MITOXANTRON ACCORD


12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU MITOXANTRON ACCORD

Jakie są wskazania do stosowania leku oraz jak działa ten lek?

Mitoxantron Accord należy do grupy leków przeciwnowotworowych. Należy także do podgrupy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Mitoxantron Accord zabopiega wzrostowi komórek rakowych doprowadzając w rezultacie do ich śmierci.

Stosowany jest w leczeniu:
· Zaawansowanego stadium raka piersi (z przerzutami)
· Pewnych postaci raka węzłów chłonnych (chłoniaka nieziarniczego, ang. non-Hodgkins lymphoma)
· Ostrej białaczki nielimfocytowej u dorosłych. Białaczka jest typem raka krwi, w którym szpik kostny produkuje zbyt dużo białych krwinek.

Do leczenia wyżej wymienionych chorób nowotworowych, Mitoxantron Accord może być stosowany sam lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

• Ból spowodowany rakiem prostaty w zaawansowanym stadium, kiedy:
• rak prostaty nie reaguje na leczenie hormonalne (np. nie jest wrażliwy)
• istniejące uśmierzające ból leczenie nie działa właściwie lub gdy pacjent nie może przyjmować odpowiednich leków przeciwbólowych

W takich przypadkach Mitoxantron Accord podaje się w połączeniu z małymi dawkami kortykosteroidów (np. prednizonem).

SKŁAD LEKU MITOXANTRON ACCORD

Jaki jest skład leku? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną leku jest mitoksantronu chlorowodorek w stężeniu 2 mg/ml.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu octan trójwodny, kwas octowy lodowaty, woda do wstrzykiwań

DAWKOWANIE LEKU MITOXANTRON ACCORD

Jakie jest zalecane dawkowanie leku? Jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

Dawkowanie i sposób podawania
Mitoxantron Accord będzie podawany pacjentowi wyłącznie przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek podawany jest wyłącznie w postaci infuzji dożylnej i musi być rozcieńczony przed użyciem. Płyn infuzyjny może wyciekać z żyły do tkanek (wynaczynienie). W przypadku wynaczynienia infuzję należy przerwać i rozpocząć podawanie do innej żyły. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z lekiem Mitoxantron Accord, zwłaszcza kontaktu leku ze skórą, błonami śluzowymi i oczami. Dawkę ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Zalecana dawka opiera się na powierzchni ciała pacjenta, która jest obliczana w metrach kwadratowych. Dodatkowo w trakcie leczenia wykonywane będą regularne badania krwi. Dawka będzie dostosowywana w zależności od wyników tych badań.

Stosowanie u dzieci i młodzieży do lat 18: doświadczenie stosowania tego leku u dzieci i młodzieży jest niewielkie.

Zazwyczaj stosowane dawki

Rak piersi z przerzutami, chłoniak nieziarniczy (ang. non-Hodgkin’s lymphoma)
Jeśli Mitoxantron Accord stosowany jest w monoterapii (jako jedyny lek) zalecana dawka wynosi 14mg/m2 powierzchni ciała podawana w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym. Jeśli wyniki badań krwi są zadowalające dawkę można powtórzyć po 21 dniach.

U pacjentów z niską rezerwą szpikową leczenie należy rozpoczynać od niższej dawki 12 mg/ m2 powierzchni ciała.

Lekarz zadecyduje jaka dawkę należy podać. Zależy ona od stopnia i czasu trwania mielosupresji.

W przypadku zastosowania terapii skojarzonej (np. w połączeniu z innymi cytostatykami takimi jak cyklofosfamid, fluorouracyl lub metotreksat i mitomycyna C) zaleca się by początkową dawkę mitoksantronu zmniejszyć o 2 do 4 mg/m2 powierzchni ciała w stosunku do dawek zalecanych w monoterapii.

Ostra białaczka nielimfocytowa
W przypadku stosowania mitoksantronu w monoterapii zalecana dawka do wywołania remisji to 12 mg/m2 powierzchni ciała podawana dożylnie codziennie prze 5 kolejnych dni (dawka całkowita wynosi 60 mg/m2 powierzchni ciała).

Jeśli mitoksantron jest stosowany z innymi lekami przeciwnowotworowymi (np. cytarabiną, etopozydem) lekarz zadecyduje jaką dokładnie dawkę należy podać. Dawkę należy dostosować, jeśli:
· kombinacja leków mogłaby zahamować czynność szpiku kostnego bardziej niż sam mitoksantron,
· u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby

Leczenie bólu w hormonooprnym raku prostaty
Zalecana dawka to 12 mg/m2 powierzchni ciała podawana:
– w infuzji dożylnej w krótkim okresie czasu,
– w 21 dniowych odstępach,
– w połączeniu z podawaną doustnie dawką predizonu – 10 mg (lek hormonalny hamujący czynność układu odpornościowego).

Lekarz zadecyduje o wszelkich koniecznościach dostosowania dawki. Zależy ona od tego jak bardzo i jak długo aktywność szpiku kostnego była zahamowana.

Dowiedz się więcej na ten temat tego, jak bezpiecznie przyjmować leki.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Lek może mieć wpływ na funkcjonowanie wątroby, nerek, przewodu pokarmowego jak również na proces tworzenia czerwonych krwinek. W rzadkich przypadkach ciężka leukopenia (nieprawidłowo niska liczba białych krwinek) wraz z towarzyszącym zakażeniem może prowadzić do zgonu. Lekarz będzie uważnie monitorował stan pacjenta i zastosuje odpowiednie leczenie w przypadku wystąpienia tych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Nie dotyczy.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek? Jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Mitoksantron ma szkodliwe działanie na nienarodzone dziecko. Dlatego nie należy stosować Mitoksantronu, jeśli pacjentka jest w ciąży (zwłaszcza w ciągu pierwszego trymestru), przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia lekiem Mitoxantron Accord powinna natychmiast poinformować o tym fakcie lekarza i zaprzestać przyjmowania leku. Należy unikać zajscia w ciążę. Pacjentkom lub ich partnerom, którzy poddani byli leczeniu mitoksantronem zaleca się, aby stosowali skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia oraz przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.

W okresie karmienia piersią nie wolno przyjmować leku Mitoxantron Accord.

Karmienie piersią należy przerwać przed rozpoczęciem leczenia. Mitoksantron może dotrzeć do dziecka poprzez mleko matki.

DOKUMENTACJA LEKU MITOXANTRON ACCORD – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępniliśmy możliwość ściągnięcia pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

ULOTKA LEKU MITOXANTRON ACCORD

ULOTKA LEKU MITOXANTRON ACCORD - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku.


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - MITOXANTRON ACCORD CHPL - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.
ZAREZERWUJ MITOXANTRON ACCORD W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy, za pośrednictwem serwisu ktomalek.pl. Możliwość rezerwacji leku zarówno na receptę, jak i bez recepty. Jeżeli apteka udostępnia informacje, istnieje możliwość weryfikacji jaka jest aktualna cena leku. Sprawdź gdzie kupić lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta.

ZAMIENNIKI LEKU MITOXANTRON ACCORD

Zapoznaj się z listą leków, które zawierają:

OPINIE O MITOXANTRON ACCORD

Poznaj opinie pacjentów stosujących ten lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami - forum o lekach.

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here