Bupivacaini Noridem

Bupivacaini Noridem to lek miejscowo znieczulający o długotrwałym działaniu, który jest stosowany w położnictwie, chirurgii oraz w zabiegach terapeutycznych i diagnostycznych. Po jego podaniu znieczulone zostają określone części ciała, dzięki czemu pacjent nie odczuwa bólu. Lek jest szczególnie zalecany w leczeniu bólu, na przykład podczas porodu. Bupivacaini Noridem jest dostępny tylko na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Bupivacaini Noridem zawiera substancję czynną o nazwie bupiwakainy chlorowodorek. Należy on do grupy leków zwanych lekami do znieczulenia miejscowego typu amidowego.

Jest lekiem przeznaczonym do łagodzenia bólu (znieczulenia) poszczególnych części ciała. Stosuje się go do łagodzenia bólu. Może być stosowany do:
• znieczulania poszczególnych części ciała podczas zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat,
• łagodzenia bólu porodowego,
• łagodzenia bólu u osób dorosłych, niemowląt i dzieci powyżej 1. roku życia.

Skład

− Substancją czynną leku jest bupiwakainy chlorowodorek bezwodny.
Lek Bupivacaini Noridem, 2,5 mg/mL, roztwór do wstrzykiwań:
Każdy mililitr zawiera 2,5 mg bupiwakainy chlorowodorku bezwodnego.

Lek Bupivacaini Noridem, 5 mg/mL, roztwór do wstrzykiwań:
Każdy mililitr zawiera 5 mg bupiwakainy chlorowodorku bezwodnego.

− Pozostałe składniki to woda do wstrzykiwań, sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) oraz kwas solny (do ustalenia pH).

Dawkowanie

Lek ten podawany będzie przez lekarza. Lekarz zna prawidłowy sposób podawania tego leku.

Przepisana dawka zależy od rodzaju znieczulenia, którego pacjent potrzebuje, i miejsca wykonania wstrzyknięcia. Zależy również od masy ciała, wieku i kondycji fizycznej. Zazwyczaj jedna dawka jest wystarczająca, lecz może wymagać powtórzenia w przypadku długich zabiegów chirurgicznych.

Lek Bupivacaini Noridem będzie podawany we wstrzyknięciu lub wlewie (kroplówce). Miejsce wstrzyknięcia zależy od celu podania leku Bupivacaini Noridem. Lekarz może podać lek w jedno z następujących miejsc:
• w pobliżu znieczulanej części ciała,
• z dala od znieczulanej części ciała, w przypadku wstrzyknięcia zewnątrzoponowego (wstrzyknięcie w pobliżu rdzenia kręgowego).

Podanie leku Bupivacaini Noridem na jeden z powyższych sposobów blokuje przekazywanie sygnałów bólowych przez nerwy do mózgu. Stan ten stopniowo ustępuje po zakończeniu zabiegu.

Przedawkowanie

Ciężkie działania niepożądane wynikające z przedawkowania leku Bupivacaini Noridem są mało prawdopodobne. Wymagają one specjalnego leczenia, a lekarz prowadzący jest przeszkolony na wypadek ich wystąpienia. Pierwsze objawy przedawkowania leku Bupivacaini Noridem są zazwyczaj następujące:
• zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie,
• drętwienie warg i obszaru wokół ust,
• drętwienie języka,
• zaburzenia słuchu,
• zaburzenia widzenia (wzroku).
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, lekarz zaprzestanie podawania leku Bupivacaini Noridem w chwili wystąpienia tych objawów. Oznacza to, że jeśli wystąpi jakikolwiek z wymienionych objawów lub podejrzewa się przedawkowanie leku Bupivacaini Noridem, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Cięższe działania niepożądane wynikające z przedawkowania leku Bupivacaini Noridem obejmują drżenie mięśni, napady (drgawki) i utratę przytomności.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Brak danych dotyczących przyjmowania bupiwakainy przez kobiety w ciąży lub dane te są ograniczone.

Karmienie piersią
Bupiwakaina przenika do mleka matki, więc jeśli pacjentka karmi piersią, powinna omówić to z lekarzem.

Wpływ na płodność
Nie istnieją dane dotyczące wpływu przyjmowania bupiwakainy chlorowodorku na płodność u ludzi.

Ulotka Bupivacaini Noridem

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Bupivacaini Noridem (forum)

Stosujesz Bupivacaini Noridem? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Bupivacaini Noridem. Podziel się doświadczeniami na forum.