Tag: Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi

ADYNOVI

WSKAZANIA Lek ADYNOVI zawiera substancję czynną rurioktokog alfa pegol (pegylowany ludzki czynnik krzepnięcia VIII). Ludzki czynnik krzepnięcia VIII został zmodyfikowany w celu wydłużenia okresu działania. Czynnik VIII jest niezbędny we krwi do tworzenia skrzepów i zatrzymywania krwawień. U pacjentów z hemofilią A (wrodzonym brakiem czynnika VIII) czynnik ten...

VIHUMA

WSKAZANIA Lek Vihuma zawiera substancję czynną w postaci rekombinowanego ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII (simoktokog alfa). Czynnik VIII jest niezbędny we krwi do tworzenia skrzepów i zatrzymywania krwawienia. U pacjentów z hemofilią A (wrodzony niedobór czynnika VIII) występuje brak czynnika VIII lub nie działa on prawidłowo. Lek Vihuma zastępuje brakujący czynnik...

NUWIQ

WSKAZANIA Lek Nuwiq zawiera substancję czynną w postaci rekombinowanego ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII (simoktokog alfa). Czynnik VIII jest niezbędny we krwi do tworzenia skrzepów i zatrzymywania krwawienia. U pacjentów z hemofilią A (wrodzony niedobór czynnika VIII) występuje brak czynnika VIII lub nie działa on prawidłowo. Lek Nuwiq zastępuje brakujący czynnik...

NOVOEIGHT

WSKAZANIA NovoEight zawiera substancję czynną turoktokog alfa, ludzki czynnik krzepnięcia VIII. Czynnik VIII jest białkiem występującym naturalnie we krwi, pomagającym w jej krzepnięciu. NovoEight jest stosowany w leczeniu i profilaktyce epizodów krwawienia u chorych na hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII) w każdej grupie wiekowej. U pacjentów chorych na hemofilię A,...

KOGENATE BAYER

WSKAZANIA KOGENATE Bayer zawiera jako substancję czynną rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia krwi VIII (oktokog alfa). Lek KOGENATE Bayer jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u dorosłych, młodzieży i dzieci w każdym wieku, chorych na hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII). Preparat nie zawiera czynnika von Willebranda i z tego powodu...

IMMUNATE

WSKAZANIA Immunate jest kompleksem czynnika krzepnięcia VIII/ czynnika von Willebranda, wytwarzanym z ludzkiego osocza. Czynnik krzepnięcia VIII, zawarty w Immunate, zastępuje brakujący lub niedziałający właściwie czynnik VIII w hemofilii A. Hemofilia A jest związanym z płcią, dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi, spowodowanym obniżeniem poziomu czynnika VIII. Prowadzi to do ciężkich...

IBLIAS

WSKAZANIA Iblias jest lekiem zawierającym jako substancję czynną rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia krwi VIII, zwany także oktokog alfa. Iblias jest wytwarzany za pomocą technologii rekombinacji bez dodatku jakichkolwiek białek pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego w procesie produkcyjnym. Czynnik VIII jest białkiem naturalnie występującym we krwi, które przyczynia się do jej krzepnięcia. Lek...

PHARMAVATE

WSKAZANIA Pharmavate należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki VIII czynnik krzepnięcia. Jest to specjalne białko, które zwiększa zdolność krwi do krzepnięcia. Pharmavate stosuje się w leczeniu i profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię A. Jest to stan, w którym jest przedłużone krwawienie w stosunku do...

OPTIVATE

WSKAZANIA Optivate to wysokooczyszczony koncentrat VIII czynnika krzepnięcia uzyskiwany z ludzkiego osocza od przebadanych dawców. Jest to biały lub bladożółty sterylny proszek, dostarczany z wodą do wstrzykiwań. Optivate podaje się we wstrzyknięciach dożylnych w celu profilaktyki i leczenia krwawień u chorych na...

OCTANATE LV

WSKAZANIA Octanate LV należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki VIII czynnik krzepnięcia. Jest to specjalne białko, które zwiększa zdolność krwi do krzepnięcia. Octanate LV stosuje się w leczeniu i profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię A....

EMOCLOT

WSKAZANIA EMOCLOT jest wysoko oczyszczonym koncentratem czynnika krzepnięcia VIII otrzymanym z ludzkiego osocza. Czynnik VIII jest białkiem o działaniu przeciwkrwotocznym. EMOCLOT stosuje się: - w leczeniu i profilaktyce krwawień u chorych na wrodzony niedobór czynnika VIII (hemofilia A); - w leczeniu krwawień u chorych...

HELIXATE NEXGEN

WSKAZANIA Helixate NexGen. zawiera jako substancję czynną rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia krwi VIII (oktokog alfa). Lek Helixate NexGen jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u dorosłych, młodzieży i dzieci w każdym wieku, chorych na hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII). Preparat nie zawiera czynnika von Willebranda i...

KOVALTRY

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG WSKAZANIA Kovaltry jest lekiem zawierającym jako substancję czynną rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia krwi VIII, zwany także oktokog alfa. Kovaltry jest wytwarzany za pomocą technologii rekombinacji bez dodatku jakichkolwiek białek pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego w procesie produkcyjnym. Czynnik VIII...

BERIATE

Podmiot odpowiedzialny: CSL Behring GmbH WSKAZANIA Co to jest Beriate? Beriate składa się z proszku i rozpuszczalnika. Przygotowany roztwór służy do podawania dożylnego w postaci wstrzykiwań lub infuzji. Beriate jest produkowany z ludzkiego osocza (płynna część krwi) i zawiera ludzki VIII czynnik...

INNOVATE 1000 j.m.

Podmiot odpowiedzialny: „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna WSKAZANIA INNOVATE 1000 j.m. jest produktem leczniczym należącym do grupy leków przeciwkrwotocznych. Substancją czynną jest ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi. Ludzki VIII czynnik krzepnięcia jest białkiem naturalnie występującym w organizmie ludzkim. Rolą tego białka jest zapewnienie prawidłowego procesu krzepnięcia krwi...

HAEMOCTIN 500

Podmiot odpowiedzialny: Biotest Pharma GmbH WSKAZANIA Haemoctin 500 jest lekiem wytwarzanym z osocza ludzkiego. Zawiera VIII czynnik krzepnięcia konieczny do prawidłowego procesu krzepnięcia krwi. Po rozpuszczeniu proszku w 10 ml wody do wstrzykiwań roztwór jest gotowy do wstrzyknięcia dożylnego. Lek Haemoctin 500 jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u pacjentów...

HAEMOCTIN 250

Podmiot odpowiedzialny: Biotest Pharma GmbH WSKAZANIA Haemoctin 250 jest lekiem wytwarzanym z osocza ludzkiego. Zawiera VIII czynnik krzepnięcia konieczny do prawidłowego procesu krzepnięcia krwi. Po rozpuszczeniu proszku w 5 ml wody do wstrzykiwań roztwór jest gotowy do wstrzyknięcia dożylnego. Lek Haemoctin 250 jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u pacjentów...

HAEMOCTIN 1000

Podmiot odpowiedzialny: Biotest Pharma GmbH WSKAZANIA Haemoctin 1000 jest lekiem wytwarzanym z osocza ludzkiego. Zawiera VIII czynnik krzepnięcia konieczny do prawidłowego procesu krzepnięcia krwi. Po rozpuszczeniu proszku w 10 ml wody do wstrzykiwań roztwór jest gotowy do wstrzyknięcia dożylnego. Lek Haemoctin 1000 jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u pacjentów...

OCTANATE

Podmiot odpowiedzialny: Octapharma (IP) Ltd. WSKAZANIA Octanate należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki VIII czynnik krzepnięcia. Jest to specjalne białko, które zwiększa zdolność krwi do krzepnięcia. Octanate stosuje się w leczeniu i profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię A. Jest to stan, w...