Konsultacja merytoryczna:

Ondansetron Marex

Roztwór do wstrzykiwań Ondansetron Marex zawiera ondansteron, lek z grupy środków przeciwwymiotnych.

Roztwór do wstrzykiwań Ondansetron Marex stosuje się:
– w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom powodowanym przez chemioterapię (u dorosłych i dzieci) lub radioterapię stosowaną w leczeniu raka (wyłącznie u osób dorosłych),
– w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym.

Dodatkowych informacji na temat stosowania leku może udzielić lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka.

Jaki jest skład Ondansetron Marex, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest ondansetron. Każda ampułka 2 ml zawiera 4 mg ondansetronu w postaci ondansetronu chlorowodorku dwuwodnego.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań, azot z niewielką zawartością tlenu (gaz obojętny).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Ondansetron Marex – jak stosować ten lek?

Zazwyczaj Ondansetron Marex jest podawany przez pielęgniarkę lub lekarza. Dawka przepisana przez lekarza zależy od rodzaju leczenia stosowanego u pacjenta.

ZAPOBIEGANIE NUDNOŚCIOM I WYMIOTOM POWODOWANYM PRZEZ CHEMIOTERAPIĘ LUB RADIOTERAPIĘ

Dorośli
W dniu chemioterapii lub radioterapii:
– pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 16 mg;
– typowa dawka stosowana u dorosłych wynosi 8 mg i podawana jest we wstrzyknięciu dożylnym trwającym co najmniej 30 sekund lub we wstrzyknięciu domięśniowym tuż przed zastosowaniem chemioterapii lub radioterapii;
– można podać kolejne dwie dawki 8 mg we wstrzyknięciu dożylnym trwającym co najmniej 30 sekund lub we wstrzyknięciu domięśniowym w odstępie 4 godzin, zależnie od mocy chemioterapii lub radioterapii zastosowanej u pacjenta.

W kolejnych dniach lek zwykle będzie przyjmowany doustnie, np. w postaci tabletek:
– zazwyczaj dawka stosowana u dorosłych wynosi 8 mg dwa razy na dobę w odstępie 12 godzin;
– lek może być podawany maksymalnie przez 5 dni.

Jeśli chemioterapia lub radioterapia wywołuje ciężkie nudności i wymioty, konieczne może być podanie dawki większej niż zwykle stosowana. Lekarz zdecyduje, czy konieczna jest modyfikacja dawki.

Osoby w podeszłym wieku
W przypadku pacjentów w wieku powyżej 65 lat lekarz zmodyfikuje dawkę zależnie od potrzeb.

Wszystkie dawki dożylne należy rozcieńczyć w 50-100 ml roztworu fizjologicznego soli lub innego roztworu do infuzji wykazującego zgodność i podawać w infuzji trwającej co najmniej 15 minut.
– U pacjentów w wieku 65-74 lat: należy stosować dawkę taką jak dla młodszych osób dorosłych. Pojedyncza dawka podawana dożylnie nie może przekraczać 16 mg.
– U pacjentów w wieku 75 lat i starszych: pojedyncza dawka podawana dożylnie nie może przekraczać 8 mg.

Stosowanie u dzieci i młodzież (w wieku od 6 miesięcy do 17 lat)
Zapobieganie nudnościom i wymiotom wyłącznie związanym ze stosowaniem chemioterapii Dawka leku zostanie ustalona przez lekarza zależnie od powierzchni ciała (BSA) i masy ciała dziecka.

ZAPOBIEGANIE NUDNOŚCIOM I WYMIOTOM W OKRESIE POOPERACYJNYM

Dorośli
Typowa dawka u osób dorosłych wynosi 4 mg i podawana jest w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. W celu zapobiegania objawom dawka zostanie podana tuż przed operacją.

Dzieci i młodzież
W przypadku dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca i młodzieży dawka leku zostanie ustalona przez lekarza. Maksymalna dawka wynosi 4 mg i podawana jest w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. W celu zapobiegania objawom dawka zostanie podana tuż przed operacją.

Osoby w podeszłym wieku
Doświadczenie w zakresie stosowania ondansetronu w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym u osób w podeszłym wieku jest ograniczone, jednakże ondansetron jest dobrze tolerowany u pacjentów w wieku powyżej 65 lat otrzymujących chemioterapię.

Modyfikacje dawkowania
Pacjenci z chorobami nerek
Nie jest wymagana zmiana dawki dobowej, częstości podawania ani drogi podania.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
Łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 8 mg. Ten lek może wpływać na wyniki badań próbek krwi, oceniających czynność wątroby.

Czas trwania leczenia
Lekarz ustali czas trwania leczenia ondansetronem u pacjenta.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Ondansetron Marex będzie podawany we wstrzyknięciu przez lekarza lub pielęgniarkę, zatem jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę. Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli pacjent obawia się, że otrzymał za dużą dawkę leku lub pominięto podanie leku.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Ondansetron Marex – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Ondansetron Marex w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy podawanie leku Ondansetron Marex w okresie ciąży jest bezpieczne. Nie zaleca się leczenia z użyciem leku Ondansetron Marex w okresie ciąży. Podczas przyjmowania leku Ondansetron Marex nie wolno karmić piersią. Ondansetron przenika do mleka ludzkiego..

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Ondansetron Marex

Ulotka Ondansetron Marex – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Ondansetron Marex, 4 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań (Ondansetronum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 12 razy

Rozmiar plku 503.39 KB


Ondansetron Marex, 8 mg/4 ml, roztwór do wstrzykiwań (Ondansetronum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 11 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Ondansetron Marex m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Ondansetron Marex, 4 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań (Ondansetronum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 11 razy

Rozmiar plku 503.39 KB


Ondansetron Marex, 8 mg/4 ml, roztwór do wstrzykiwań (Ondansetronum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 11 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Cena - ile kosztuje Ondansetron Marex?

Cena Ondansetron Marex i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Ondansetron Marex.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Ondansetron Marex? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz