Spis leków zawierających substancję: Anagrelid

Anagrelid Aurovitas

Anagrelid Aurovitas to lek, który zawiera substancję czynną anagrelid. Jest to lek, który zmniejsza liczbę płytek krwi wytwarzanych przez szpik kostny, co prowadzi do zmniejszenia liczby płytek krwi we krwi do bardziej prawidłowej wartości. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną. Lek jest dostępny na receptę.

Anagrelid Nordic

Anagrelid Nordic to lek, który zawiera substancję czynną anagrelid. Jest to lek hamujący powstawanie płytek krwi. Zmniejsza liczbę płytek krwi wytwarzanych przez szpik kostny, co prowadzi do zmniejszenia ich liczby we krwi do bardziej prawidłowej wartości. Lek jest stosowany w leczeniu nadpłytkowości samoistnej u pacjentów, u których liczba płytek krwi nie obniżyła się do zadawalających wartości podczas wcześniej stosowanego leczenia lub którzy nie tolerują wcześniej stosowanego leczenia. Anagrelid Nordic jest dostępny na receptę.

Anagrelide Accord

Anagrelide Accord to lek zawierający substancję czynną o nazwie anagrelid. Jest on stosowany do obniżania zwiększonej liczby płytek krwi u pacjentów zagrożonych nadpłytkowością samoistną (NS). Działanie anagrelidu polega na hamowaniu rozwoju płytek krwi poprzez ograniczenie ich wytwarzania przez szpik kostny, co prowadzi do zmniejszenia liczby płytek krwi we krwi do bardziej prawidłowej wartości. Lek jest wydawany na receptę.

Anagrelide Bioton

Anagrelide Bioton to lek, który zawiera substancję czynną anagrelid. Jest to lek, który działa poprzez zmniejszenie liczby płytek krwi do bardziej prawidłowej wartości, ograniczając ich wytwarzanie przez szpik kostny. Anagrelide Bioton jest stosowany w leczeniu nadpłytkowości samoistnej. Jest dostępny na receptę.

Anagrelide Bluefish

Anagrelide Bluefish to lek, który zawiera substancję czynną anagrelid. Jego działanie polega na wpływie na rozwój płytek krwi, co przyczynia się do zmniejszenia ich liczby we krwi. Lek ten jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną, czyli chorobą, która powstaje w wyniku nadprodukcji płytek krwi przez szpik kostny. Jest wydawany na receptę.

Anagrelide Glenmark

Anagrelide Glenmark to lek, który hamuje rozwój płytek krwi. Lek ten ogranicza liczbę płytek krwi wytwarzanych przez szpik kostny, co prowadzi do zmniejszenia liczby płytek krwi we krwi do bardziej prawidłowej wartości. Z tego względu jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną. Jest dostępny na receptę.

Anagrelide Mylan

Anagrelide Mylan to lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący, który zmniejsza liczbę płytek krwi. Jest dostępny na receptę. Zalecany jest do zmniejszenia zwiększonej liczby płytek krwi u pacjentów zagrożonych nadpłytkowością samoistną (NS), którzy nie tolerują dotychczasowego leczenia lub, u których zwiększona liczba płytek krwi nie zmniejsza się do zadawalających wartości podczas dotychczasowego leczenia. Zagrożenie pacjenta nadpłytkowością samoistną określa się na podstawie obecności jednego lub więcej z następujących czynników: wiek >60 lat, liczba płytek krwi >1000 x 10 9 /l lub przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.

Anagrelide Ranbaxy

Anagrelide Ranbaxy to lek w postaci twardych kapsułek, który zawiera substancję czynną anagrelid. Jest to lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący, który powoduje zależne od dawki zmniejszenie liczby płytek krwi. Stosowany jest do zmniejszania zwiększonej liczby płytek krwi u pacjentów zagrożonych nadpłytkowością samoistną (NS), którzy nie tolerują dotychczasowego leczenia lub, u których zwiększona liczba płytek krwi nie zmniejsza się do zadawalających wartości podczas dotychczasowego leczenia. Jest dostępny na receptę.

Anagrelide Sandoz

Anagrelide Sandoz to lek, który zawiera substancję czynną anagrelid. Jego działanie polega na hamowaniu powstawania płytek krwi, co prowadzi do zmniejszenia ich liczby we krwi do bardziej prawidłowej wartości. Lek ten jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną, chorobą, w której szpik kostny wytwarza zbyt wiele komórek krwi, w tym płytek krwi. Wysoka liczba płytek krwi może prowadzić do poważnych zaburzeń krążenia i krzepnięcia krwi. Anagrelide Sandoz jest dostępny na receptę.

Anagrelide Stada

Anagrelide Stada to lek zawierający substancję czynną anagrelid. Jest to lek, który hamuje rozwój płytek krwi, ograniczając ich wytwarzanie przez szpik kostny, co prowadzi do zmniejszenia liczby płytek krwi do bardziej prawidłowej wartości. Stosowany jest w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną. Jest wydawany na receptę. Wskazaniem do stosowania jest obniżanie zwiększonej liczby płytek krwi u zagrożonych pacjentów z nadpłytkowością samoistną, którzy nie tolerują wcześniej stosowanego leczenia lub u których zwiększona liczba płytek krwi nie obniżyła się do zadawalających wartości podczas wcześniej stosowanego leczenia.

Anagrelide Vipharm

Anagrelide Vipharm to lek zawierający substancję czynną anagrelid. Anagrelid hamuje rozwój płytek krwi, ograniczając ich wytwarzanie przez szpik kostny, co prowadzi do zmniejszenia liczby płytek krwi do bardziej prawidłowej wartości. Z tego powodu jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną. Lek jest dostępny na receptę.

Anagrelide Zentiva

Anagrelide Zentiva to lek, który jest stosowany w leczeniu nadpłytkowości samoistnej. Dawkowanie jest ustalane indywidualnie dla pacjenta, w zależności od odpowiedzi na leczenie. Lek jest dostępny na receptę.

Anagrelidum AOP

Anagrelidum AOP to lek stosowany w leczeniu nadpłytkowości samoistnej, czyli stanu, w którym szpik kostny produkuje zbyt wiele płytek krwi. Lek ten działa poprzez zmniejszenie produkcji płytek krwi przez szpik kostny. Anagrelidum AOP jest dostępny na receptę.

Atremia

Atremia to lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący, który powoduje zależne od dawki zmniejszenie liczby płytek krwi. Substancją czynną jest anagrelid, inhibitor fosfodiesterazy III cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP). Mechanizm działania nie jest znany. Lek jest stosowany do obniżania zwiększonej liczby płytek krwi u pacjentów z nadpłytkowością samoistną (NS), którzy nie tolerują wcześniej stosowanego leczenia lub u których zwiększona liczba płytek krwi nie obniżyła się do zadowalającej wartości podczas wcześniej stosowanego leczenia. Atremia jest dostępna na receptę.

Grenalvon

Grenalvon to lek, który jest dostępny na receptę. Niestety, nie mogę znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat tego leku na podanych stronach. Zalecam skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać więcej informacji na temat Grenalvon, w tym jego wskazań do stosowania i potencjalnych skutków ubocznych. Pamiętaj, że informacje o lekach powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł i zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących stosowania leków.

Thromboreductin

Thromboreductin to lek, którego substancją czynną jest anagrelid. Jest to lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący, który powoduje zależne od dawki zmniejszenie liczby płytek krwi. Anagrelid działa poprzez zmniejszanie wielkości i ploidii megakariocytów w pomitotycznej fazie dojrzewania. Lek jest wskazany do leczenia nadpłytkowości samoistnej. Decyzja o leczeniu powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od liczby krwinek płytkowych, wieku pacjenta, objawów klinicznych i danych z wywiadu, od szybkości narastania liczby płytek po postawieniu rozpoznania, współistniejących chorób i czynników ryzyka zakrzepów, oraz od obecnie stosowanego leczenia. Thromboreductin jest dostępny na receptę.

Xagrid

Xagrid to lek, który zawiera substancję czynną anagrelid. Jest to lek, który hamuje rozwój płytek krwi. Lek ten ogranicza liczbę płytek krwi wytwarzanych przez szpik kostny, co prowadzi do zmniejszenia liczby płytek krwi we krwi do bardziej prawidłowej wartości. Z tego względu jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną, czyli chorobą, w której szpik kostny wytwarza zbyt dużą liczbę komórek krwi znanych jako płytki krwi. Duża liczba płytek krwi we krwi może prowadzić do ciężkich zaburzeń krążenia i krzepnięcia krwi. Lek dostępny jest na receptę.