Pyretolek

Pyretolek to lek o dzia艂aniu przeciwb贸lowym i przeciwgor膮czkowym. Jest zalecany do stosowania w przypadku b贸lu r贸偶nego pochodzenia o du偶ym nasileniu oraz gor膮czki, gdy zastosowanie innych 艣rodk贸w jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Lek jest dost臋pny bez recepty. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Pyretolek. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Pyretolek i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Lek Pyretolek zawiera substancj臋 czynn膮 metamizol sodowy jednowodny i jest lekiem o dzia艂aniu przeciwb贸lowym i przeciwgor膮czkowym, nale偶膮cym do grupy lek贸w zwanych pirazolonami.

Lek Pyretolek stosuje si臋 w leczeniu:
– ostrego, silnego b贸lu po urazach lub operacjach,
– skurczowych b贸l贸w brzucha (kolki),
– b贸lu w chorobach nowotworowych,
– innego ostrego i d艂ugotrwa艂ego silnego b贸lu, gdy zastosowanie innych 艣rodk贸w leczniczych jest przeciwwskazane,
– wysokiej gor膮czki, kt贸ra nie odpowiada na inne metody leczenia.

Kategorie powi膮zane:
Leki przeciwb贸lowe,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Pyretolek, jakie substancje zawiera?

Substancj膮 czynn膮 leku jest metamizol sodowy jednowodny.
Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego.

Pozosta艂e sk艂adniki to:
Hypromeloza, talk, magnezu stearynian, makrogol 4000, makrogol 8000, sacharyna sodowa, tytanu dwutlenek (E 171).

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Pyretolek 鈥 jak stosowa膰?

Ten lek nale偶y zawsze stosowa膰 dok艂adnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub wed艂ug zalece艅 lekarza lub farmaceuty. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

Dawka zale偶y od nasilenia b贸lu lub gor膮czki oraz reakcji danej osoby na lek Pyretolek.

Zawsze nale偶y wybiera膰 najmniejsz膮 dawk臋 konieczn膮 do opanowania b贸lu i gor膮czki.

Doros艂ym i m艂odzie偶y w wieku 15 lat lub wi臋cej (o masie cia艂a przekraczaj膮cej 53 kg) mo偶na podawa膰 maksymalnie 1000 mg metamizolu w dawce pojedynczej (2 tabletki) nie cz臋艣ciej ni偶 4 razy na dob臋 w odst臋pach wynosz膮cych 6鈥8 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 4000 mg (co odpowiada 8 tabletkom).

Wyra藕nego dzia艂ania mo偶na spodziewa膰 si臋 w ci膮gu 30 do 60 minut od podania doustnego.

Lek Pyretolek nie powinien by膰 stosowany u dzieci w wieku poni偶ej 15 lat. Dla m艂odszych dzieci dost臋pne s膮 inne postacie i moce tego leku; nale偶y zapyta膰 o to lekarza prowadz膮cego lub farmaceut臋.

Osoby w podesz艂ym wieku i pacjenci w z艂ym og贸lnym stanie zdrowia lub z niewydolno艣ci膮 nerek
U os贸b w podesz艂ym wieku, pacjent贸w os艂abionych i pacjent贸w z pogorszeniem czynno艣ci nerek dawk臋 nale偶y zmniejszy膰 ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 wyd艂u偶enia czasu wydalania produkt贸w rozk艂adu metamizolu.

Pacjenci z zaburzeniami czynno艣ci nerek lub w膮troby
Ze wzgl臋du na zmniejszenie szybko艣ci eliminacji u pacjent贸w z zaburzeniem czynno艣ci nerek lub w膮troby nale偶y unika膰 wielokrotnego podawania du偶ych dawek. W przypadku kr贸tkotrwa艂ego stosowania zmniejszenie dawki nie jest wymagane. Brak jest do艣wiadcze艅 zwi膮zanych z d艂ugotrwa艂ym stosowaniem.

Czas trwania leczenia
Czas stosowania zale偶y od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby.
Nie nale偶y stosowa膰 lek贸w przeciwb贸lowych d艂u偶ej ni偶 3 do 5 dni, o ile nie skonsultowano tego z lekarzem lub dentyst膮.
Nale偶y zasi臋gn膮膰 porady lekarskiej, gdy objawy nie ust臋puj膮 lub nasilaj膮 si臋 po 3-5 dniach stosowania leku.

Spos贸b podawania
Lek Pyretolek jest przeznaczony do podania doustnego.
Tabletki powlekane nale偶y po艂yka膰 w ca艂o艣ci, popijaj膮c dostateczn膮 ilo艣ci膮 p艂ynu (np. szklank膮 wody).

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Objawy przedawkowania to:
– nudno艣ci, wymioty, b贸l brzucha;
– pogorszenie czynno艣ci nerek a偶 do ostrej niewydolno艣ci nerek;
– zawroty g艂owy, senno艣膰, utrata przytomno艣ci;
– drgawki;
– spadek ci艣nienia t臋tniczego krwi a偶 do nag艂ego wstrz膮su kr膮偶eniowego;
– przyspieszone bicie serca.

Je艣li dojdzie do przedawkowania nale偶y natychmiast skontaktowa膰 si臋 z lekarzem w celu zastosowania odpowiednich 艣rodk贸w przeciwdzia艂aj膮cych.

Uwaga: W przypadku zastosowania wi臋kszych dawek wydalanie nieszkodliwego metabolitu metamizolu mo偶e powodowa膰 czerwone zabarwienie moczu.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Pyretolek 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Nie nale偶y spo偶ywa膰 alkoholu podczas stosowania leku Pyretolek.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Pyretolek w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza, 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ci膮偶a
Dost臋pne dane na temat stosowania metamizolu w czasie pierwszych 3 miesi臋cy ci膮偶y s膮 ograniczone, ale nie wskazuj膮 na szkodliwe oddzia艂ywanie na zarodek. W wybranych przypadkach, je艣li brak jest innych opcji leczenia, po konsultacji z lekarzem lub farmaceut膮 pacjentka mo偶e przyjmowa膰 pojedyncze dawki metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze, pod warunkiem starannego rozwa偶enia korzy艣ci i zagro偶e艅 zwi膮zanych z przyjmowaniem leku. Podawanie metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze nie jest wskazane.

Nie wolno przyjmowa膰 leku Pyretolek w okresie ostatnich trzech miesi臋cy ci膮偶y ze wzgl臋du na zwi臋kszenie ryzyka powik艂a艅 u matki i dziecka (krwotoki, przedwczesne zamkni臋cie u nienarodzonego dziecka wa偶nego naczynia, tak zwanego przewodu t臋tniczego Botalla, kt贸re w spos贸b naturalny zamyka si臋 dopiero po urodzeniu).

Karmienie piersi膮
Produkty rozk艂adu metamizolu przenikaj膮 do mleka kobiet karmi膮cych piersi膮 w znacz膮cych ilo艣ciach i nie mo偶na wykluczy膰 ryzyka dla niemowl臋cia karmionego piersi膮. Z tego wzgl臋du nale偶y w szczeg贸lno艣ci unika膰 wielokrotnego stosowania metamizolu w okresie karmienia piersi膮. W przypadku jednorazowego podania metamizolu nale偶y zaleci膰 matkom zbieranie i wylewanie pokarmu przez 48 godzin od podania leku.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Pyretolek

SUN-FARM Sp. z o.o.

Ulotka Pyretolek 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Pyretolek w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Pyretolek

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Pyretolek? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Pyretolek. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.