TEMOSTAD


Lekarstwo

Podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Temostad zawiera substancję czynną zwaną temozolomidem. Ten lek jest lekiem przeciwnowotworowym.

Lek Temostad jest stosowany w leczeniu szczególnych rodzajów guzów mózgu:
– u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temostad jest najpierw stosowany razem z radioterapią (faza leczenia skojarzonego), a następnie samodzielnie (faza leczenia zwana monoterapią).
– u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów z glejakiem złośliwym, jak np. glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny. Lek Temostad jest stosowany, jeśli występuje ponowny wzrost guza lub jeśli nasilenie procesu chorobowego po standardowym leczeniu.

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest temozolomid. Każda kapsułka zawiera 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg lub 250 mg temozolomidu.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwas winowy, kwas stearynowy.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Dawkowanie i czas trwania leczenia

Lekarz prowadzący określi odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Temostad. Dawkę określa się na podstawie wymiarów ciała (wzrost i masa ciała), w zależności od tego, czy pacjent ma nawrót guza i czy był poddany wcześniej chemioterapii. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków (leków przeciwwymiotnych) przed i (lub) po zażyciu leku Temostad w celu uniknięcia lub opanowania wymiotów.

Pacjenci z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym

Jeśli u pacjenta po raz pierwszy zdiagnozowano chorobę, leczenie będzie się składało z dwóch faz:
– najpierw będzie to faza leczenia połączonego z radioterapią (okres leczenia skojarzonego),
– następnie pacjent będzie leczony tylko lekiem Temostad (okres monoterapii).

Podczas leczenia skojarzonego lekarz rozpocznie podawanie leku Temostad w dawce 75 mg/m2 pc. (zazwyczaj stosowana dawka). Pacjent będzie przyjmował tę dawkę codziennie przez 42 dni (do 49 dni) razem z radioterapią. Biorąc pod uwagę wyniki badań krwi i tolerancję leku przez pacjenta, stosowanie leku Temostad może zostać opóźnione lub przerwane. Po zakończeniu radioterapii nastąpi 4-tygodniowa przerwa w leczeniu, aby organizm pacjenta mógł się zregenerować. Następnie rozpocznie się okres monoterapii.

W okresie monoterapii, dawka i sposób podawania leku Temostad mogą być inne niż poprzednio. Lekarz określi, jaką dawkę leku powinien zażywać pacjent. Pacjent może otrzymać do 6 okresów (cykli) leczenia. Każdy cykl trwa 28 dni. Pacjent będzie zażywał lek Temostad w nowej dawce raz na dobę przez pierwszych pięć dni cyklu („dni stosowania leku”). Pierwsza dawka będzie wynosić początkowo 150 mg/m2 pc. Potem nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu leku Temostad. W sumie daje to 28–dniowy cykl leczenia. Po 28. dniu rozpoczyna się nowy cykl leczenia. Pacjent będzie ponownie zażywał lek Temostad raz na dobę przez pierwszych pięć dni, po których nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu leku. W zależności od wyników badań krwi i tolerancji na temozolomid przez pacjenta podczas każdego cyklu, dawka leku może zostać zmieniona, stosowanie leku może zostać opóźnione lub przerwane.

Pacjenci z nawrotem guza lub pogorszeniem (glejak złośliwy, jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny), u których jest stosowany tylko lek Temostad.

Cykl leczenia lekiem Temostad obejmuje 28 dni. Pacjent będzie zażywał lek Temostad raz na dobę, przez pierwszych pięć dni. Ta dawka dobowa zależy od tego, czy pacjent otrzymywał wcześniej chemioterapię, czy nie.

Jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemioterapii, pierwsza dawka leku Temostad będzie wynosiła 200 mg/m2 pc., raz na dobę, przez pierwszych pięć dni. Jeśli pacjent otrzymywał chemioterapię, pierwsza dawka leku Temostad będzie wynosiła 150 mg/m2 pc., raz na dobę, przez pierwszych pięć dni. Potem nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu leku Temostad. W sumie daje to 28–dniowy cykl leczenia.

Po 28. dniu rozpoczyna się nowy cykl leczenia. Pacjent będzie ponownie zażywał lek Temostad raz na dobę, przez pierwszych pięć dni, po których nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu temozolomidu.

Przed każdym nowym cyklem leczenia, będą wykonane badania krwi, w celu oceny, czy dawka leku Temostad wymaga dostosowania. W zależności od wyników badań krwi lekarz może dostosować dawkę leku w następnym cyklu.

Jak stosować lek Temostad

Przepisaną dawkę leku Temostad należy zażywać raz na dobę, najlepiej codziennie o tej samej porze.

Lek należy zażyć na czczo, na przykład co najmniej godzinę przed planowanym śniadaniem. Kapsułkę (i) należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie należy otwierać, rozdrabniać ani rozgryzać kapsułek. Jeśli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać zetknięcia proszku znajdującego się w kapsułce ze skórą, oczami lub nosem. Jeśli przypadkowo dojdzie do zetknięcia proszku z oczami lub nosem, należy tę okolicę dokładnie umyć wodą.

W zależności od przepisanej dawki, może być konieczne, aby pacjent zażywał więcej niż jedną kapsułkę na raz, możliwe jest, że będą one miały inną moc (zawartość substancji czynnej wyrażoną w mg). Kolor kapsułki i jej oznakowanie różnią się w zależności od mocy (patrz tabela poniżej).

Moc Kolor / oznakowanie kapsułki
Temostad, 5 mg Dwa zielone paski na wieczku kapsułki i oznakowanie „T 5 mg” zielonym
tuszem na korpusie kapsułki
Temostad, 20 mg Dwa pomarańczowe paski na wieczku kapsułki i
oznakowanie „T 20 mg” pomarańczowym
tuszem na korpusie kapsułki
Temostad, 100 mg Dwa różowe paski na wieczku kapsułki i
oznakowanie „T 100 mg” różowym tuszem na
korpusie kapsułki
Temostad, 140 mg Dwa niebieskie paski na wieczku kapsułki i
oznakowanie „T 140 mg” niebieskim tuszem na
korpusie kapsułki
Temostad, 180 mg Dwa czerwone paski na wieczku kapsułki i
oznakowanie „T 180 mg” czerwonym tuszem na
korpusie kapsułki
Temostad, 250 mg Dwa czarne paski na wieczku kapsułki i
oznakowanie „T 250 mg” czarnym tuszem na
korpusie kapsułki

Pacjent musi być pewny, że na pewno rozumie i pamięta następujące fakty:
• ile kapsułek zażyć każdego dnia. Należy poprosić lekarza lub farmaceutę, aby zapisał liczbę kapsułek każdej mocy (również kolor), którą pacjent musi przyjąć każdego dnia stosowania leku.
• które dni są dniami stosowania leku.

Przed rozpoczęciem każdego nowego cyklu pacjent powinien ponownie otrzymać od lekarza prowadzącego instrukcję dotyczącą dawki, ponieważ mogą różnić się one od stosowanych w ostatnim cyklu.

Lek Temostad należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. Jest bardzo ważne, aby w przypadku wątpliwości zapytać lekarza lub farmaceutę. Błędy w zażywaniu tego leku mogą powodować poważne konsekwencje dla zdrowia.

PRZEDAWKOWANIE

Jeśli przypadkowo pacjent zażyje więcej kapsułek leku Temostad niż zalecił lekarz, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie w każdej ulotce leku znajduje się informacja na temat możliwości spożywania alkoholu w trakcie kuracji. Zalecamy każdorazowo całkowitą rezygnację z alkoholu lub daleko idącą ostrożność. Dowiedz się więcej na temat stosowania i łączenia leków z alkoholem.

ek należy zażyć na czczo, na przykład co najmniej godzinę przed planowanym śniadaniem.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Temostad nie wolno stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz wyraźnie zalecił takie leczenie.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety leczeni lekiem Temostad muszą stosować skuteczną antykoncepcję (patrz także rozdział poniżej, „Płodność męska ”).

Podczas leczenia lekiem Temostad należy przerwać karmienie piersią.

Planujesz ciążę lub jesteś młodą matką? Zapoznaj się z produktami przeznaczonymi specjalnie dla dzieci i niemowląt.

Zobacz także najnowsze laktatory oraz inne akcesoria dla mam.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT TEMOSTAD

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).Znajdź inne produkty z tej kategorii:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BAZIE LEKÓW

Serwis Baza Leków umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat leków (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków oraz innych produktów dostępnych w aptekach na terenie Polski.

Podstawowe informacje znajdujące się na stronie Baza Leków:

Lekarstwa: Opis działania leku / wskazania, skład leku, stosowanie / dawkowanie leku, przedawkowanie leku, stosowanie leku z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

TEMOSTAD CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się.

Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.
Please enter your comment!
Please enter your name here