Artykuł sponsorowany

L4 online – co będzie potrzebne do jego zrealizowania?

Nie każdy pacjent może otrzymać L4 online, nawet jeśli dokona płatności za prywatną konsultację z lekarzem. Jakie warunki należy spełnić, by lekarz mógł nam wystawić zwolnienie L4 przez Internet? Jakie dane trzeba podać lekarzowi oraz co jeszcze jest ważne, jeśli wnioskujemy o L4 zdalnie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Zwolnienia elektroniczne i L4 online

Elektroniczne zwolnienie lekarskie jest formą usprawiedliwienia niestawiennictwa w pracy osoby objętej ubezpieczeniem chorobowym i jednocześnie uprawnia ją do świadczeń chorobowych. System zwolnień lekarskich jest tak opracowany, że większość danych lekarzowi podpowiada samodzielnie, po wpisaniu danych pacjenta. Nie trzeba więc mieć NIP-u pracodawcy itd. Aby jednak zwolnienie lekarskie otrzymać, pacjent musi spełnić pewne warunki medyczne oraz prawne. Co jest potrzebne do elektronicznego L4?

  • Należy podlegać ubezpieczeniu chorobowemu przez ustawowo określony czas, czyli mieć opłacane składki obowiązkowe przez min. 30 dni lub składki dobrowolne przez minimum 90 dni.
  • Mieć dostępną pulę dni L4, które przysługują pacjentowi w danym roku kalendarzowym (maksymalnie 182 dni na siebie w roku kalendarzowym lub 270 dni na siebie dla kobiet w ciąży i pacjentów, którzy zachorowali na gruźlicę).
  • Być niezdolnym do pracy z przyczyn zdrowotnych lub w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny bądź zdrowym dzieckiem do lat 8.

Kto wystawia zwolnienia lekarskie elektronicznie?

Zwolnienia elektroniczne przez Internet wystawiane są za pośrednictwem różnych portali medycznych. Należy jednak wiedzieć, że zwolnienia lekarskie elektronicznie nie są wystawiane przez Internet „automatycznie”, to znaczy ich wystawianie podlega tym samym zasadom, co wystawianie ich stacjonarnie. Zanim zatem pacjentowi wystawione będzie L4 internetowo na stronie takiej jak l4online.pl, lekarz będzie musiał zapoznać się z jego aktualną sytuacją zdrowotną oraz historią medyczną. W tym celu pacjent proszony jest o uzupełnienie formularza medycznego, który to następnie analizowany jest przez lekarza podejmującego decyzję o wystawieniu L4.

Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu jest niezbędne, by otrzymać L4 od lekarza przez Internet, ale jednocześnie może być niewystarczające. Każdorazowo to lekarz decyduje, czy pacjent kwalifikuje się do L4, a jeśli będzie mieć zastrzeżenia, nie wystawi pacjentowi zwolnienia. Może też poprosić o dosłanie ważnej dokumentacji medycznej (np. wypisu ze szpitala, czy też wyników badań itd.). Korzystając ze zdalnych konsultacji prywatnych, należy też pamiętać o konieczności ich opłacenia – płaci się jednak nie za L4, a za prywatną e-wizytę lekarską.

L4 internetowo – o czym pacjent musi wiedzieć?

Wnioskując o elektroniczne zwolnienia, wymaga się rzetelności od lekarza, ale i samemu należy podejść do sprawy odpowiedzialnie, uzupełniając zgodnie z prawdą formularz medyczny. Należy też wiedzieć, że L4 online może nie zastąpić kontaktu z lekarzem, jeśli pacjent potrzebuje badania lub specjalistycznej diagnozy. Może jednak dać czas na leczenie domowe, zanim pacjent dostanie się na wizytę stacjonarną, by nie musiał w tym czasie zgłaszać się chory do pracy, czy też wykorzystywać dni wolnych.

Zwolnienie wystawione przez Internet trafia automatycznie do ZUS i do pracodawcy, który posiada PUE ZUS. Nie zwalnia to jednak pacjenta z obowiązku poinformowania pracodawcy o fakcie otrzymania zwolnienia i prognozowanym czasie jego trwania. Można to zrobić np. telefonicznie.

Naszych publikacji nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję indywidualnie w porozumieniu z pacjentem.