Tag: Mitoksantron

MITOXANTRON SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Mitoxantron Sandoz zawiera substancję czynną o nazwie mitoksantron. Mitoxantron Sandoz należy do grupy leków określanych jako leki przeciwnowotworowe. Dodatkowo należy do klasy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Lek Mitoxantron Sandoz uniemożliwia wzrost komórek nowotworowych, w wyniku czego ostatecznie...

MITOXANTRON ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - WSKAZANIA DO STOSOWANIA Mitoxantron Accord należy do grupy leków przeciwnowotworowych. Należy także do podgrupy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Mitoxantron Accord zabopiega wzrostowi komórek rakowych doprowadzając w rezultacie do ich śmierci. Stosowany jest w leczeniu: · Zaawansowanego stadium raka piersi (z przerzutami) · Pewnych postaci...

MITOXANTRON-EBEWE

Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - WSKAZANIA DO STOSOWANIA Mitoxantron-Ebewe jest stosowany w leczeniu różnych nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi, chłoniak nieziarniczy (typu non-Hodgkin), ostra białaczka nielimfocytowa. Może być stosowany jako jedyny lek, jednak częściej podaje się go...