Vinorelbine Alvogen

Działanie i wskazania

Lek Vinorelbine Alvogen zawiera substancję czynną winorelbinę (w postaci winorelbiny winianu) i należy do leków z grupy alkaloidów barwinka (Vinca) stosowanych w leczniu nowotworów.

Lek Vinorelbine Alvogen jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka płuc i niektórych rodzajów raka piersi u pacjentów w wieku powyżej 18 lat:
– w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc
– w zaawansowanym raku piersi, gdy inne rodzaje leczenia są niewskazane.

Lekarz może przepisać ten lek w innych chorobach lub w innych dawkach niż te, które opisano w ulotce. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Skład

Substancją czynną leku jest winorelbina (w postaci winorelbiny winianu) w ilości 20 mg, 30 mg lub 80 mg.

Pozostałe składniki to:
Zawartość kapsułki: makrogol 400, polisorbat 80, woda oczyszczona
Otoczka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony (E420), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona; Vinorelbine Alvogen 20 mg i 80 mg kapsułki miękkie: żelaza tlenek żółty (E172);
Vinorelbine Alvogen 30 mg kapsułki miękkie żelaza tlenek czerwony (E172).

Dawkowanie

Przed i w trakcie leczenia lekarz zleci badanie krwi. Lekarz określi moc i liczbę kapsułek, jak często należy je przyjmować oraz czas trwania leczenia. Dawkowanie będzie zależeć od masy ciała i wzrostu pacjenta, wyników badania krwi oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Całkowita dawka tygodniowa nie powinna być większa niż 160 mg.

Nie należy stosować leku Vinorelbine Alvogen częściej niż raz w tygodniu.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed otwarciem blistrów zawierających lek Vinorelbine Alvogen należy sprawdzić, czy kapsułki nie są uszkodzone. Ciekła zawartość kapsułki ma własności drażniące i w zetknięciu z okiem, skórą lub błoną śluzową może powodować ich uszkodzenie. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast dokładnie przemyć miejsce kontaktu wodą lub roztworem fizjologicznym soli.

Nie należy połykać uszkodzonej kapsułki, tylko zwrócić ją lekarzowi lub farmaceucie.

Sposób przyjmowania leku Vinorelbine Alvogen kapsułki miękkie:
– Nie należy rozgryzać ani ssać kapsułek.
– Jeżeli przez przypadek kapsułka zostanie rozgryziona lub będzie ssana, należy dokładnie wypłukać usta wodą lub roztworem fizjologicznym soli i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
– Jeśli wystąpią wymioty w ciągu kilku godzin od zastosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy powtarzać dawki.

Przedawkowanie

W przypadku przyjęcia leku Vinorelbine Alvogen w dawce większej niż opisana w ulotce lub zalecana przez lekarza, należy natychmiast powiadomić lekarza lub skontaktować się ze szpitalem lub farmaceutą. Mogą wystąpić poważne zmiany w morfologii krwi, które spowodują wystąpienie objawów infekcji (takich jak gorączka, dreszcze, kaszel). Mogą wystąpić również silne zaparcia.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Lek Vinorelbine Alvogen należy połknąć w całości popijając wodą, najlepiej z lekkim posiłkiem. Nie należy połykać kapsułek z gorącymi napojami, ponieważ przyspiesza to ich rozpuszczanie.

Nie powinno się spożywać alkoholu w trakcie stosowania jakichkolwiek leków - zobacz więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Vinorelbine Alvogen, jeśli pacjentka karmi piersią

Mężczyźni i kobiety przyjmujący lek Vinorelbine Alvogen powinni stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia oraz do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Mężczyźni powinni zostać poinformowani, że podczas stosowania leku Vinorelbine Alvogen i przez co najmniej 3 miesiące po przyjęciu ostatniej kapsułki powinni unikać poczęcia dzieci. Powinni oni zwrócić się o poradę dotyczącą przechowywania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ze względu na ryzyko zmiany płodności u mężczyzn podczas leczenia lekiem Vinorelbine Alvogen.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here