Vinorelbine Accord

Vinorelbine Accord to lek przeciwnowotworowy, który jest stosowany w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc oraz zaawansowanego raka piersi, gdy inne metody leczenia nie są niewskazane. Lek działa na poziomie molekularnym, hamując polimeryzację tubuliny, co prowadzi do zatrzymania mitozy i śmierci komórki nowotworowej. Vinorelbine Accord jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Vinorelbine Accord to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Substancja, czynna, winorelbina, należy do grupy środków cytostatycznych. Środki te zaburzają wzrost komórek nowotworowych.

Vinorelbine Accord, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Lek Vinorelbine Accord jest wskazany u osób dorosłych w leczeniu raka, w szczególności niedrobnokomórkowego raka płuc i raka piersi.

Vinorelbine Accord, 80 mg, kapsułki miękkie
Lek Vinorelbine Accord jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka płuc i niektórych rodzajów raka piersi u pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

Skład

Vinorelbine Accord, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Substancją czynną leku jest winorelbina (w postaci winianu). 1 ml roztworu zawiera 10 mg winorelbiny (w postaci winorelbiny winianu).
Pozostałym składnikiem jest woda do wstrzykiwań.
Każda fiolka 1 ml zawiera 10 mg winorelbiny (w postaci winianu).
Każda fiolka 5 ml zawiera 50 mg winorelbiny (w postaci winianu).

Vinorelbine Accord, 80 mg, kapsułki miękkie

Substancją czynną leku jest winorelbina. Każda kapsułka miękka zawiera 20 mg, 30 mg lub 80 mg winorelbiny (w postaci winianu).
Pozostałe składniki to:
Zawartość roztworu: makrogol, gliceryna, etanol bezwodny i woda oczyszczona.
Skład osłonki kapsułki: żelatyna, glicerol, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony (E 420), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172) [Tylko dla 20 mg i 80 mg], żelaza tlenek czerwony (E 172) [Tylko dla 30 mg ].
Skład tuszu do nadruku: szelak (E 904), żelaza tlenek czarny (E 172), amonu wodorotlenek (E 527) i glikol propylenowy (E 1520).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Vinorelbine Accord, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawkowanie
Lek Vinorelbine Accord może być przygotowywany i podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny specjalizujący się w onkologii.
Przed każdym podaniem zostanie pobrana nowa próbka krwi do badania składu krwi w celu potwierdzenia, że pacjent ma wystarczającą liczbę krwinek, aby móc otrzymać lek Vinorelbine Accord. Jeśli wyniki tych badań nie będą zadowalające, leczenie może zostać odroczone, a nowe badania będą wykonywane do chwili powrotu tych wartości do normy.
Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych wynosi od 25 do 30 mg/m².

Częstość podawania
Lek VinorelbineAccord jest zazwyczaj podawany raz w tygodniu.
Częstość podawania zostanie ustalona przez lekarza.
Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza.

Dostosowanie dawki:
– W przypadku znacznej niewydolności wątroby, lekarz może dostosować dawkę.
Należy koniecznie przestrzegać zaleceń lekarza.
– W przypadku niewydolności nerek, dostosowanie dawki nie jest konieczne.
Należy koniecznie przestrzegać zaleceń lekarza.

Sposób i droga podania
Lek Vinorelbine Accord musi zostać rozcieńczony przed podaniem.
Lek Vinorelbine Accord należy podawać wyłącznie dożylnie. Lek jest podawany we wlewie dożylnym przez 6 do 10 minut.
Po podaniu leku należy starannie przepłukać żyłę jałowym roztworem.

Vinorelbine Accord, 80 mg, kapsułki miękkie
Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekiem Vinorelbine Accord lekarz sprawdzi liczbę krwinek.
Lekarz poinformuje pacjenta o ilości i mocy kapsułek, jak często należy przyjmować kapsułki praz czas trwania leczenia. Dawkowanie będzie zależeć od masy ciała, wzrostu, wyników krwi oraz ogólnego stanu pacjenta.

Całkowita dawka tygodniowa nigdy nie powinna przekroczyć 160 mg.
Nigdy nie należy stosować leku Vinorelbine Accord częściej niż raz w tygodniu.

Przed otwarciem blistrów zawierających lek Vinorelbine Accord należy sprawdzić, czy kapsułki nie są uszkodzone, ponieważ płyn w środku ma działanie drażniące i może być szkodliwy w przypadku kontaktu ze skórą, oczami lub błoną śluzową. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast dokładnie przemyć miejsce kontaktu wodą.

Nie należy połykać uszkodzonej kapsułki, tylko trzeba zwrócić ją lekarzowi lub farmaceucie.
Lek Vinorelbine Accord należy przyjmować z lekkim posiłkiem, co pomoże zmniejszyć uczucie nudności.

Sposób przyjmowania leku Vinorelbine Accord:
– Lek Vinorelbine Accord należy połknąć w całości popijając wodą, zaleca się przyjmowanie go z lekkim posiłkiem. Nie należy połykać kapsułek z gorącymi napojami, ponieważ przyspiesza to ich rozpuszczanie.
– Nie należy ssać ani rozgryzać kapsułek.
– Jeżeli przez przypadek kapsułka zostanie rozgryziona lub będzie ssana, należy dokładnie wypłukać usta wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
– Jeśli wystąpią wymioty w ciągu kilku godzin od zastosowania leku Vinorelbine Accord, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować podwójnej dawki uzupełniającej.

Stosowanie leków przeciwwymiotnych
Podczas stosowania leku Vinorelbine Accord mogą wystąpić wymioty. Jeśli lekarz zaleci leki przeciwwymiotne, zawsze należy przyjmować je dokładnie według zaleceń.
Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lekarz musi zawsze upewnić się, że pacjent otrzymuje dawkę, która jest odpowiednia do danej sytuacji. Jednakże, należy zwrócić się do lekarza, oddziału ratunkowego lub farmaceuty, jeśli pacjent ma jakiekolwiek podejrzenia lub jeśli występują objawy ewentualnego przedawkowania, takie jak gorączka, objawy zakażenia lub zaparcia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie są znane interakcje z jedzeniem i piciem podczas stosowania leku Vinorelbine Accord.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
· Nie należy przyjmować leku Vinorelbine Accord, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży.
· Jeśli istnieje konieczność rozpoczęcia stosowania leku Vinorelbine Accord, a pacjentka jest w ciąży lub gdy ciąża wystąpi w czasie terapii lekiem Vinorelbine Accord, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią
· Nie stosować leku Vinorelbine Accord, jeśli pacjentka karmi piersią.
· Jeśli konieczne jest stosowanie leku Vinorelbine Accord, karmienie piersią należy przerwać.

Płodność
Mężczyźni powinni zostać poinformowani, że podczas stosowania leku Vinorelbine Accord i przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia powinni unikać poczęcia dzieci. Powinni oni zwrócić się o poradę dotyczącą przechowywania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ze względu na ryzyko zmiany płodności u mężczyzn podczas leczenia przy użyciu leku Vinorelbine Accord.

Kobiety w wieku rozrodczym
Kobiety w wieku rozrodczym muszą zostać poinformowane o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji podczas leczenia i przez 3 miesiące po jego zakończeniu. W przypadku zajścia w ciążę należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Ulotka Vinorelbine Accord

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Vinorelbine Accord (forum)

Stosujesz Vinorelbine Accord? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Vinorelbine Accord. Podziel się doświadczeniami na forum.