Konsultacja merytoryczna:

Vinorelbine Alvogen

Lek Vinorelbine Alvogen zawiera substancję czynną winorelbinę (w postaci winorelbiny winianu) i należy do leków z grupy alkaloidów barwinka (Vinca) stosowanych w leczniu nowotworów.

Lek Vinorelbine Alvogen jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka płuc i niektórych rodzajów raka piersi u pacjentów w wieku powyżej 18 lat:
– w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc
– w zaawansowanym raku piersi, gdy inne rodzaje leczenia są niewskazane.

Lekarz może przepisać ten lek w innych chorobach lub w innych dawkach niż te, które opisano w ulotce. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Jaki jest skład Vinorelbine Alvogen, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest winorelbina (w postaci winorelbiny winianu) w ilości 20 mg, 30 mg lub 80 mg.

Pozostałe składniki to:
Zawartość kapsułki: makrogol 400, polisorbat 80, woda oczyszczona
Otoczka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony (E420), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona; Vinorelbine Alvogen 20 mg i 80 mg kapsułki miękkie: żelaza tlenek żółty (E172);
Vinorelbine Alvogen 30 mg kapsułki miękkie żelaza tlenek czerwony (E172).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Vinorelbine Alvogen – jak stosować ten lek?

Przed i w trakcie leczenia lekarz zleci badanie krwi. Lekarz określi moc i liczbę kapsułek, jak często należy je przyjmować oraz czas trwania leczenia. Dawkowanie będzie zależeć od masy ciała i wzrostu pacjenta, wyników badania krwi oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Całkowita dawka tygodniowa nie powinna być większa niż 160 mg.

Nie należy stosować leku Vinorelbine Alvogen częściej niż raz w tygodniu.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed otwarciem blistrów zawierających lek Vinorelbine Alvogen należy sprawdzić, czy kapsułki nie są uszkodzone. Ciekła zawartość kapsułki ma własności drażniące i w zetknięciu z okiem, skórą lub błoną śluzową może powodować ich uszkodzenie. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast dokładnie przemyć miejsce kontaktu wodą lub roztworem fizjologicznym soli.

Nie należy połykać uszkodzonej kapsułki, tylko zwrócić ją lekarzowi lub farmaceucie.

Sposób przyjmowania leku Vinorelbine Alvogen kapsułki miękkie:
– Nie należy rozgryzać ani ssać kapsułek.
– Jeżeli przez przypadek kapsułka zostanie rozgryziona lub będzie ssana, należy dokładnie wypłukać usta wodą lub roztworem fizjologicznym soli i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
– Jeśli wystąpią wymioty w ciągu kilku godzin od zastosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy powtarzać dawki.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku przyjęcia leku Vinorelbine Alvogen w dawce większej niż opisana w ulotce lub zalecana przez lekarza, należy natychmiast powiadomić lekarza lub skontaktować się ze szpitalem lub farmaceutą. Mogą wystąpić poważne zmiany w morfologii krwi, które spowodują wystąpienie objawów infekcji (takich jak gorączka, dreszcze, kaszel). Mogą wystąpić również silne zaparcia.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Vinorelbine Alvogen – czy mogę spożywać alkohol?

Lek Vinorelbine Alvogen należy połknąć w całości popijając wodą, najlepiej z lekkim posiłkiem. Nie należy połykać kapsułek z gorącymi napojami, ponieważ przyspiesza to ich rozpuszczanie.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Vinorelbine Alvogen w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Vinorelbine Alvogen, jeśli pacjentka karmi piersią

Mężczyźni i kobiety przyjmujący lek Vinorelbine Alvogen powinni stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia oraz do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Mężczyźni powinni zostać poinformowani, że podczas stosowania leku Vinorelbine Alvogen i przez co najmniej 3 miesiące po przyjęciu ostatniej kapsułki powinni unikać poczęcia dzieci. Powinni oni zwrócić się o poradę dotyczącą przechowywania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ze względu na ryzyko zmiany płodności u mężczyzn podczas leczenia lekiem Vinorelbine Alvogen.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Vinorelbine Alvogen

Ulotka Vinorelbine Alvogen – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Vinorelbine Alvogen, 20 mg, 30 mg, 80 mg, kapsułki, miękkie Winorelbina (w postaci winianu)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 15 razy

Rozmiar plku 194.06 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Vinorelbine Alvogen m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Vinorelbine Alvogen, 20 mg, 30 mg, 80 mg, kapsułki, miękkie Winorelbina (w postaci winianu)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 18 razy

Rozmiar plku 295.50 KB

Cena - ile kosztuje Vinorelbine Alvogen?

Cena Vinorelbine Alvogen i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Vinorelbine Alvogen.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Vinorelbine Alvogen? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz