Merinfec

Lek Merinfec należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. – Zakażenie płuc (zapalenie płuc). – Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. – Powikłane zakażenia układu moczowego. – Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. – Zakażenia okołoporodowe. – Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. – Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Lek Merinfec może być stosowany w … Czytaj dalej

Meronem

Meronem należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia. Meronem może być stosowany do leczenia następujących zakażeń: • Zakażenie płuc (zapalenie płuc). • Zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy. • Powikłane zakażenia układu moczowego. • Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne, ewentualnie powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. • Zakażenia śródporodowe i poporodowe (mogące rozwinąć się podczas lub po porodzie). • Powikłane … Czytaj dalej

Meropenem Accord

Meropenem Accord zawiera substancję czynną meropenem i należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia. Meropenem Accord jest stosowany do leczenia następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku 3 miesięcy i starszych: • Zakażenie płuc (zapalenie płuc). • Zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy. • Powikłane zakażenia układu moczowego. • Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. • Zakażenia … Czytaj dalej

Meropenem ACIC

Lek Meropenem ACIC należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. – Zakażenia płuc (zapalenie płuc) – Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą – Powikłane zakażenia dróg moczowych – Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej – Zakażenia, które mogą się pojawić podczas i po porodzie – Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich – Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie … Czytaj dalej

Meropenem AptaPharma

Lek Meropenem AptaPharma zawiera substancję czynną meropenem i należy do grupy leków zwanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia. Meropenem AptaPharma stosuje się do leczenia następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku 3 miesięcy i starszych:• zakażenie płuc (zapalenie płuc);• zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy;• powikłane zakażenia układu moczowego;• powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.• zakażenia śródporodowe i poporodowe (mogące rozwinąć się podczas … Czytaj dalej

Meropenem Genoptim

Lek Meropenem Genoptim należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Działanie leku polega na zabijaniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia. – Zakażenie płuc (zapalenie płuc). – Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. – Powikłane zakażenia dróg moczowych. – Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. – Zakażenia, które mogą wystąpić w czasie porodu i po nim. – Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. – Ostre bakteryjne zakażenie mózgu … Czytaj dalej

Meropenem Hospira

Meropenem Hospira należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. · Zakażenie płuc (zapalenie płuc). · Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. · Powikłane zakażenia dróg moczowych. · Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. · Zakażenia okołoporodowe. · Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. · Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Lek Meropenem Hospira może być stosowany … Czytaj dalej

Meropenem Kabi

Meropenem Kabi należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. – Zakażenie płuc (zapalenie płuc). – Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. – Powikłane zakażenia dróg moczowych. – Powikłane zakażenia jamy brzusznej. – Zakażenia śródporodowe i poporodowe. – Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. – Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Meropenem Kabi może być stosowany w … Czytaj dalej

Meropenem Medipha Sante

Meropenem Medipha Sante należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. – Zakażenia płuc (zapalenie płuc). – Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. – Powikłane zakażenia dróg moczowych. – Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. – Zakażenia okołoporodowe. – Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. – Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Meropenem Medipha Sante może być … Czytaj dalej

Meropenem Noridem

Meropenem należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. • Zakażenia płuc (zapalenie płuc) • Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą • Powikłane zakażenia dróg moczowych • Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej • Zakażenia okołoporodowe • Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich • Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) Meropenem Noridem może być stosowany w leczeniu … Czytaj dalej

Meropenem Sandoz

Meropenem Sandoz należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. – Zakażenia płuc (zapalenie płuc). – Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. – Powikłane zakażenia dróg moczowych. – Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. – Zakażenia okołoporodowe. – Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. – Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Meropenem Sandoz może być stosowany w … Czytaj dalej

Meropenem Sandoz GmbH

Meropenem Sandoz GmbH należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia: – zakażenia płuc (zapalenie płuc); – zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą; – powikłane zakażenia dróg moczowych; – powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej; – zakażenia nabyte w trakcie porodu lub po porodzie (zakażenia okołoporodowe); – powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich; – ostre bakteryjne zakażenie mózgu … Czytaj dalej

Meropenem Teva

Meropenem Teva należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. • Zakażenia płuc (zapalenie płuc). • Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. • Powikłane zakażenia dróg moczowych. • Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. • Zakażenia okołoporodowe. • Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. • Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Meropenem Teva może być stosowany w … Czytaj dalej

Meropenem Zentiva

Meropenem Zentiva należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. – Zakażenia płuc (zapalenie płuc). – Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. – Powikłane zakażenia dróg moczowych. – Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. – Zakażenia okołoporodowe. – Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. – Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Lek Meropenem Zentiva może być stosowany … Czytaj dalej

Nableran

Nableran zawiera meropenem, który należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Działa niszcząc bakterie, które wywołują ciężkie zakażenia. – Zakażenia płuc (zapalenie płuc) – Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą – Powikłane zakażenia dróg moczowych – Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej – Zakażenia okołoporodowe – Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich – Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) Lek Nableran może być stosowany w leczeniu pacjentów … Czytaj dalej

Vabomere

Lek Vabomere jest antybiotykiem, który zawiera dwie substancje czynne: meropenem i waborbaktam. – Meropenem należy do grupy antybiotyków zwanych karbapenami. Wykazuje on zdolność zabijania wielu rodzajów bakterii uniemożliwiając im budowanie ochronnej warstwy wokół ich komórek. – Waborbaktam jest inhibitorem beta-laktamaz. Blokuje on działanie enzymu, który pozwala niektórym bakteriom na wytworzenie oporności wobec działania meropenemu. Umożliwia to meropenemowi niszczenie pewnych bakterii, których sam nie byłby w stanie zabijać. Lek Vabomere jest … Czytaj dalej