowego. Lek jest dostępny na receptę.

Pankaine Spinal Heavy

Pankaine Spinal Heavy to lek miejscowo znieczulający o długotrwałym działaniu. Po jego podaniu znieczulone zostają określone części ciała, dzięki czemu pacjent nie odczuwa bólu. Jest stosowany do wykonywania znieczulenia dooponowego (podpajęczynówkowego) podczas zabiegów w obrębie kończyn dolnych, w tym biodra – trwających 2-3 godziny; w zabiegach urologicznych; podczas zabiegów w obrębie jamy brzusznej, w tym cesarskiego cięcia – trwających 45-60 minut. Lek jest dostępny na receptę.

Sanergy Heavy

Sanergy Heavy zawiera substancję czynną bupiwakainy chlorowodorek, który jest miejscowym znieczulającym z grupy amidów. Lek ten blokuje przewodzenie sygnałów nerwowych, co prowadzi do znieczulenia obszaru, w którym jest stosowany. Jest on powszechnie stosowany w chirurgii, położnictwie oraz w różnych zabiegach terapeutycznych i diagnostycznych. Sanergy Heavy jest lekiem na receptę.