Konsultacja merytoryczna:

Sandimmun Neoral

Co to jest lek Sandimmun Neoral
Ten lek nazywa się Sandimmun Neoral. Zawiera on substancję czynną cyklosporynę. Ten lek należy do grupy leków zwanych środkami immunosupresyjnymi. Leki te są stosowane w celu zmniejszenia reakcji immunologicznej organizmu.

W jakim celu stosuje się lek Sandimmun Neoral i jak działa lek Sandimmun Neoral
– U pacjentów po przeszczepieniu narządu, szpiku kostnego i komórek macierzystych działanie leku Sandimmun Neoral polega na kontrolowaniu układu immunologicznego. Sandimmun Neoral zapobiega odrzucaniu przeszczepionego narządu blokując rozwój pewnych komórek, które w normalnych warunkach zaatakowałyby przeszczepioną tkankę.
– U pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, w których układ immunologiczny atakuje komórki własnego organizmu, Sandimmun Neoral zatrzymuje tę reakcję immunologiczną. Do chorób tych należą choroby oczu zagrażające utratą wzroku (endogenne zapalenie błony naczyniowej oka, w tym zapalenie błony naczyniowej oka w chorobie Behçeta), ciężkie przypadki pewnych chorób skóry (atopowego zapalenia skóry lub wyprysku i łuszczycy), ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów i choroba nerek zwana zespołem nerczycowym.

Jaki jest skład Sandimmun Neoral, jakie substancje zawiera?

• Substancją czynną leku jest cyklosporyna. Każda kapsułka zawiera 10 mg cyklosporyny.
• Pozostałe składniki leku to:
o Zawartość kapsułki: alfa-tokoferol, etanol bezwodny, glikol propylenowy, mono-, dwu- i trójglicerydy z oleju kukurydzianego, makrogologlicerolu hydroksystearynian / polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy.
o Otoczka kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), glicerol 85%, glikol propylenowy, żelatyna.
o Nadruk: kwas karminowy (E 120).

• Substancją czynną leku jest cyklosporyna. Każda kapsułka zawiera 25 mg cyklosporyny.
• Pozostałe składniki leku to:
o Zawartość kapsułki: alfa-tokoferol, etanol bezwodny, glikol propylenowy, mono-, dwu- i trójglicerydy z oleju kukurydzianego, makrogologlicerolu hydroksystearynian / polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy.
o Otoczka kapsułki: żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), glicerol 85%, glikol propylenowy, żelatyna.
o Nadruk: kwas karminowy (E 120).
• Substancją czynną leku jest cyklosporyna. Każda kapsułka zawiera 50 mg cyklosporyny.
• Pozostałe składniki leku to:
o Zawartość kapsułki: alfa-tokoferol, etanol bezwodny, glikol propylenowy, mono-, dwu- i trójglicerydy z oleju kukurydzianego, makrogologlicerolu hydroksystearynian / polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy.
o Otoczka kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), glicerol 85%, glikol propylenowy, żelatyna.
o Nadruk: kwas karminowy (E 120).
• Substancją czynną leku jest cyklosporyna. Każda kapsułka zawiera 100 mg substancji czynnej.
• Pozostałe składniki leku to:
o Zawartość kapsułki: alfa-tokoferol, etanol bezwodny, glikol propylenowy, mono-, dwu, i trójglicerydy z oleju kukurydzianego, makrogologlicerolu hydroksystearynian / polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy.
o Otoczka kapsułki: żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), glicerol 85%, glikol propylenowy, żelatyna.
o Nadruk: kwas karminowy (E 120).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Sandimmun Neoral – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecana.

Lekarz starannie dostosuje dawkę tego leku do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zbyt duża ilość leku może wpłynąć na czynność nerek. Pacjent będzie zgłaszał się na regularne badania krwi i wizyty w szpitalu, zwłaszcza po transplantacji. Będzie to okazja do porozmawiania z lekarzem o leczeniu oraz wszelkich ewentualnych problemach z nim związanych.

Ile leku Sandimmun Neoral należy przyjąć
Lekarz dopasuje właściwą dawkę leku Sandimmun Neoral dla pacjenta. Zależy ona od masy ciała pacjenta oraz powodu, dla którego ten lek jest stosowany. Lekarz poinformuje pacjenta również jak często należy przyjmować ten lek.
• U dorosłych:

Przeszczepienie narządu, szpiku kostnego lub komórek macierzystych
– Całkowita dawka dobowa waha się zazwyczaj między 2 mg a 15 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki.
– Większe dawki są zazwyczaj stosowane przed i tuż po transplantacji. Mniejsze dawki stosuje się po uzyskaniu stabilizacji czynności przeszczepionego narządu lub szpiku.
– Lekarz dostosuje dawkę leku tak, by była ona optymalna dla danego pacjenta. W tym celu może być konieczne wykonanie badań krwi.

Endogenne zapalenie błony naczyniowej oka
– Całkowita dawka dobowa waha się zazwyczaj między 5 mg a 7 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki.

Zespół nerczycowy
– Całkowita dawka dobowa zazwyczaj wynosi 5 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki. U pacjentów z chorobami nerek pierwsza dawka podawana każdego dnia nie powinna być większa niż 2,5 mg na kilogram masy ciała.

Ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów
– Całkowita dawka dobowa waha się zazwyczaj między 3 mg a 5 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki.

Łuszczyca i atopowe zapalenie skóry
– Całkowita dawka dobowa waha się zazwyczaj między 2,5 mg a 5 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki.

• U dzieci:
Zespół nerczycowy
– Całkowita dawka dobowa zazwyczaj wynosi 6 mg na kilogram masy ciała. Dzieli się ją na dwie dawki. U pacjentów z chorobami nerek pierwsza dawka podawana każdego dnia nie powinna być większa niż 2,5 mg na kilogram masy ciała.

Należy starannie przestrzegać zaleceń lekarza i nigdy samodzielnie nie zmieniać dawki, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

Zmiana leczenia z leku Sandimmun na Sandimmun Neoral
U pacjentów, którzy już przyjmują inny lek zwany Sandimmun kapsułki elastyczne lub Sandimmun roztwór doustny, lekarz może zdecydować o zmianie tego leku na Sandimmun Neoral roztwór doustny.
– Wszystkie te leki zawierają cyklosporynę jako składnik aktywny.
– Sandimmun Neoral jest innym, udoskonalonym preparatem cyklosporyny w porównaniu z lekiem Sandimmun.

Cyklosporyna lepiej wchłania się do krwi z leku Sandimmun Neoral i istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że wchłanianie będzie zależne od przyjmowania pokarmu. Oznacza to, że stężenia cyklosporyny we krwi pozostaną bardziej stabilne podczas stosowania leku Sandimmun Neoral niż podczas leczenia lekiem Sandimmun.

Jeśli lekarz zmieni stosowany lek z Sandimmun na Sandimmun Neoral:
– Nie należy ponownie stosować leku Sandimmun, chyba że tak zalecił lekarz.
– Po zmianie z leczenia lekiem Sandimmun na Sandimmun Neoral lekarz będzie przez krótki czas dokładniej monitorował stan pacjenta. Jest to spowodowane zmianą we wchłanianiu cyklosporyny do krwi. Lekarz sprawdzi, że pacjent otrzymał odpowiednią dawkę do swoich potrzeb.
– U pacjenta mogą wystąpić pewne działania niepożądane. Jeśli tak się stanie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Może zajść konieczność zmniejszenia dawki leku. Nigdy nie należy samodzielnie zmniejszać dawki, chyba, że tak zalecił lekarz.

Jeśli lekarz zmieni jeden doustny lek z cyklosporyną na inny
Po zmianie leczenia z jednej doustnej postaci cyklosporyny na inną:
– Lekarz będzie przez krótki czas dokładniej monitorował stan pacjenta.
– U pacjenta mogą wystąpić pewne działania niepożądane. Jeśli tak się stanie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Może zajść konieczność zmiany dawki leku. Nigdy nie należy samodzielnie zmieniać dawki, chyba, że tak zalecił lekarz.

Kiedy przyjmować lek Sandimmun Neoral
Lek Sandimmun Neoral należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Jest to bardzo ważne u pacjentów po transplantacji.

Jak przyjmować lek Sandimmun Neoral
Dawkę dobową należy zawsze przyjmować w 2 dawkach podzielonych.
Wyjąć kapsułki z blistra. Kapsułki połykać w całości, popijając wodą.

Jak długo stosować lek Sandimmun Neoral
Lekarz poinformuje pacjenta jak długo stosować lek Sandimmun Neoral. Zależy to od tego, czy pacjent przyjmuje lek po otrzymaniu przeszczepu czy w leczeniu ciężkich chorób skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia błony naczyniowej oka lub zespołu nerczycowego. W przypadku ciężkiej wysypki leczenie zazwyczaj trwa 8 tygodni.
Należy kontynuować przyjmowanie leku Sandimmun Neoral tak długo, jak to zalecił lekarz.

W razie pytań o to jak długo stosować lek Sandimmun Neoral należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli przypadkowo została przyjęta zbyt duża ilość leku niż zalecona przez lekarza, należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Pacjent może wymagać pomocy medycznej.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Sandimmun Neoral – czy mogę spożywać alkohol?

Nie należy przyjmować leku Sandimmun Neoral z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym, ponieważ mogą one wpłynąć na sposób działania leku Sandimmun Neoral.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Sandimmun Neoral w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz omówi z pacjentką ryzyko związane z przyjmowaniem leku Sandimmun Neoral podczas ciąży.

– Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub zamierza zajść w ciążę. Doświadczenie ze stosowaniem leku Sandimmun Neoral podczas ciąży jest ograniczone. Na ogół lek Sandimmun Neoral nie powinien być stosowany podczas ciąży. Jeśli konieczne jest przyjmowanie tego leku przez pacjentkę, lekarz omówi z pacjentką korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem tego leku w ciąży.

– Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią. Karmienie piersią nie jest zalecane podczas leczenia lekiem Sandimmun Neoral, ponieważ cyklosporyna, substancja czynna leku, przenika do mleka kobiecego. Może to mieć wpływ na dziecko.

Ulotka Sandimmun Neoral – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

SANDIMMUN NEORAL, 10 mg; 25 mg; 50 mg; 100 mg kapsułki miękkie (Cyklosporyna)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 13 razy

Rozmiar plku 296.32 KB


SANDIMMUN NEORAL, 100 mg/ml, roztwór doustny (Cyklosporyna)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 394.40 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Sandimmun Neoral m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

SANDIMMUN NEORAL, 10 mg; 25 mg; 50 mg; 100 mg kapsułki miękkie (Cyklosporyna)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 10 razy

Rozmiar plku 364.64 KB


SANDIMMUN NEORAL, 100 mg/ml, roztwór doustny (Cyklosporyna)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 477.43 KB

Cena - ile kosztuje Sandimmun Neoral?

Cena Sandimmun Neoral i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Sandimmun Neoral.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Sandimmun Neoral? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

1 komentarz do “Sandimmun Neoral”

Dodaj komentarz

Przykładowe produkty na BL Market

Kupuj leki i inne produkty w sprawdzonej aptece za pośrednictwem BL Market

Filters Sort results
Reset Apply

Preparat w postaci kapsułek wegetariańskich. Suplement diety Now Foods Kelp - Jod 325mcg przeznaczony jest do stosowania dla osób dorosłych jako uzupełnienie codziennej diety w jod. Składnik ten wspiera prawidłowy metabolizm tarczycy.

Femma Expert Protect to preparat, który zwiększa odporność organizmu i skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia infekcji w obrębie dróg moczowo-płciowych. Reguluje mikroflorę bakteryjną pochwy.

Suplement diety Pau D’Arco ekstrakt to kapsułki zawierające wyciąg z kory wewnętrznej drzewa Lapacho (Tabebuia avellanedae). To właśnie tu kryje się najwięcej drogocennych substancji czynnych, w tym lapachol.

Syrop o smaku malinowym, idealny przy męczącym suchym, a także wilgotnym kaszlu. Ułatwia odksztuszanie obfitej wydzieliny. Malia Kaszel jest lekiem homeopatycznym bezpiecznym dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji oraz dla małych dzieci.

Erekton Fast to suplement diety, które sprawdzi się u każdego mężczyzny, który chce wspomóc sprawność seksualną. Preparat zawiera wysoką porcję L-argininy, L-cytrulinę, kwas pantotenowy, selen, cynk oraz żeń-szeń koreański i pieprz czarny.

Möller's Tran Norweski polecany jest w celu uzupełnienia diety w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA i EPA) oraz witaminy A, D i E.

Calcium Polfa-Łódź jest preparatem, który od lat Polacy stosują w celu: uzupełnienia niedoborów wapnia w organizmie, wzmocnienia organizmu w okresach alergicznych, wzmocnienia organizmu w okresach przeziębieniowych.

Uzupełnianie codziennej diety w witaminę C wspiera właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Suplement diety Witamina C 1000mg ma postać proszku do rozpuszczania w wodzie.

Na zmienioną chorobowo, nieuszkodzoną skórę jako środek ściągający, osuszający i odkażający.

Wskazaniami do stosowania syropu Actifed jest leczenie objawowe w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych przebiegających z obrzękiem błony śluzowej nosa, wysiękiem z nosa oraz kaszlem u dorosłych i dzieci od 7 r.ż.

HEEL-COLOCYNTHIS HOMACCORD to preparat homeopatyczny, którego doustne przyjmowanie pozwala na złagodzenie dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa.

XEROSTOM GEL Żel zastępujący ślinę to preparat, który pobudza wydzielanie śliny. Działa nawilżająco na jamę ustną i gardło, łagodzi uczucie pragnienia z powodu braku śliny oraz eliminuje problemy związane z mówieniem…

PETIT DRILL Syrop dla dzieci to preparat charakteryzujący się działaniem łagodzącym i kojącym podrażnienia wywołujące suchy kaszel. Wykazuje właściwości nawilżające i powlekające. Posiada truskawkowy smak.

Bioaron D Krople w nowoczesnej postaci twistt-off, zawierają optymalną dawkę witaminy D3 wskazaną dla niemowląt i dzieci. Włączenie witaminy D3 do codziennej diety dziecka, wspiera zdrowie kości, zębów, mięśni i korzystnie wpływa na…

Lecytynę w kapsułkach stosuje się jako środek pomocniczy przy: zaburzeniach pamięci, osłabionej zdolności koncentracji, nadpobudliwości nerwowej, stanach ogólnego wyczerpania, w okresie rekonwalescencji oraz podwyższonym poziomie cholesterolu.

STOPERAN PLUS to lek o działaniu przeciwbiegunkowym. Dzięki zawartym w nim składnikom łagodzi wzdęcia, kurcze brzucha oraz oddawanie nadmiernej ilości gazów. Zdecydowanie ogranicza liczbę wizyt w toalecie.

Pastylki do ssania o smaku czarnej porzeczki polecane do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia. Suplement diety Islaherb zawiera roślinne składniki, które przynoszą ulgę w przypadku podrażnień jamy ustnej, gardła oraz…

Cardiobon to preparat pochodzenia naturalnego, wskazany do stosowania w celu uzupełnienia diety w składniki wspomagające pracę serca, ukrwienie mięśnia sercowego i utrzymywanie prawidłowego ciśnienia.

Heel-Hormeel SNT to homeopatyczny produkt leczniczy w postaci kropli doustnych. Lek wskazany jest do stosowania w leczeniu zaburzeń cyklu miesiączkowego. Preparat przeznaczony jest wyłącznie dla kobiet powyżej 18. roku życia.

TRAN dostarcza organizmowi cennych składników – witaminy A i D oraz kwasów omega-3. Dzięki temu wspomaga jego funkcjonowanie oraz wzmacnia odporność i układ immunologiczny.