OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM

SUBSTANCJE CZYNNE: ,

12345678910
(1 ocen, średnia: 6,00 na 10)
Loading...

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM oraz jak działa ten lek?

Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm jest wskazany w leczeniu silnego bólu, który może być odpowiednio kontrolowany wyłącznie opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Naloksonu chlorowodorek przeciwdziała zaparciom.

Jak działa lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm
Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm zawiera jako substancje czynne oksykodonu chlorowodorek i naloksonu chlorowodorek. Oksykodonu chlorowodorek odpowiada za działanie przeciwbólowe leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm. Jest silnym lekiem przeciwbólowym, który należy do grupy leków o nazwie opioidowe leki przeciwbólowe. Drugą substancją czynna leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm jest naloksonu chlorowodorek, który zapobiega zaparciom. Zaburzenie pracy jelit np. zaparcia) to typowe działanie niepożądane leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancje czynne są uwalniane przez dłuższy czas. Ich działanie utrzymuje się przez 12 godzin.

SKŁAD

Jaki jest skład leku OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancjami czynnymi leku są oksykodonu chlorowodorek i naloksonu chlorowodorek.

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 5 mg + 2,5 mg
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 4,5 mg oksykodonu, oraz 2,5 mg naloksonu chlorowodorku, co odpowiada 2,75 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego i 2,25 mg naloksonu.

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 10 mg + 5 mg
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 9 mg oksykodonu, oraz 5 mg naloksonu chlorowodorku, co odpowiada 5,5 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego i 4,5 mg naloksonu.

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 20 mg + 10 mg
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 18 mg oksykodonu, oraz 10 mg naloksonu chlorowodorku, co odpowiada 11,0 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego i 9,01 mg naloksonu.

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 40 mg + 20 mg
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 36 mg oksykodonu, oraz 20 mg naloksonu chlorowodorku, co odpowiada 22 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego i 18,02 mg naloksonu.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki:
hypromeloza 603, poliwinylu octanu dyspersja 30%, powidon K30, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna PH 102, krzemu dwutlenek, magnezu stearynian.

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 5 mg + 2,5 mg
Otoczka tabletki:
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, błękit brylantowy FCF (E133), lak aluminiowy

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 10 mg + 5 mg
Otoczka tabletki:
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek(E171), makrogol 3350, talk Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 20 mg + 10 mg

Otoczka tabletki:
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żołty (E172)

Oxycodone + Naloxone Ethypharm, 40 mg + 20 mg
Otoczka tabletki:
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żołty (E172), żelaza tlenek czarny (E172).

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Jakie jest zalecane dawkowanie leku OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM? Jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie przepisał inaczej, zwykle stosowana dawka wynosi:
Osoby dorosłe
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 10 mg oksykodonu chlorowodorku + 5 mg naloksonu chlorowodorku w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w odstępach co 12 godzin.

Lekarz zadecyduje, jaką dawkę leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm powinien przyjmować pacjent każdego dnia i jak podzielić całkowitą dawkę dobową na dawki poranne i wieczorne. Lekarz zadecyduje też o każdym koniecznym dostosowaniu dawki podczas leczenia. Lekarz dostosuje dawkę do nasilenia bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta.

Pacjent powinien otrzymywać najmniejszą dawkę skuteczną do opanowania bólu. W przypadku wcześniejszego stosowania opioidowych leków przeciwbólowych leczenie lekiem Oxycodone + Naloxone Ethypharm można rozpocząć od większych dawek.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 80 mg oksykodonu chlorowodorku i 40 mg naloksonu chlorowodorku. Jeśli pacjent wymaga większej dawki, lekarz może zalecić dodatkowe dawki oksykodonu chlorowodorku bez naloksonu chlorowodorku. Jednak nie należy stosować maksymalnej dawki dobowej większej niż 400 mg oksykodonu chlorowodorku.

W przypadku podawania dodatkowych dawek oksykodonu chlorowodorku bez naloksonu chlorowodorku korzystny wpływ naloksonu chlorowodorku na czynność jelit może być mniejszy.

Jeśli lekarz zaleci pacjentowi zmianę leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm na inny opioidowy lek przeciwbólowy, czynność jelit może się pogorszyć.

Jeśli pacjent odczuwa ból przed upływem terminu przyjęcia kolejnej dawki leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm, może być konieczne doraźne zastosowanie szybko działającego leku przeciwbólowego. Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm nie jest przeznaczony do tego celu. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm jest zbyt mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli do przyjęcia wymaganej dawki zastosowanie danej mocy leku jest trudne do realizacji lub niepraktyczne, można zastosować inne moce tego leku.

Osoby w podeszłym wieku
Zwykle nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością wątroby i (lub) nerek.

Niewydolność wątroby lub nerek
Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub łagodna niewydolność wątroby, lekarz prowadzący przepisze lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm ze szczególną ostrożnością. Jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka niewydolność wątroby, nie należy stosować leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm nie został jeszcze przebadany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie udowodniono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tego leku u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie zaleca się stosowania leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania
Podanie doustne.
Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm należy połykać w całości (bez żucia), popijając odpowiednią ilością płynu (. szklanki wody). Tabletki o przedłużonym uwalnianiu można przyjmować z pokarmem lub bez. Lek Oxycodone + Naloxone Ethypharm należy przyjmować co 12 godzin, według ustalonego schematu leczenia (np. rano o godz. 8.00, wieczorem o godz. 20.00). Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie dzielić, nie żuć ani nie kruszyć.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie leku może objawiać się:
• zwężeniem źrenic
• wolnym i płytkim oddychaniem (depresja oddechowa)
• stanem podobnym do odurzenia narkotykowego (senność aż do utraty świadomości)
• zmniejszonym napięciem mięśni (hipotonia)
• zwolnieniem tętna
• spadkiem ciśnienia krwi.

W ciężkich przypadkach może wystąpić utrata świadomości (śpiączka), zatrzymanie wody w płucach i zapaść krążeniowa, które mogą prowadzić do zgonu.

Należy unikać czynności wymagające zwiększonej uwagi, takie jak kierowanie pojazdami.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując ten lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Picie alkoholu w czasie stosowania leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm może spowodować senność lub zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak płytki oddech z ryzykiem bezdechu i utrata przytomności. Picie alkoholu w czasie stosowania leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm jest przeciwwskazane.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM? Jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Należy unikać stosowania leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm u kobiet w ciąży, o ile to możliwe.

Stosowanie oksykodonu chlorowodorku przez dłuższy czas w czasie ciąży może spowodować wystąpienie objawów odstawienia u noworodka. Jeśli oksykodonu chlorowodorek jest stosowany podczas porodu, u noworodka może wystąpić depresja oddechowa (wolny i płytki oddech).

Karmienie piersią
Na czas leczenia lekiem Oxycodone + Naloxone Ethypharm należy zaprzestać karmienia piersią.

Oksykodonu chlorowodorek przenika do mleka matki. Nie wiadomo, czy naloksonu chlorowodorek przenika również do mleka kobiecego. Dlatego nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego piersią niemowlęcia, zwłaszcza w przypadku wielokrotnego stosowania dawek leku Oxycodone + Naloxone Ethypharm.

DOKUMENTACJA LEKU OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępniliśmy możliwość ściągnięcia pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

POBIERZ ULOTKĘ

ULOTKA LEKU OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku.


POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (CHPL) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.
ZAREZERWUJ OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy, za pośrednictwem serwisu ktomalek.pl. Możliwość rezerwacji leku zarówno na receptę, jak i bez recepty. Jeżeli apteka udostępnia informacje, istnieje możliwość weryfikacji ceny leku. Sprawdź gdzie kupić ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy lek OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM jest refundowany oraz czy wymagana jest recepta.

OPINIE O LEKU OXYCODONE + NALOXONE ETHYPHARM

Poznaj opinie innych pacjentów stosujących lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here