Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Meropenem

Merinfec

Merinfec to lek zawierający substancję czynną meropenem, który jest antybiotykiem z grupy karbapenemów. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia. Wskazania do stosowania Merinfec obejmują zapalenie płuc, zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą, powikłane zakażenia układu moczowego, powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej, a także ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Lek jest dostępny na receptę.

Meronem

Meronem to lek na receptę, który zawiera substancję czynną meropenem. Meropenem jest antybiotykiem z grupy karbapenemów, które są stosowane do leczenia ciężkich zakażeń. Meronem jest stosowany w leczeniu zakażeń układu oddechowego, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich, a także w zakażeniach wewnątrzbrzusznych. Lek ten jest również stosowany do leczenia zakażeń u pacjentów o obniżonej odporności.

Meropenem Accord

Meropenem Accord to silny antybiotyk z grupy karbapenemów, który jest stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych. Jest skuteczny przeciwko wielu różnym bakteriom, w tym wielu, które są oporne na inne antybiotyki. Wskazania do stosowania obejmują ostre zapalenie płuc, zakażenia płuc i oskrzeli w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia dróg moczowych, jamy brzusznej, skóry, tkanek miękkich, a także zakażenia śródporodowe i poporodowe. Lek jest dostępny na receptę.

Meropenem ACIC

Meropenem ACIC to antybiotyk z grupy karbapenemów, który jest stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń, takich jak ciężkie zapalenie płuc, powikłane zakażenia układu moczowego, powikłane zakażenia jamy brzusznej oraz powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest podawany dożylnie, a dawkowanie jest zależne od rodzaju i ciężkości zakażenia, odpowiedzi pacjenta na leczenie, wieku, masy ciała i chorób współistniejących.

Meropenem AptaPharma

Meropenem AptaPharma to antybiotyk z grupy karbapenemów, który działa poprzez niszczenie bakterii powodujących ciężkie zakażenia. Jest stosowany w leczeniu ciężkiego zapalenia płuc, powikłanych zakażeń układu moczowego, powikłanych zakażeń w obrębie jamy brzusznej, powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich. Lek jest dostępny na receptę.

Meropenem Genoptim

Meropenem Genoptim to lek, który zawiera substancję czynną meropenem i należy do grupy antybiotyków karbapenemowych. Jego działanie polega na eliminacji bakterii, które mogą wywołać poważne infekcje. Lek jest przepisywany do leczenia różnych rodzajów infekcji u dorosłych i dzieci powyżej 3 miesiąca życia, w tym: zakażenia płuc, infekcje płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą, skomplikowane infekcje dróg moczowych, zakażenia w obrębie jamy brzusznej, infekcje, które mogą wystąpić podczas lub po porodzie, skomplikowane infekcje skóry i tkanek miękkich oraz ostry bakteryjny zapalenie opon mózgowych. Meropenem Genoptim może być również stosowany u pacjentów z gorączką i neutropenią, gdy istnieje podejrzenie bakteryjnej infekcji. Jest to lek na receptę.

Meropenem Hospira

Meropenem Hospira to antybiotyk z grupy karbapenemów. Jest stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń, takich jak zapalenie płuc, powikłane zakażenia układu moczowego, powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej oraz powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. Lek jest dostępny na receptę.

Meropenem Kabi

Meropenem Kabi to antybiotyk z grupy karbapenemów, który jest dostępny w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Jest stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń, takich jak ostre zapalenie płuc, powikłane zakażenia dróg moczowych, powikłane zakażenia jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. Meropenem Kabi jest dostępny na receptę.

Meropenem Medipha Sante

Meropenem Medipha Sante to antybiotyk z grupy karbapenemów, który działa poprzez niszczenie bakterii powodujących ciężkie zakażenia. Jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów zakażeń, takich jak zapalenie płuc, zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą, powikłane zakażenia dróg moczowych, powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej, a także w leczeniu ostrego bakteryjnego zakażenia mózgu. Lek jest dostępny na receptę.

Meropenem Noridem

Meropenem Noridem to antybiotyk z grupy karbapenemów, który działa bakteriobójczo poprzez hamowanie biosyntezy bakteryjnej ściany komórkowej. Jest skuteczny przeciwko wielu bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym. Stosowany jest w leczeniu ciężkich zakażeń, takich jak zapalenie płuc, powikłane zakażenia układu moczowego, powikłane zakażenia jamy brzusznej oraz powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. Lek jest dostępny na receptę.

Meropenem Sandoz

Meropenem Sandoz to antybiotyk z grupy karbapenemów, który działa bakteriobójczo poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Jest stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń, takich jak zapalenie płuc, powikłane zakażenia układu moczowego, powikłane zakażenia jamy brzusznej, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. Lek jest dostępny na receptę.

Meropenem Sandoz GmbH

Meropenem Sandoz GmbH to antybiotyk z grupy karbapenemów, który niszczy bakterie mogące wywoływać ciężkie zakażenia. Jest dostępny w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Lek jest dostępny na receptę.

Meropenem Teva

Meropenem Teva to antybiotyk stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych. Jest to lek na receptę, który jest dostępny w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Wskazania do stosowania obejmują m.in. ciężkie zapalenie płuc, powikłane zakażenia dróg moczowych, powikłane zakażenia jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, a także powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Meropenem Zentiva

Meropenem Zentiva to antybiotyk z grupy karbapenemów, który działa poprzez niszczenie bakterii powodujących ciężkie zakażenia. Jest stosowany w leczeniu zakażeń płuc, takich jak zapalenie płuc, zakażeń płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą, a także w leczeniu powikłanych zakażeń układu moczowego, powikłanych zakażeń w obrębie jamy brzusznej oraz powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich. Lek jest dostępny na receptę.

Nableran

Nableran to lek, który zawiera substancję czynną meropenem. Jest to antybiotyk z grupy karbapenemów, który jest stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń, takich jak zapalenie płuc, powikłane zakażenia dróg moczowych, powikłane zakażenia jamy brzusznej oraz powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. Lek jest dostępny na receptę.

Vabomere

Vabomere to lek na receptę, który jest skomplikowanym preparatem zawierającym antybiotyk β-laktamowy (karbapenem) i inhibitor serynowych β-laktamaz klasy A i C, w tym karbapenemazy Klebsiella pneumoniae. Substancją czynną jest meropenem + waborbaktam. Lek jest stosowany w leczeniu powikłanych zakażeń układu moczowego (w tym odmiedniczkowego zapalenia nerek), powikłanych zakażeń w obrębie jamy brzusznej, szpitalnego zapalenia płuc (w tym zapalenia płuc związane ze stosowaniem respiratora). Jest również stosowany w leczeniu osób z bakteriemią przebiegającą w powiązaniu z ww. zakażeniami lub w przypadku podejrzenia o jej przebieganie w powiązaniu z tymi zakażeniami. Ponadto, lek jest stosowany do leczenia zakażeń wywołanych tlenowymi drobnoustrojami Gram-ujemnymi u dorosłych pacjentów z ograniczonymi możliwościami leczenia.