Meropenem Genoptim

Lek Meropenem Genoptim należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Działanie leku polega na zabijaniu bakterii, które mogą powodować ciężkie zakażenia.
– Zakażenie płuc (zapalenie płuc).
– Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą.
– Powikłane zakażenia dróg moczowych.
– Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.
– Zakażenia, które mogą wystąpić w czasie porodu i po nim.
– Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.
– Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowych).

Meropenem Genoptim może być zastosowany w leczeniu gorączkujących pacjentów z neutropenią. jeśli podejrzewa się zakażenie bakteryjne.

Jaki jest skład Meropenem Genoptim, jakie substancje zawiera?

Każda fiolka zawiera 500 mg meropenemu bezwodnego w postaci meropenemu trójwodnego.
Każda fiolka zawiera 1000 mg meropenemu bezwodnego w postaci meropenemu trójwodnego.

Innym składnikiem jest sodu węglan bezwodny.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Meropenem Genoptim – jak stosować ten lek?

Dorośli
• Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia w organizmie i stopnia ciężkości zakażenia. Lekarz podejmie decyzję odnośnie odpowiedniej dawki dla danego pacjenta.
• Dawka dla pacjentów’ dorosłych wynosi zazwyczaj od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów). Lek zwykle będzie podawany co 8 godzin. Jednakże w przypadku zaburzeń czynności nerek lek może być podawany rzadziej.

Dzieci i młodzież
• Dawka leku u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i do 12 lal zależy od wieku i masy ciała dziecka. Zazwyczaj dawka wynosi od 10 mg do 40 mg leku Mcropental na każdy kilogram (kg) masy ciała dziecka. Dawkę leku podaje się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej niż 50 kg podaje się taką dawkę jak dorosłym.

• Lek Meropenem Genoptim będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub infuzji.
• Lek Meropenem Genoptim będzie zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.
• Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać lek Meropenem Genoptim w domu. Instrukcja podawania jest zamieszczona w tej ulotce (w punkcie „Instrukcja samodzielnego podawania sobie lub innej osobie leku Meropenem Genoptim w domu”). Należy zawsze stosować lek Meropenem Genoptim ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
• Leku nie należy mieszać lub dodawać do roztworów zawierających inne leki.
• Podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy podawać lek Mcropental.
• Zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli przypadkowo zastosowano dawkę leku większą niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Meropenem Genoptim – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Meropenem Genoptim w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ważne jest. by przed zastosowaniem meropenemu poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest u ciąży lub planuje ciążę. Należy unikać stosowania meropenemu przez pac jentki w ciąży.
Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna stosować meropenem.

Ważne jest, by przed zastosowaniem meropenemu poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi lub planuje karmić piersią. Małe ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego i mogą działać na dziecko. Dlatego lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna stosować meropenem w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Ulotka Meropenem Genoptim – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Meropenem Genoptim, 500 mg, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Meropenemum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Meropenem Genoptim m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Meropenem Genoptim, 500 mg, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Meropenemum)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Meropenem Genoptim - forum pacjentów

Stosujesz Meropenem Genoptim? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz