Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi

Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi – lek o działaniu przeciwkrwotocznym. Czynnik VIII krzepnięcia krwi występuje w osoczu tworząc kompleks z czynnikiem von Willebranda, który ochrania go przed zniszczeniem. Kiedy dochodzi do zaburzeń ilości czynnika krwi mogą pojawić się różne objawy. Niedobór czynnika VIII powoduje hemofilię typu A, która objawia się przedłużonymi krwawieniami po urazach, zranieniach, zabiegach chirurgicznych lub usunięciu zęba. Często występują również krwawienia dostawowe, które przy częstszym występowaniu mogą powodować utrudnienia w poruszaniu się i wykonywaniu codziennych czynności. Wskazaniem do stosowania leku jest zapobieganie i leczenie krwawień u pacjentów chorych na chorobę von Willebranda oraz hemofilię typu A.

Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi dostępny jest w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Występuje w połączeniu z czynnikiem von Willebranda.

Możliwe działania niepożądane: uczucie pieczenia i kłucia w miejscu podania, zaczerwienienie, ból głowy, dreszcze, uczucie mrowienia, przyspieszenie tętna, spadek ciśnienia tętniczego krwi, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, obrzęki ciała, pokrzywka. 

Adynovi

Lek ADYNOVI zawiera substancję czynną rurioktokog alfa pegol (pegylowany ludzki czynnik krzepnięcia VIII). Ludzki czynnik krzepnięcia VIII został zmodyfikowany w celu wydłużenia...

Beriate

Co to jest Beriate? Beriate składa się z proszku i rozpuszczalnika. Przygotowany roztwór służy do podawania dożylnego w postaci wstrzykiwań lub infuzji. Beriate jest...

Emoclot

EMOCLOT jest wysoko oczyszczonym koncentratem czynnika krzepnięcia VIII otrzymanym z ludzkiego osocza. Czynnik VIII jest białkiem o działaniu przeciwkrwotocznym. EMOCLOT stosuje się: - w leczeniu i...

Haemoctin 1000

Haemoctin 1000 jest lekiem wytwarzanym z osocza ludzkiego. Zawiera VIII czynnik krzepnięcia konieczny do prawidłowego procesu krzepnięcia krwi. Po rozpuszczeniu proszku w 10 ml...

Haemoctin 250

Haemoctin 250 jest lekiem wytwarzanym z osocza ludzkiego. Zawiera VIII czynnik krzepnięcia konieczny do prawidłowego procesu krzepnięcia krwi. Po rozpuszczeniu proszku w 5 ml...

Haemoctin 500

Haemoctin 500 jest lekiem wytwarzanym z osocza ludzkiego. Zawiera VIII czynnik krzepnięcia konieczny do prawidłowego procesu krzepnięcia krwi. Po rozpuszczeniu proszku w 10 ml...

Helixate NexGen

Helixate NexGen. zawiera jako substancję czynną rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia krwi VIII (oktokog alfa). Lek Helixate NexGen jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u...

Iblias

Iblias jest lekiem zawierającym jako substancję czynną rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia krwi VIII, zwany także oktokog alfa. Iblias jest wytwarzany za pomocą technologii...

Immunate

Immunate jest kompleksem czynnika krzepnięcia VIII/ czynnika von Willebranda, wytwarzanym z ludzkiego osocza. Czynnik krzepnięcia VIII, zawarty w Immunate, zastępuje brakujący lub niedziałający...

Innovate 1000 j.m.

INNOVATE 1000 j.m. jest produktem leczniczym należącym do grupy leków przeciwkrwotocznych. Substancją czynną jest ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi. Ludzki VIII czynnik krzepnięcia jest białkiem...

Jivi

Jivi zawiera jako substancję czynną damoktokog alfa pegol. Jest wytwarzany za pomocą technologii rekombinacji bez dodatku jakichkolwiek białek pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego w...

Kogenate Bayer

KOGENATE Bayer zawiera jako substancję czynną rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia krwi VIII (oktokog alfa). Lek KOGENATE Bayer jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień...

Kovaltry

Kovaltry jest lekiem zawierającym jako substancję czynną rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia krwi VIII, zwany także oktokog alfa. Kovaltry jest wytwarzany za pomocą technologii rekombinacji...

Novoeight

NovoEight zawiera substancję czynną turoktokog alfa, ludzki czynnik krzepnięcia VIII. Czynnik VIII jest białkiem występującym naturalnie we krwi, pomagającym w jej krzepnięciu. NovoEight jest...

Nuwiq

Lek Nuwiq zawiera substancję czynną w postaci rekombinowanego ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII (simoktokog alfa). Czynnik VIII jest niezbędny we krwi do tworzenia skrzepów...

Octanate

Octanate należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki VIII czynnik krzepnięcia. Jest to specjalne białko, które zwiększa zdolność krwi do krzepnięcia....

Octanate LV

Octanate LV należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki VIII czynnik krzepnięcia. Jest to specjalne białko, które zwiększa zdolność...

Optivate

Optivate to wysokooczyszczony koncentrat VIII czynnika krzepnięcia uzyskiwany z ludzkiego osocza od przebadanych dawców. Jest to biały lub bladożółty sterylny proszek, dostarczany z...

Pharmavate

Pharmavate należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki VIII czynnik krzepnięcia. Jest to specjalne białko, które zwiększa zdolność krwi do...

Vihuma

Lek Vihuma zawiera substancję czynną w postaci rekombinowanego ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII (simoktokog alfa). Czynnik VIII jest niezbędny we krwi do tworzenia skrzepów...

100 najnowszych opinii pacjentów

Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Zapoznaj się z najnowszymi recenzjami - bez cenzury!

opinie o lekach