Bupivacaine Claris

Bupivacaine Claris zawiera substancję czynną o nazwie jednowodny chlorowodorek bupiwakainy. Bupivacaine Claris jest środkiem do znieczulenia miejscowego. Należy do grupy leków zwanych środkami do znieczulenia miejscowego typu amidowego. Powoduje utratę czucia lub odczuwania, które ogranicza się do jednej części ciała.

Lek Bupivacaine Claris jest używany do wywoływania odrętwienia (znieczulenia) poszczególnych części ciała. Stosuje się go zapobiegawczo przeciw powstawaniu bólu oraz w celu jego uśmierzenia.

Może być stosowany do:
– znieczulania poszczególnych części ciała podczas zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych u dorosłych i młodzieży,
– uśmierzaniu bólu u osób dorosłych, niemowląt i dzieci powyżej 1 roku życia,
– operacji chirurgicznych, w tym operacji położniczych, takich jak cięcie cesarskie
– łagodzenia ostrego bólu, w tym bólu porodowego lub bólu po operacji

Jaki jest skład Bupivacaine Claris, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest chlorowodorek bupiwakainy.
Każdy 1 mililitr zawiera 5 mg jednowodnego chlorowodorku bupiwakainy.
Każda fiolka 10 ml zawiera 50 mg jednowodnego chlorowodorku bupiwakainy.
Każda fiolka 20 ml zawiera 100 mg jednowodnego chlorowodorku bupiwakainy.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, 0,4% sodu wodorotlenek, 0,85% kwas solny i woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Bupivacaine Claris – jak stosować ten lek?

Lek przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia.

Dawkowanie:
Lekarz zdecyduje, jaka dawka jest odpowiednia dla pacjenta. Zazwyczaj będzie to 15-150 mg jednowodnego chlorowodorku bupiwakainy. Dawka będzie zależeć od wielkości, stanu zdrowia, części ciała do której wstrzykiwany jest lek i od tego, w jakim celu lek jest stosowany. Mniejsze dawki są stosowane u osób starszych, małych dzieci i osób chorych.

Pacjent może otrzymać ten lek przed mniejszą lub poważną operacją, a także podczas porodu. W przypadku mniejszych zabiegów chirurgicznych wstrzyknięcie zwykle odbywa się w pobliżu części ciała, którą należy operować. Lek zapobiega odczuwaniu bólu i powoduje drętwienie, które stopniowo ustępuje po zakończeniu zabiegu. W przypadku poważnego zabiegu chirurgicznego lub porodu pacjent może otrzymać na plecach zastrzyk, który będzie trwał kilka minut. Dzięki temu pacjent nie będzie odczuwał bólu. Spowoduje on odrętwienie dolnej połowy ciała, które zwykle trwa od 3 do 4 godzin.

W przypadku większości zabiegów wystarcza jedna dawka, ale może zaistnieć potrzeba podania większej ilości dawek, jeśli zabieg trwa długo.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
W zależności od rodzaju wymaganego znieczulenia lek Bupivacaine-Claris wstrzykuje się powoli do przestrzeni nadtwardówkowej (część kręgosłupa) lub innych części ciała. Wykonuje to anestezjolog doświadczony w technikach znieczulania u dzieci i młodzieży. Dawkowanie zależy od wieku i masy ciała pacjenta i zostanie określone przez anestezjologa.

Sposób i droga podania:
Lek stosuje się wyłącznie w znieczuleniu zewnątrzoponowym, podskórnym lub okołonerwowym. Znieczulenie zewnątrzoponowe obejmuje wstrzyknięcie do kręgosłupa, które może powodować zarówno utratę czucia (znieczulenie), jak i uśmierzenie bólu (środek przeciwbólowy) poprzez blokowanie przekazywania sygnałów bólowych przez nerwy w rdzeniu kręgowym lub w jego pobliżu. Może być stosowany jako środek znieczulający, jako środek przeciwbólowy (analgetyk) wraz ze znieczuleniem ogólnym i pooperacyjny środek przeciwbólowy (analgezja) w zabiegach obejmujących kończyny dolne, krocze, miednicę, brzuch i klatkę piersiową.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma zbyt dużo leku Bupivacaine-Claris, ponieważ będzie on podawany przez lekarza. Jednak w przypadku wątpliwości należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Bupivacaine Claris – czy mogę spożywać alkohol?

Brak odrębnych zaleceń.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Bupivacaine Claris w okresie ciąży i karmienia piersią?

Podczas stosowania tego leku nie wolno mieć wykonanego położniczego bloku okołoszyjkowego (rodzaj znieczulenia podczas porodu).

Bupiwakaina może przenikać do mleka matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna omówić to z lekarzem.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie należy prowadzić pojazdów ani używać narzędzi ani maszyn, ponieważ lek Bupivacaine Claris może zakłócać zdolność bezpiecznego wykonywania tych zadań. Zapytaj swojego lekarza, kiedy będzie można wznowić te czynności.

Ulotka Bupivacaine Claris – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Bupivacaine Claris 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (Bupivacaini hydrochloridum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Bupivacaine Claris m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Bupivacaine Claris 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (Bupivacaini hydrochloridum)

Opinie o Bupivacaine Claris - forum pacjentów

Stosujesz Bupivacaine Claris? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz