Meropenem Sandoz GmbH

Meropenem Sandoz GmbH należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia:
– zakażenia płuc (zapalenie płuc);
– zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą;
– powikłane zakażenia dróg moczowych;
– powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej;
– zakażenia nabyte w trakcie porodu lub po porodzie (zakażenia okołoporodowe);
– powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich;
– ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Lek Meropenem Sandoz GmbH może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, jeśli podejrzewa się u nich zakażenie bakteryjne.

Lek Meropenem Sandoz GmbH można stosować w leczeniu zakażenia bakteryjnego krwi, które może być związane z wyżej wymienionym zakażeniem.

Jaki jest skład Meropenem Sandoz GmbH, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest meropenem.
Meropenem Sandoz GmbH, 500 mg: każda fiolka zawiera 500 mg meropenemu w postaci meropenemu trójwodnego.
Meropenem Sandoz GmbH, 1 g: każda fiolka zawiera 1 g meropenemu w postaci meropenemu trójwodnego.

Innym składnikiem leku jest sodu węglan bezwodny.

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu Meropenem Sandoz GmbH – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dorosłych
– Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia w organizmie i nasilenia zakażenia. Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla danego pacjenta.
– Dawka dla pacjentów dorosłych wynosi zwykle od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów). Lek zazwyczaj będzie podawany co 8 godzin. Jednak w przypadku zaburzeń czynności nerek lek może być podawany rzadziej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
– Dawka dla dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i do 12 lat zależy od wieku i masy ciała dziecka. Zazwyczaj stosuje się dawkę od 10 mg do 40 mg leku Meropenem Sandoz GmbH na każdy kilogram (kg) masy ciała dziecka. Dawki leku podaje się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej niż 50 kg podaje się dawkę stosowaną u dorosłych.

Jak stosować lek Meropenem Sandoz GmbH
– Lek Meropenem Sandoz GmbH będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub infuzji.
– Lek Meropenem Sandoz GmbH będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.
– Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać lek Meropenem Sandoz GmbH w domu. Instrukcja podawania jest zamieszczona w poniższej ulotce (w punkcie „Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem Sandoz GmbH w domu”). Należy zawsze stosować lek Meropenem Sandoz GmbH ściśle według zaleceń lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

– Leku nie należy mieszać lub dodawać do roztworów zawierających inne leki.
– Podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz powie, jak podawać lek Meropenem Sandoz GmbH.
– Zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli przypadkowo podano dawkę leku większą niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Meropenem Sandoz GmbH – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Meropenem Sandoz GmbH w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Należy unikać podawania meropenemu pacjentkom w ciąży.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać meropenem.

Istotne, aby przed rozpoczęciem przyjmowania meropenemu pacjentka poinformowała swojego lekarza, czy karmi lub zamierza karmić piersią. Niewielkie ilości tego leku przenikają do mleka kobiecego. Dlatego lekarz zdecyduje, czy pacjentka powinna stosować meropenem w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów

Nie prowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowanie meropenemu wiązało się jednak z występowaniem bólu głowy, mrowienia lub kłucia skóry (parestezje), mimowolnych ruchów mięśni, prowadzących do szybkiego i niekontrolowanego drżenia ciała (drgawki), czemu zwykle towarzyszyła utrata przytomności. Działania te mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ulotka Meropenem Sandoz GmbH – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Meropenem Sandoz GmbH? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz