Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Erlotynib

Erlotinib Glenmark

Erlotinib Glenmark to lek, który zawiera substancję czynną erlotynib. Jest stosowany w leczeniu raka, działając poprzez hamowanie aktywności białka zwanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), które uczestniczy w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Lek ten jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w zaawansowanym stadium. Może być stosowany zarówno w leczeniu początkowym, jak i w przypadku, gdy choroba pozostaje w znacznym stopniu bez zmiany po początkowej chemioterapii, pod warunkiem, że komórki nowotworowe wykazują specyficzne mutacje EGFR. W przypadku pacjentów z rakiem trzustki z przerzutami, lek Erlotinib Glenmark może być stosowany jednocześnie z innym lekiem o nazwie gemcytabina. Jest dostępny na receptę.

Erlotinib Krka

Erlotinib Krka to lek stosowany w leczeniu nowotworów, który zawiera substancję czynną erlotynib. Działa poprzez hamowanie aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), które bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Jest wskazany w leczeniu chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z obecnością aktywującej mutacji w genie dla EGFR. Jest wydawany na receptę.

Erlotinib Mylan

Erlotinib Mylan to lek stosowany w leczeniu raka, który zawiera substancję czynną erlotynib. Działa poprzez hamowanie aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), które bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium zaawansowanym. Może być stosowany jako leczenie pierwszego rzutu lub gdy choroba po pierwszej linii chemioterapii pozostaje w znacznym stopniu bez zmiany i pod warunkiem, że komórki nowotworu wykazują specyficzne mutacje EGFR. Lek jest dostępny na receptę.

Erlotinib Sandoz

Erlotinib Sandoz to lek, który jest inhibitorem kinazy tyrozynowej. Jest stosowany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca oraz raka trzustki. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywującymi mutacjami EGFR. Może być również stosowany w terapii podtrzymującej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub NDRP z przerzutami, u których nastąpiła stabilizacja choroby po chemioterapii pierwszego rzutu. Ponadto, jest stosowany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub NDRP z przerzutami, u których doszło do niepowodzenia leczenia po uprzednim zastosowaniu co najmniej jednego schematu chemioterapii.

Erlotinib SUN

Erlotinib SUN to lek przeciwnowotworowy, który jest inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora typu I dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR lub HER1). Hamuje wewnątrzkomórkową fosforylację EGFR, co prowadzi do zatrzymania podziałów komórki i/lub jej śmierci. Jest stosowany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, z aktywującymi mutacjami EGFR. Lek jest dostępny na receptę.

Erlotinib Teva

Erlotinib Teva to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Jest to inhibitor kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), który hamuje proliferację komórek nowotworowych i indukuje ich apoptozę. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to rak płuca o niskim stopniu złośliwości oraz rak trzustki.

Erlotinib Teva B.V.

Erlotinib Teva B.V. to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Zawiera substancję czynną erlotynib, która jest inhibitorem kinaz białkowych, enzymów regulujących aktywność innych białek w komórce. W przypadku komórek nowotworowych, aktywność kinaz białkowych jest często nadmierna, co prowadzi do niekontrolowanego rozrostu nowotworu. Lek jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, z obecnością aktywującej mutacji w genie dla EGFR (receptora dla nabłonkowego czynnika wzrostu). Jest również wskazany w skojarzeniu z gemcytabiną w leczeniu chorych z raka trzustki z przerzutami. Erlotinib Teva B.V. jest wydawany na receptę.

Erlotinib Vipharm

Erlotinib Vipharm to lek stosowany w leczeniu raka płuca oraz raka trzustki. Jest to inhibitor kinazy tyrozynowej EGFR, który blokuje sygnały prowadzące do podziału i wzrostu komórek nowotworowych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to miejscowo zaawansowany lub przerzutowy rak płuca o niepłaskonabłonkowym histotypie oraz przerzutowy rak trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną.

Erlotinib Zentiva

Erlotinib Zentiva to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Zawiera substancję czynną erlotynib, która hamuje aktywność białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Jest to białko, które bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Lek jest wydawany na receptę i jest wskazany w leczeniu chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z obecnością aktywującej mutacji w genie dla EGFR.

Tarceva

Tarceva to lek na receptę, który jest inhibitorem kinazy tyrozynowej. Jest stosowany w leczeniu raka płuca oraz raka trzustki. Tarceva działa poprzez blokowanie aktywności białek w komórkach nowotworowych, które powodują ich podział i rozmnażanie. Wskazaniem do stosowania leku jest zaawansowany lub przerzutowy rak płuca oraz rak trzustki w połączeniu z innymi lekami.

Varlota

Varlota to lek zawierający erlotynib, który jest inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu. Jest stosowany w leczeniu chorych na raka, a jego mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności białka nazywanego receptorem naskórkowego czynnika wzrostu, co prowadzi do zatrzymania podziałów komórki i (lub) jej śmierci. Wskazania do stosowania Varloty obejmują niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) miejscowo zaawansowany lub z przerzutami, z aktywującymi mutacjami EGFR. Lek jest dostępny na receptę.