ONDANSETRON MAREX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ONDANSETRON MAREX? – OPIS I WSKAZANIA

Roztwór do wstrzykiwań Ondansetron Marex zawiera ondansteron, lek z grupy środków przeciwwymiotnych.

Roztwór do wstrzykiwań Ondansetron Marex stosuje się:
– w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom powodowanym przez chemioterapię (u dorosłych i dzieci) lub radioterapię stosowaną w leczeniu raka (wyłącznie u osób dorosłych),
– w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym.

Dodatkowych informacji na temat stosowania leku może udzielić lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka.

SKŁAD ONDANSETRON MAREX, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną jest ondansetron. Każda ampułka 2 ml zawiera 4 mg ondansetronu w postaci ondansetronu chlorowodorku dwuwodnego.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań, azot z niewielką zawartością tlenu (gaz obojętny).

JAKIE JEST DAWKOWANIE ONDANSETRON MAREX? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zazwyczaj Ondansetron Marex jest podawany przez pielęgniarkę lub lekarza. Dawka przepisana przez lekarza zależy od rodzaju leczenia stosowanego u pacjenta.

ZAPOBIEGANIE NUDNOŚCIOM I WYMIOTOM POWODOWANYM PRZEZ CHEMIOTERAPIĘ LUB RADIOTERAPIĘ

Dorośli
W dniu chemioterapii lub radioterapii:
– pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 16 mg;
– typowa dawka stosowana u dorosłych wynosi 8 mg i podawana jest we wstrzyknięciu dożylnym trwającym co najmniej 30 sekund lub we wstrzyknięciu domięśniowym tuż przed zastosowaniem chemioterapii lub radioterapii;
– można podać kolejne dwie dawki 8 mg we wstrzyknięciu dożylnym trwającym co najmniej 30 sekund lub we wstrzyknięciu domięśniowym w odstępie 4 godzin, zależnie od mocy chemioterapii lub radioterapii zastosowanej u pacjenta.

W kolejnych dniach lek zwykle będzie przyjmowany doustnie, np. w postaci tabletek:
– zazwyczaj dawka stosowana u dorosłych wynosi 8 mg dwa razy na dobę w odstępie 12 godzin;
– lek może być podawany maksymalnie przez 5 dni.

Jeśli chemioterapia lub radioterapia wywołuje ciężkie nudności i wymioty, konieczne może być podanie dawki większej niż zwykle stosowana. Lekarz zdecyduje, czy konieczna jest modyfikacja dawki.

Osoby w podeszłym wieku
W przypadku pacjentów w wieku powyżej 65 lat lekarz zmodyfikuje dawkę zależnie od potrzeb.

Wszystkie dawki dożylne należy rozcieńczyć w 50-100 ml roztworu fizjologicznego soli lub innego roztworu do infuzji wykazującego zgodność i podawać w infuzji trwającej co najmniej 15 minut.
– U pacjentów w wieku 65-74 lat: należy stosować dawkę taką jak dla młodszych osób dorosłych. Pojedyncza dawka podawana dożylnie nie może przekraczać 16 mg.
– U pacjentów w wieku 75 lat i starszych: pojedyncza dawka podawana dożylnie nie może przekraczać 8 mg.

Stosowanie u dzieci i młodzież (w wieku od 6 miesięcy do 17 lat)
Zapobieganie nudnościom i wymiotom wyłącznie związanym ze stosowaniem chemioterapii Dawka leku zostanie ustalona przez lekarza zależnie od powierzchni ciała (BSA) i masy ciała dziecka.

ZAPOBIEGANIE NUDNOŚCIOM I WYMIOTOM W OKRESIE POOPERACYJNYM

Dorośli
Typowa dawka u osób dorosłych wynosi 4 mg i podawana jest w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. W celu zapobiegania objawom dawka zostanie podana tuż przed operacją.

Dzieci i młodzież
W przypadku dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca i młodzieży dawka leku zostanie ustalona przez lekarza. Maksymalna dawka wynosi 4 mg i podawana jest w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. W celu zapobiegania objawom dawka zostanie podana tuż przed operacją.

Osoby w podeszłym wieku
Doświadczenie w zakresie stosowania ondansetronu w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym u osób w podeszłym wieku jest ograniczone, jednakże ondansetron jest dobrze tolerowany u pacjentów w wieku powyżej 65 lat otrzymujących chemioterapię.

Modyfikacje dawkowania
Pacjenci z chorobami nerek
Nie jest wymagana zmiana dawki dobowej, częstości podawania ani drogi podania.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
Łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 8 mg. Ten lek może wpływać na wyniki badań próbek krwi, oceniających czynność wątroby.

Czas trwania leczenia
Lekarz ustali czas trwania leczenia ondansetronem u pacjenta.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI ONDANSETRON MAREX, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Ondansetron Marex będzie podawany we wstrzyknięciu przez lekarza lub pielęgniarkę, zatem jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę. Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli pacjent obawia się, że otrzymał za dużą dawkę leku lub pominięto podanie leku.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Nie dotyczy.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ONDANSETRON MAREX W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy podawanie leku Ondansetron Marex w okresie ciąży jest bezpieczne. Nie zaleca się leczenia z użyciem leku Ondansetron Marex w okresie ciąży. Podczas przyjmowania leku Ondansetron Marex nie wolno karmić piersią. Ondansetron przenika do mleka ludzkiego..

ULOTKA LEKU ONDANSETRON MAREX – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – ONDANSETRON MAREX CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE


REZERWACJA LEKU W APTECE - ONDANSETRON MAREX CENA, REFUNDACJA

ONDANSETRON MAREX OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here