Konsultacja merytoryczna:

Mitoxantron Accord

Mitoxantron Accord należy do grupy leków przeciwnowotworowych. Należy także do podgrupy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Mitoxantron Accord zabopiega wzrostowi komórek rakowych doprowadzając w rezultacie do ich śmierci.

Stosowany jest w leczeniu:
· Zaawansowanego stadium raka piersi (z przerzutami)
· Pewnych postaci raka węzłów chłonnych (chłoniaka nieziarniczego, ang. non-Hodgkins lymphoma)
· Ostrej białaczki nielimfocytowej u dorosłych. Białaczka jest typem raka krwi, w którym szpik kostny produkuje zbyt dużo białych krwinek.

Do leczenia wyżej wymienionych chorób nowotworowych, Mitoxantron Accord może być stosowany sam lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

• Ból spowodowany rakiem prostaty w zaawansowanym stadium, kiedy:
• rak prostaty nie reaguje na leczenie hormonalne (np. nie jest wrażliwy)
• istniejące uśmierzające ból leczenie nie działa właściwie lub gdy pacjent nie może przyjmować odpowiednich leków przeciwbólowych

W takich przypadkach Mitoxantron Accord podaje się w połączeniu z małymi dawkami kortykosteroidów (np. prednizonem).

Jaki jest skład Mitoxantron Accord, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest mitoksantronu chlorowodorek w stężeniu 2 mg/ml.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu octan trójwodny, kwas octowy lodowaty, woda do wstrzykiwań

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Mitoxantron Accord – jak stosować ten lek?

Dawkowanie i sposób podawania
Mitoxantron Accord będzie podawany pacjentowi wyłącznie przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek podawany jest wyłącznie w postaci infuzji dożylnej i musi być rozcieńczony przed użyciem. Płyn infuzyjny może wyciekać z żyły do tkanek (wynaczynienie). W przypadku wynaczynienia infuzję należy przerwać i rozpocząć podawanie do innej żyły. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z lekiem Mitoxantron Accord, zwłaszcza kontaktu leku ze skórą, błonami śluzowymi i oczami. Dawkę ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Zalecana dawka opiera się na powierzchni ciała pacjenta, która jest obliczana w metrach kwadratowych. Dodatkowo w trakcie leczenia wykonywane będą regularne badania krwi. Dawka będzie dostosowywana w zależności od wyników tych badań.

Stosowanie u dzieci i młodzieży do lat 18: doświadczenie stosowania tego leku u dzieci i młodzieży jest niewielkie.

Zazwyczaj stosowane dawki

Rak piersi z przerzutami, chłoniak nieziarniczy (ang. non-Hodgkin’s lymphoma)
Jeśli Mitoxantron Accord stosowany jest w monoterapii (jako jedyny lek) zalecana dawka wynosi 14mg/m2 powierzchni ciała podawana w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym. Jeśli wyniki badań krwi są zadowalające dawkę można powtórzyć po 21 dniach.

U pacjentów z niską rezerwą szpikową leczenie należy rozpoczynać od niższej dawki 12 mg/ m2 powierzchni ciała.

Lekarz zadecyduje jaka dawkę należy podać. Zależy ona od stopnia i czasu trwania mielosupresji.

W przypadku zastosowania terapii skojarzonej (np. w połączeniu z innymi cytostatykami takimi jak cyklofosfamid, fluorouracyl lub metotreksat i mitomycyna C) zaleca się by początkową dawkę mitoksantronu zmniejszyć o 2 do 4 mg/m2 powierzchni ciała w stosunku do dawek zalecanych w monoterapii.

Ostra białaczka nielimfocytowa
W przypadku stosowania mitoksantronu w monoterapii zalecana dawka do wywołania remisji to 12 mg/m2 powierzchni ciała podawana dożylnie codziennie prze 5 kolejnych dni (dawka całkowita wynosi 60 mg/m2 powierzchni ciała).

Jeśli mitoksantron jest stosowany z innymi lekami przeciwnowotworowymi (np. cytarabiną, etopozydem) lekarz zadecyduje jaką dokładnie dawkę należy podać. Dawkę należy dostosować, jeśli:
· kombinacja leków mogłaby zahamować czynność szpiku kostnego bardziej niż sam mitoksantron,
· u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby

Leczenie bólu w hormonooprnym raku prostaty
Zalecana dawka to 12 mg/m2 powierzchni ciała podawana:
– w infuzji dożylnej w krótkim okresie czasu,
– w 21 dniowych odstępach,
– w połączeniu z podawaną doustnie dawką predizonu – 10 mg (lek hormonalny hamujący czynność układu odpornościowego).

Lekarz zadecyduje o wszelkich koniecznościach dostosowania dawki. Zależy ona od tego jak bardzo i jak długo aktywność szpiku kostnego była zahamowana.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek może mieć wpływ na funkcjonowanie wątroby, nerek, przewodu pokarmowego jak również na proces tworzenia czerwonych krwinek. W rzadkich przypadkach ciężka leukopenia (nieprawidłowo niska liczba białych krwinek) wraz z towarzyszącym zakażeniem może prowadzić do zgonu. Lekarz będzie uważnie monitorował stan pacjenta i zastosuje odpowiednie leczenie w przypadku wystąpienia tych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Mitoxantron Accord – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Mitoxantron Accord w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Mitoksantron ma szkodliwe działanie na nienarodzone dziecko. Dlatego nie należy stosować Mitoksantronu, jeśli pacjentka jest w ciąży (zwłaszcza w ciągu pierwszego trymestru), przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia lekiem Mitoxantron Accord powinna natychmiast poinformować o tym fakcie lekarza i zaprzestać przyjmowania leku. Należy unikać zajscia w ciążę. Pacjentkom lub ich partnerom, którzy poddani byli leczeniu mitoksantronem zaleca się, aby stosowali skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia oraz przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.

W okresie karmienia piersią nie wolno przyjmować leku Mitoxantron Accord.

Karmienie piersią należy przerwać przed rozpoczęciem leczenia. Mitoksantron może dotrzeć do dziecka poprzez mleko matki.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Mitoxantron Accord

Ulotka Mitoxantron Accord – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Mitoxantron Accord, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Mitoxantronum hydrochloridum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 5 razy

Rozmiar plku 82.74 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Mitoxantron Accord m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Mitoxantron Accord, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Mitoxantronum hydrochloridum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 5 razy

Rozmiar plku 113.43 KB

Cena - ile kosztuje Mitoxantron Accord?

Cena Mitoxantron Accord i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Mitoxantron Accord.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Mitoxantron Accord? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz