Meropenem

MEROPENEM ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Meropenem Accord zawiera substancję czynną meropenem i należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia. Meropenem Accord jest stosowany do leczenia następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku 3 miesięcy i starszych: • Zakażenie płuc (zapalenie płuc). • Zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy. • Powikłane zakażenia układu moczowego. • Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. • Zakażenia śródporodowe...

MEROPENEM TEVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Meropenem Teva należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. • Zakażenia płuc (zapalenie płuc). • Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. • Powikłane zakażenia dróg moczowych. • Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. • Zakażenia okołoporodowe. • Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. • Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Meropenem Teva może być stosowany w leczeniu pacjentów...

MEROPENEM ZENTIVA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Meropenem Zentiva należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. - Zakażenia płuc (zapalenie płuc). - Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. - Powikłane zakażenia dróg moczowych. - Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. - Zakażenia okołoporodowe. - Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. - Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Lek Meropenem Zentiva może być stosowany w leczeniu pacjentów z...

MEROPENEM SANDOZ

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Meropenem Sandoz należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. - Zakażenia płuc (zapalenie płuc). - Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. - Powikłane zakażenia dróg moczowych. - Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. - Zakażenia okołoporodowe. - Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. - Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Meropenem Sandoz może być stosowany w leczeniu pacjentów z...

MEROPENEM NORIDEM

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Meropenem należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. • Zakażenia płuc (zapalenie płuc) • Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą • Powikłane zakażenia dróg moczowych • Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej • Zakażenia okołoporodowe • Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich • Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) Meropenem Noridem może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią...

MEROPENEM MEDIPHA SANTE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Meropenem Medipha Sante należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. - Zakażenia płuc (zapalenie płuc). - Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. - Powikłane zakażenia dróg moczowych. - Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. - Zakażenia okołoporodowe. - Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. - Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Meropenem Medipha Sante może być stosowany w leczeniu...

MEROPENEM KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Meropenem Kabi należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. - Zakażenie płuc (zapalenie płuc). - Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. - Powikłane zakażenia dróg moczowych. - Powikłane zakażenia jamy brzusznej. - Zakażenia śródporodowe i poporodowe. - Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. - Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Meropenem Kabi może być stosowany w leczeniu pacjentów z...

MEROPENEM HOSPIRA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Meropenem Hospira należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. · Zakażenie płuc (zapalenie płuc). · Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. · Powikłane zakażenia dróg moczowych. · Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. · Zakażenia okołoporodowe. · Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. · Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Lek Meropenem Hospira może być stosowany w leczeniu pacjentów...

MEROPENEM GENOPTIM

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Meropenem Genoptim należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Działanie leku polega na zabijaniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia. - Zakażenie płuc (zapalenie płuc). - Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. - Powikłane zakażenia dróg moczowych. - Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. - Zakażenia, które mogą wystąpić w czasie porodu i po nim. - Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. - Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon...

MEROPENEM ACIC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Meropenem ACIC należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. - Zakażenia płuc (zapalenie płuc) - Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą - Powikłane zakażenia dróg moczowych - Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej - Zakażenia, które mogą się pojawić podczas i po porodzie - Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich - Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) Lek Meropenem...

NABLERAN

Podmiot odpowiedzialny: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Nableran zawiera meropenem, który należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Działa niszcząc bakterie, które wywołują ciężkie zakażenia. - Zakażenia płuc (zapalenie płuc) - Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą - Powikłane zakażenia dróg moczowych - Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej - Zakażenia okołoporodowe - Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich - Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) Lek Nableran może...

MERONEM

Podmiot odpowiedzialny: AstraZeneca UK Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Meronem należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia. Meronem może być stosowany do leczenia następujących zakażeń: • Zakażenie płuc (zapalenie płuc). • Zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy. • Powikłane zakażenia układu moczowego. • Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne, ewentualnie powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. • Zakażenia śródporodowe i poporodowe (mogące rozwinąć się podczas...

MERINFEC

Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Merinfec należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. - Zakażenie płuc (zapalenie płuc). - Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą. - Powikłane zakażenia układu moczowego. - Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. - Zakażenia okołoporodowe. - Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. - Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Lek Merinfec...