Leuprostin


Działanie i wskazania

Substancja czynna leku Leuprostin (octan leuproreliny) należy do grupy inhibitorów niektórych hormonów płciowych.

Leuprostin działa na przysadkę mózgową, pobudzając na krótko, a następnie hamując wytwarzanie hormonów, które regulują powstawanie męskich hormonów płciowych w jądrach. Oznacza to, że stężenie hormonów płciowych zmniejsza się i podczas leczenia utrzymuje na tym samym poziomie. Po przerwaniu stosowania leku Leuprostin stężenia hormonów wydzielanych przez przysadkę oraz hormonów płciowych powracają do wartości prawidłowych.

Leuprostin stosuje się w objawowym leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego, zależnego od działania hormonów.

Skład

Substancją czynną jest leuprorelina (w postaci octanu).

Leuprostin, 3,6 mg, implant
1 implant zawiera 3,6 mg leuproreliny (w postaci octanu).
Pozostały składnik to: kopolimer kwasu mlekowego i kwasu glikolowego (1:1)

Leuprostin, 5 mg, implant
1 implant zawiera 5 mg leuproreliny (w postaci octanu).
Pozostały składnik to: kwas polimlekowy.

Dawkowanie

Podawanie leku Leuprostin
– Miejsce wstrzyknięcia należy oczyścić.
– Można zastosować lek miejscowo znieczulający w celu złagodzenia bólu podczas wstrzyknięcia implantu.
– Leuprostin podawany jest w postaci wstrzyknięcia pod skórę brzucha.

Ile leku stosować

Leuprostin, 3,6 mg, implant
Zalecaną dawką jest 1 implant zawierający 3,6 mg leuproreliny, podawany co miesiąc.
– Implant wstrzykiwany jest zazwyczaj przez lekarza lub pielęgniarkę.
– Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących terminów podania leku i odstępów między kolejnymi wstrzyknięciami implantu.
– Leuprostin podaje się co miesiąc. Po drugim podaniu następne wstrzyknięcie implantu można opóźnić w wyjątkowych przypadkach do 2 tygodni. Skuteczność leczenia u większości pacjentów pozostaje zazwyczaj niezmieniona.
– Wstrzykiwany jest implant zawarty w jednej ampułko-strzykawce.
– W ampułko-strzykawce znajduje się jeden implant zawierający 3,6 mg leuproreliny.

Leuprostin, 5 mg, implant
Zalecaną dawką jest 1 implant zawierający 5 mg leuproreliny, podawany co 3 miesiące.
– Implant wstrzykiwany jest zazwyczaj przez lekarza lub pielęgniarkę.
– Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących terminów podania leku i odstępów między kolejnymi wstrzyknięciami implantu.
– Leuprostin podaje się co 3 miesiące. Jeśli w wyjątkowych przypadkach kolejne wstrzyknięcie zostało opóźnione do 4 tygodni, skuteczność leczenia pozostaje zazwyczaj niezmieniona.
– Wstrzykiwany jest implant zawarty w jednej ampułko-strzykawce.
– W ampułko-strzykawce znajduje się jeden implant zawierający 5 mg leuproreliny.

Badania krwi
Lekarz będzie zlecał regularne badania krwi w celu sprawdzenia skuteczności leku.
Po 3 miesiącach terapii lekarz zazwyczaj ocenia, czy Leuprostin jest skuteczny w leczeniu raka gruczołu krokowego u pacjenta. Do tego celu konieczne jest skontrolowanie stężenia specyficznego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA) oraz stężenia testosteronu.

Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia określa lekarz. Leczenie należy kontynuować, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły lub zmniejszyło się zaawansowanie choroby.

Rak gruczołu krokowego może być leczony lekiem Leuprostin przez kilka lat. Dlatego można go stosować nieprzerwanie, jeśli jest skuteczny i dobrze tolerowany przez pacjenta. Lekarz będzie w regularnych odstępach czasu zlecał badania w celu oceny skuteczności leczenia, zwłaszcza w przypadku nawrotu:
– bólu
– trudności w oddawaniu moczu
– osłabienia mięśni nóg.

Przedawkowanie

Jest mało prawdopodobne, aby lekarz lub pielęgniarka podali za dużą dawkę leku W razie niezamierzonego podania większej ilości leku lekarz będzie obserwował pacjenta i, jeśli to będzie konieczne, zastosuje odpowiednie leczenie.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie dotyczy,

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Leuprostin przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.

Ulotka – skutki uboczne


Charakterystyka, właściwości farmakologiczne


Weryfikacja ceny w aptece, dostępność

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
(1 ocen, średnia: 10,00 na 10)
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here