Vinorelbine Zentiva

Lek Vinorelbine Zentiva zawiera substancję czynną winorelbinę (w postaci winorelbiny winianu) i należy do leków z grupy alkaloidów barwinka (Vinca) stosowanych w leczeniu nowotworów.

Lek Vinorelbine Zentiva jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka płuc i niektórych rodzajów raka piersi u pacjentów w wieku powyżej 18 lat:
– w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc
– w zaawansowanym raku piersi, gdy inne rodzaje leczenia są niewskazane.

Lekarz może przepisać ten lek w innych chorobach lub w innych dawkach niż te, które opisano w ulotce (do ściągnięcia poniżej). Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Jaki jest skład Vinorelbine Zentiva, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną leku jest winorelbina (w postaci winorelbiny winianu) w ilości 20 mg, 30 mg lub 80 mg.

– Pozostałe składniki to:
Zawartość kapsułki: makrogol 400, polisorbat 80, woda oczyszczona
Otoczka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony (E420), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona; Vinorelbine Zentiva 20 mg i 80 mg kapsułki, miękkie: żelaza tlenek żółty (E172);
Vinorelbine Zentiva 30 mg kapsułki, miękkie: żelaza tlenek czerwony (E172).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Vinorelbine Zentiva – jak stosować ten lek?

Przed i w trakcie leczenia lekarz zleci badanie krwi. Lekarz określi moc i liczbę kapsułek, jak często należy je przyjmować oraz czas trwania leczenia. Dawkowanie będzie zależeć od masy ciała i wzrostu pacjenta, wyników badania krwi oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Całkowita dawka tygodniowa nie powinna być większa niż 160 mg.

Nie należy stosować leku Vinorelbine Zentiva częściej niż raz w tygodniu.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed otwarciem blistrów zawierających lek Vinorelbine Zentiva należy sprawdzić, czy kapsułki nie są uszkodzone. Ciekła zawartość kapsułki ma własności drażniące i w zetknięciu z okiem, skórą lub błoną śluzową może powodować ich uszkodzenie. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast dokładnie przemyć miejsce kontaktu wodą lub roztworem fizjologicznym soli.

Nie należy połykać uszkodzonej kapsułki, tylko zwrócić ją lekarzowi lub farmaceucie.

Sposób przyjmowania leku Vinorelbine Zentiva, kapsułki, miękkie:
– Lek Vinorelbine Zentiva należy połknąć w całości popijając wodą, najlepiej z lekkim posiłkiem.
Nie należy połykać kapsułek z gorącymi napojami, ponieważ przyspiesza to ich rozpuszczanie.
– Nie należy rozgryzać ani ssać kapsułek.
– Jeżeli przez przypadek kapsułka zostanie rozgryziona lub będzie ssana, należy dokładnie wypłukać usta wodą lub roztworem fizjologicznym soli i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
– Jeśli wystąpią wymioty w ciągu kilku godzin od zastosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy powtarzać dawki.

Stosowanie leków przeciwwymiotnych
Podczas stosowania leku Vinorelbine Zentiva mogą wystąpić wymioty. Jeśli lekarz zaleci leki przeciwwymiotne, zawsze należy przyjmować je ściśle
według zaleceń.

Lek Vinorelbine Zentiva należy przyjmować z lekkim posiłkiem, co pomoże zmniejszyć uczucie nudności.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku przyjęcia leku Vinorelbine Zentiva w dawce większej niż opisana w ulotce lub zalecana przez lekarza, należy natychmiast powiadomić lekarza lub skontaktować się ze szpitalem lub farmaceutą.

Mogą wystąpić poważne zmiany w morfologii krwi, które spowodują wystąpienie objawów infekcji (takich jak gorączka, dreszcze, kaszel). Mogą wystąpić również silne zaparcia.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Vinorelbine Zentiva – czy mogę spożywać alkohol?

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Vinorelbine Zentiva w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku z uwagi na możliwe zagrożenia dla dziecka.
Nie należy stosować leku Vinorelbine Zentiva, jeśli pacjentka karmi piersią.
Mężczyźni i kobiety przyjmujący lek Vinorelbine Zentiva powinni stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia oraz do 3 miesięcy po jego zakończeniu.
Mężczyźni powinni zostać poinformowani, że podczas stosowania leku Vinorelbine Zentiva i przez co najmniej 3 miesiące po przyjęciu ostatniej kapsułki powinni unikać poczęcia dzieci. Powinni oni zwrócić się o poradę dotyczącą przechowywania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ze względu na ryzyko zmiany płodności u mężczyzn podczas leczenia lekiem Vinorelbine Zentiva.

Ulotka Vinorelbine Zentiva – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Vinorelbine Zentiva, 20 mg; 30 mg; 80 mg, kapsułki, miękkie Winorelbina (w postaci winianu)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Vinorelbine Zentiva m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Vinorelbine Zentiva, 20 mg; 30 mg; 80 mg, kapsułki, miękkie Winorelbina (w postaci winianu)

Opinie o Vinorelbine Zentiva - forum pacjentów

Stosujesz Vinorelbine Zentiva? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz