Konsultacja merytoryczna:

Tafen Nasal

Lek Tafen Nasal zawiera budezonid, syntetyczny kortykosteroid. Kortykosteroidy są grupą leków, które pomagają zwalczać stany zapalne.

Lek Tafen Nasal jest stosowany w:
– leczeniu i zapobieganiu objawom alergii, takim jak katar sienny (wywołany np. pyłkiem traw),
– leczeniu i zapobieganiu całorocznemu, alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa), wywoływanemu przez np. kurz domowy,
– leczeniu objawów polipów nosa (niewielkie narośle na błonie śluzowej nosa).

Jaki jest skład Tafen Nasal, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest budezonid.

Tafen Nasal 32 μg
Jedna dawka odmierzona 0,05 ml aerozolu do nosa, zawiesiny zawiera 32 mikrogramy budezonidu.

Pozostałe składniki to: celuloza dyspersyjna (celuloza mikrokrystaliczna i karboksymetyloceluloza sodowa (89:11 w/w)), polisorbat 80, potasu sorbinian (E202), glukoza bezwodna, disodu edetynian, kwas solny stężony, kwas askorbowy (E300), woda oczyszczona.

Tafen Nasal 50 μg
Każda dawka donosowa zawiera 50 mikrogramów (µg) budezonidu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna i karboksymetylocelulozy sól sodowa, disodu edetynian, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 80, symetykon emulsja, glikol propylenowy, sacharoza, kwas solny (do ustalenia pH) i woda oczyszczona.

Tafen Nasal 64 μg
Jedna dawka odmierzona 0,05 ml aerozolu do nosa, zawiesiny zawiera 64 mikrogramy budezonidu.

Pozostałe składniki to: celuloza dyspersyjna (celuloza mikrokrystaliczna i karboksymetyloceluloza sodowa (89:11 w/w), polisorbat 80, potasu sorbinian (E202), glukoza bezwodna, disodu edetynian, kwas solny stężony, kwas askorbowy (E300), woda oczyszczona.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Tafen Nasal – jak stosować ten lek?

Tafen Nasal jest przeznaczony do podawania donosowego, zgodnie z zamieszczonym niżej opisem sposobu stosowania.

Dawkę należy dostosować do potrzeb pacjenta. Należy stosować najmniejszą dawkę, która złagodzi objawy.

Tafen Nasal 32 μg

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Dawka początkowa
Dorośli, młodzież (w wieku od 12 lat) i dzieci w wieku powyżej 6 lat Zalecaną dawką początkową leku jest 8 dawek po 32 mikrogramy/dawkę odmierzoną aerozolu Tafen Nasal 32 μg (256 mikrogramów) na dobę.

Lek można stosować:
– raz na dobę 4 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego rano
lub
– dwa razy na dobę 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego rano i 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego wieczorem.

Dzieci powinny być leczone pod nadzorem osoby dorosłej.

Najlepiej, jeśli stosowanie leku rozpocznie się do 14 dni przed oczekiwanym wystąpieniem objawów. Na przykład, jeśli u pacjenta występuje katar sienny, leczenie należy rozpocząć około 2 tygodni przed okresem, kiedy zazwyczaj pojawiają się objawy kataru siennego i przerwać stosowanie leku po zakończeniu sezonu pylenia.

Dawka podtrzymująca
Działanie leku występuje po upływie 7 do 14 dni. Po upływie tego czasu lekarz może zmniejszyć dawkę.

Polipy nosa

Dorośli, młodzież (w wieku od 12 lat) i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Zalecaną dawką początkową leku jest 8 dawek po 32 mikrogramy/dawkę odmierzoną aerozolu Tafen Nasal 32 μg (256 mikrogramów) na dobę.

Lek można stosować:
– raz na dobę 4 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego rano
lub
– dwa razy na dobę 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego rano i 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego wieczorem.

Dzieci powinny być leczone pod nadzorem osoby dorosłej.

Po uzyskaniu działania należy stosować najmniejszą dawkę leku, która zapewnia złagodzenie objawów. Zastosowanie więcej niż 8 zalecanych dawek leku Tafen Nasal 32 μg nie zwiększy skuteczności leku.

Tafen Nasal 50 μg

Zwykle na początku leczenia stosuje się 2 dawki aerozolu (po 50 µg) do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz zaleci stosowanie dawki podtrzymującej, wynoszącej na ogół 1 dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę lub 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, rano. Jako dawkę podtrzymującą lekarz zaleci najmniejszą skuteczną dawkę, przy której nie występują objawy choroby.

Lek Tafen Nasal działa przeciwzapalnie, dlatego bardzo ważne jest, aby stosować go regularnie bez przerwy, nawet w razie poprawy samopoczucia. Może upłynąć kilka dni lub nawet do 2 tygodni, zanim lek zacznie działać. Jednak należy go stosować regularnie, nawet jeśli nie przyniesie natychmiastowej ulgi.
W leczeniu sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa stosowanie leku Tafen Nasal należy rozpocząć przed pojawieniem się alergenów.

Tafen Nasal 64 μg

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Dawka początkowa
Dorośli, młodzież (w wieku od 12 lat) i dzieci w wieku powyżej 6 lat Zalecaną dawką początkową leku są 4 dawki po 64 mikrogramów/dawkę odmierzoną aerozolu Tafen Nasal 64 μg (256 mikrogramów) na dobę.

Lek można stosować:
– raz na dobę 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego rano
lub
– dwa razy na dobę 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego rano i 1 dawka aerozolu do
każdego otworu nosowego wieczorem.

Dzieci powinny być leczone pod nadzorem osoby dorosłej.

Najlepiej, jeśli stosowanie leku rozpocznie się do 14 dni przed oczekiwanym wystąpieniem objawów. Na przykład, jeśli u pacjenta występuje katar sienny, leczenie należy rozpocząć około 2 tygodni przed okresem, kiedy zazwyczaj pojawiają się objawy kataru siennego i zaprzestać stosowania leku po zakończeniu sezonu pylenia.

Dawka podtrzymująca
Działanie leku występuje po upływie 7 do 14 dni. Po upływie tego czasu lekarz może zmniejszyć dawkę.

Polipy nosa

Dorośli, młodzież (w wieku od 12 lat) i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Zalecaną dawką początkową leku są 4 dawki po 64 mikrogramów/dawkę odmierzoną aerozolu Tafen Nasal 64 μg (256 mikrogramów) na dobę.

Lek można stosować:
– raz na dobę po 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego rano
lub
– dwa razy na dobę 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego rano i 1 dawka aerozolu do
każdego otworu nosowego wieczorem.

Dzieci powinny być leczone pod nadzorem osoby dorosłej.

Po uzyskaniu działania należy stosować najmniejszą dawkę leku, która zapewnia złagodzenie objawów.

Zastosowanie więcej niż 4 zalecane dawki leku Tafen Nasal 64 μg nie zwiększy skuteczności leku.

Tafen Nasal – wszystkie moce

Czas trwania leczenia
Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo będzie trwało leczenie lekiem Tafen Nasal. Lek musi być stosowany regularnie, w przeciwnym razie nie będzie skuteczny. Nie wolno przerywać leczenia bez zalecenia lekarza, nawet w przypadku poprawy samopoczucia. Jeśli stosowanie leku nie przynosi bezpośredniej poprawy, należy kontynuować regularne przyjmowanie leku, gdyż początek działania leczniczego może wystąpić po kilku dniach.

Sposób podawania
1. W razie konieczności należy delikatnie wydmuchać nos w celu oczyszczenia otworów nosowych.
2. Potrząsnąć butelką. Zdjąć wieczko ochronne.
3. Butelkę należy trzymać tak, jak pokazano na rycinie 2. Przed pierwszym użyciem produktu Tafen Nasal należy naładować pompkę (tzn. wprowadzić do niej lek). Należy wykonać czynność pompowania przez kilkakrotne poruszenie tłokiem w górę i w dół (5-10 razy), rozpylając lek w powietrzu aż do uzyskania widocznej mgiełki. Ładowanie wystarcza na około 24 godziny. Jeśli do chwili przyjęcia następnej dawki upłynie więcej czasu, pompkę należy ponownie naładować. Jeśli przerwy w stosowaniu produktu Tafen Nasal są krótsze, wystarczy jeden raz rozpylić lek w powietrze.
4. Wprowadzić końcówkę aplikatora do otworu nosowego, jak pokazano na rycinie 3 i rozpylić jeden raz (lub więcej, jeśli tak zalecił lekarz). W ten sam sposób należy podać aerozol do drugiego otworu nosowego. Uwaga: w czasie rozpylania leku nie jest konieczne wykonywanie wdechu.
5. Wytrzeć aplikator czystą chusteczką i nałożyć wieczko ochronne.
6. Butelkę należy przechowywać w pozycji pionowej.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Ważne, aby pacjent stosował lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy stosować dokładnie tyle leku, ile zalecił lekarz. Stosowanie większej lub mniejszej dawki leku może spowodować pogorszenie objawów choroby.

Jeśli zastosowano większą dawkę leku Tafen Nasal niż zalecana, należy kontynuować stosowanie leku według zwykłego schematu dawkowania. Nie należy się spodziewać żadnych problemów zdrowotnych. Jeśli jednak stosowano większą dawkę dobową niż zalecano przez ponad miesiąc, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Tafen Nasal – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Tafen Nasal w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Tafen Nasal w okresie ciąży, chyba że wcześniej zostało to ustalone z lekarzem.

Matki karmiące piersią mogą stosować Tafen Nasal, ale tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści z leczenia dla matki przeważają nad ryzykiem dla karmionego piersią dziecka. Jeśli kobieta karmi piersią, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Ulotka Tafen Nasal – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Tafen Nasal 32 μg 32 mikrogramy/dawkę odmierzoną, aerozol do nosa, zawiesina (Budesonidum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 17 razy

Rozmiar plku 238.42 KB


Tafen Nasal 50 μg 50 mikrogramy/dawkę odmierzoną, aerozol do nosa, zawiesina (Budesonidum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 20 razy

Rozmiar plku 129.20 KB


Tafen Nasal 64 μg 64 mikrogramy/dawkę odmierzoną, aerozol do nosa, zawiesina (Budesonidum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 16 razy

Rozmiar plku 238.30 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Tafen Nasal m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Tafen Nasal 32 μg 32 mikrogramy/dawkę odmierzoną, aerozol do nosa, zawiesina (Budesonidum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 244.80 KB


Tafen Nasal 50 μg 50 mikrogramy/dawkę odmierzoną, aerozol do nosa, zawiesina (Budesonidum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 7 razy

Rozmiar plku 158.32 KB


Tafen Nasal 64 μg 64 mikrogramy/dawkę odmierzoną, aerozol do nosa, zawiesina (Budesonidum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 8 razy

Rozmiar plku 245.09 KB

Cena - ile kosztuje Tafen Nasal?

Cena Tafen Nasal i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Tafen Nasal.

Porównaj ceny innych leków na alegrię i kupuj najtaniej!

Porównaj ceny innych leków na alegrię i kupuj najtaniej!

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Tafen Nasal? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

2 komentarze do “Tafen Nasal”

Dodaj komentarz

BL Market - Kupuj produkty w zaufanej aptece

Filters Sort results
Reset Apply
13.19 

Zastosowanie Miradent Xylitol cynamonowa guma do żucia (Opakowanie: 30 szt.)Miradent Xylitol cynamonowa guma do żucia (Opakowanie: 30 szt.) polecana jest po jedzeniu w celu zapobiegania próchnicy oraz redukcji istniejącej płytki nazębnej. Efekt działania Miradent Xylitol cynamonowa…

94.99 

Zastosowanie Vichy Dermablend 25 Nude podkład korygujący (Opakowanie: 30 ml)Vichy Dermablend podkład o płynnej formule, łączy w sobie wysokie stężenie pigmentów dla optymalnego krycia z lekką konsystencją, która jest łatwa w aplikacji i tak…

116.99 

Atrauman 5x5cm steril Kompressen (Opakowanie: 10 szt.) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

47.99 

SkładSkładnik aktywny: Kwas salicylowy

(INCI): cyclopentasiloxane, ci 77891, cetearyl behenate, laureth-2 benzoate, octyldodecanol, synthetic beeswax, nylon-12, ci 77492, salicylic acid, ci 77491, mica, ci 77499, tocopherol (fvn2008.002)Louis Widmer Skin Appeal korektor 02 nieperfumowany (Opakowanie: 0.25 g) możecie kupić na stronie apteki internetowej…

13.23 

Zastosowanie Lokomotiv drażetki (Opakowanie: 8 )Lokomotiv drażetki (Opakowanie: 8 ) to suplement diety dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Jest polecany w przypadku złego samopoczucia w trakcie poruszania się środkami lokomocji. Składniki preparatu mogą hamować uczucie…

Szukasz innego produktu? Sprawdź w BL Market.

Popularne wyszukiwania w 2022 roku:

polprazol, ozempic odchudzanie, saxenda opinie, mysimba opiniewelbox, neurovit opinie, dorminox opinie, pitamet, structum opinie, pramolan opinie, trittico opinie, aklief