Bikalutamid

BIKALUTAMID FARMAX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku Bikalutamid Farmax jest bikalutamid, należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. • Bikalutamid Farmax stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego. • Działa poprzez hamowanie męskich hormonów płciowych, takich jak testosteron. SKŁAD Substancją czynną leku jest bikalutamid. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu. Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna, powidon K25, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, Otoczka Opadry OY-S-9622: Hypromeloza 5cP, tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy ...

BICALUTAMIDE KABI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bicalutamide Kabi stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Lek stosowany jest jednocześnie z innym lekiem znanym jako analog hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), który zmniejsza stężenie androgenów (męskich hormonów płciowych) w organizmie lub po chirurgicznym usunięciu jąder. Bicalutamide Kabi należy do grupy leków zwanych jako niesteroidowe przeciwandrogeny. Substancja czynna leku - bikalutamid blokuje działanie niepożądane hormonów męskich (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost...

BICALUTAMIDA PENTAFARMA

Podmiot odpowiedzialny: PENTAFARMA – Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Bicalutamida Pentafarma stosowany jest w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego (prostaty). Stosowany jest razem z lekiem zwanym analogiem gonadoliberyny (LHRH) – dodatkowym leczeniem hormonalnym – lub razem z chirurgicznym usunięciem jąder. Lek Bicalutamida Pentafarma należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe antyandrogeny. Substancja czynna leku, bikalutamid, blokuje niepożądane działanie męskich hormonów płciowych...

CASODEX

Podmiot odpowiedzialny: AstraZeneca UK Ltd WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bikalutamid, substancja czynna leku Casodex, należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. Leki z tej grupy łącząc się z receptorem męskich hormonów płciowych, hamują działanie tych hormonów w organizmie człowieka. Lek Casodex jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego w połączeniu z analogami LHRH lub kastracją chirurgiczną. SKŁAD Substancją czynną leku jest bikalutamid. Pozostałe składniki leku to: Rdzeń:...

BICALUTAMIDE TEVA

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bicalutamide Teva jest lekiem należącym do grupy antyandrogenów (antagonistów androgenów). Antyandrogeny hamują efekt działania androgenów (męskich hormonów płciowych). Bicalutamide Teva jest stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego w skojarzeniu z innymi metodami leczenia, które zmniejszają stężenie męskich hormonów płciowych (leki lub chirurgiczna kastracja). SKŁAD Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka powlekana zawiera...

BICALUTAMIDE POLPHARMA 50 MG

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bikalutamid jest przeciwandrogenem. Oznacza to, że hamuje działanie androgenów (męskich hormonów płciowych) w organizmie. Zmniejsza również ilość męskich hormonów płciowych wytwarzanych przez organizm. Bikalutamid jest stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego jednocześnie z lekami zwanymi analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) jak np. gonadorelina albo krótko przed lub po chirurgicznym usunięciu jąder. SKŁAD Substancją czynną leku jest bikalutamid. Inne składniki leku...

BICALUTAMIDE FAIR-MED

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bicalutamide Fair-Med zawiera lek o nazwie bikalutamid. Należy on do grupy leków zwanych niesteroidowymi przeciwandrogenami. Działa on przez blokowanie działania męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost komórek gruczołu krokowego. Lek Bicalutamide Fair-Med, 150 mg, jest wskazany w monoterapii lub w połączeniu z chirurgicznym usunięciem gruczołu krokowego lub radioterapią u pacjentów z miejscowym zaawansowanym rakiem prostaty, u których występuje wysokie ryzyko rozwoju...

BICALUTAMIDE APOTEX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bicalutamide Apotex należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. Substancja czynna leku - bikalutamid - blokuje niepożądane działanie męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost komórek raka gruczołu krokowego. Bicalutamide Apotex stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn, otrzymujących jednocześnie leki nazywane analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący, np. gonadorelinę, lub u których przeprowadzono bądź przeprowadzi się w najbliższym czasie...

BICALUTAMIDE ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści hormonów i substancje podobne, antyandrogeny. Bikalutamid jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Lek ten należy przyjmować z innym lekiem stosowanym jako dodatkowa terapia hormonalna – tak zwanym analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub należy go stosować w połączeniu z chirurgicznym usunięciem jąder. Bikalutamid należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami niesteroidowymi. Substancja czynna leku – bikalutamid – blokuje niepożądane...