Mitoxantron Accord

Mitoxantron Accord należy do grupy leków przeciwnowotworowych. Należy także do podgrupy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Mitoxantron Accord zabopiega wzrostowi komórek rakowych doprowadzając w rezultacie do ich śmierci. Stosowany jest w leczeniu: · Zaawansowanego stadium raka piersi (z przerzutami) · Pewnych postaci raka węzłów chłonnych (chłoniaka nieziarniczego, ang. non-Hodgkins lymphoma) · Ostrej białaczki nielimfocytowej u dorosłych. Białaczka jest typem raka krwi, w którym szpik kostny produkuje zbyt dużo białych krwinek. Do … Czytaj dalej

Mitoxantron Sandoz

Lek Mitoxantron Sandoz zawiera substancję czynną o nazwie mitoksantron. Mitoxantron Sandoz należy do grupy leków określanych jako leki przeciwnowotworowe. Dodatkowo należy do klasy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Lek Mitoxantron Sandoz uniemożliwia wzrost komórek nowotworowych, w wyniku czego ostatecznie giną. Lek ten także hamuje aktywność układu odpornościowego i jest z tego powodu stosowany w leczeniu pewnej postaci stwardnienia rozsianego, jeżeli nie ma żadnej innej możliwości leczenia. Lek Mitoxantron Sandoz stosuje się … Czytaj dalej

Mitoxantron-Ebewe

Mitoxantron-Ebewe jest stosowany w leczeniu różnych nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi, chłoniak nieziarniczy (typu non-Hodgkin), ostra białaczka nielimfocytowa. Może być stosowany jako jedyny lek, jednak częściej podaje się go razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Ponadto Mitoxantron-Ebewe stosuje się w leczeniu wtórnej postępującej (SPMS) lub nawracającoustępującej (RRMS) postaci stwardnienia rozsianego. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? – Substancją czynną leku jest mitoksantron. 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do … Czytaj dalej