Meropenem Hospira

Meropenem Hospira należy do grupy leków nazywanych antybiotykami karbapenemowymi. Jego działanie polega na niszczeniu bakterii, które mogą wywoływać ciężkie zakażenia.
· Zakażenie płuc (zapalenie płuc).
· Zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą.
· Powikłane zakażenia dróg moczowych.
· Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.
· Zakażenia okołoporodowe.
· Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.
· Ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Lek Meropenem Hospira może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, jeśli podejrzewa się u nich zakażenie bakteryjne. Meropenem może być stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych krwi, które mogą być związane z wymienionymi powyżej zakażeniami.

Jaki jest skład Meropenem Hospira, jakie substancje zawiera?

Każda fiolka 0,5 g zawiera meropenem trójwodny w ilości odpowiadającej 500 mg meropenemu bezwodnego.
Każda fiolka 1 g zawiera meropenem trójwodny w ilości odpowiadającej 1 g meropenemu bezwodnego.

Innym składnikiem leku jest sodu węglan bezwodny.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Meropenem Hospira – jak stosować ten lek?

Stosowanie u dorosłych
· Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia, miejsca zakażenia w organizmie i nasilenia zakażenia. Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla danego pacjenta.
· Dawka dla pacjentów dorosłych wynosi zwykle od 500 mg (miligramów) do 2 g (gramów). Lek zazwyczaj będzie podawany co 8 godzin. Jednak w przypadku zaburzeń czynności nerek lek może być podawany rzadziej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
· Dawka dla dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i do 12 lat zależy od wieku i masy ciała dziecka. Zazwyczaj stosuje się dawkę od 10 mg do 40 mg leku Meropenem Hospira na każdy kilogram (kg) masy ciała dziecka. Dawki leku podaje się zwykle co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej niż 50 kg podaje się dawkę stosowaną u dorosłych.
· Meropenem Hospira będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub infuzji.
· Meropenem Hospira będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.
· Niektórzy pacjenci, rodzice i opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podawać Meropenem Hospira w domu. Instrukcja podawania jest zamieszczona w tej ulotce (w punkcie „Instrukcja samodzielnego podawania leku Meropenem Hospira w domu”). Należy zawsze stosować Meropenem Hospira ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
· Leku nie należy mieszać lub dodawać do roztworów zawierających inne leki.
· Podanie leku może trwać około 5 minut lub od 15 do 30 minut. Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy podawać Meropenem Hospira.
· Zazwyczaj lek podaje się o tej samej porze każdego dnia.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli przypadkowo zastosowano dawkę leku większą niż zalecona przez lekarza, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Meropenem Hospira – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Meropenem Hospira w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Zaleca się unikać podawania meropenemu pacjentkom w ciąży.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać lek Meropenem Hospira.

Jeśli pacjentka karmi lub planuje karmić piersią, ważne jest, aby powiedziała o tym lekarzowi przed otrzymaniem leku Meropenem Hospira. Małe ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego i działać na dziecko. Dlatego lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna stosować lek Meropenem Hospira w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Ulotka Meropenem Hospira – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Meropenem Hospira 500 mg, 1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Meropenemum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Meropenem Hospira m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Meropenem Hospira 500 mg, 1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Meropenemum)

Ocena i opinie o Meropenem Hospira - forum pacjentów

Stosujesz Meropenem Hospira? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)

Dodaj komentarz