Leki przeterminowane lub wycofane z obrotu

0
454
leki wycofane z obrotu

Leki wycofane z obrotu, podobnie jak te przeterminowane, to substancje niebezpieczne, które mogą zagrażać zdrowiu ludzi oraz środowisku. Dowiedz się, jak postępować z takimi lekami. Co robić jeśli jestem w posiadaniu leków wycofanych z obrotu?

W wielu apteczkach znajduje się mniejsza lub większa liczba przeterminowanych leków, bądź takich, które zostały wycofane z obrotu. Większość osób postępuje dość intuicyjnie i po prostu wyrzuca je do zwykłego kosza na śmieci. To duży błąd! Są to bowiem odpady toksyczne, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu oraz otoczeniu – zwłaszcza, jeśli na przykład wskutek przedarcia worka ze śmieciami, przedostaną się na zewnątrz.

Co robić z lekami wycofanymi z obrotu oraz przeterminowanymi?

W przypadku leków, które zostały wycofane z obrotu powinniśmy niezwłocznie zgłosić w najbliższej aptece, że jesteśmy w ich posiadaniu. Farmaceuta dokładnie wyjaśni nam, jak z nimi postępować.

Jeżeli chodzi o leki przeterminowane bądź takie, których już nie używamy wystarczy wrzucić je do specjalnego pojemnika na leki, który powinien znajdować się w każdej aptece. Jeżeli takowego nie ma, wystarczy zgłosić ten fakt farmaceucie – wówczas przyjmie je od nas osobiście.

Wszystkie punkty medyczne muszą właściwie utylizować odpady w postaci leków, które – zwłaszcza po terminie przydatności – mogą stać się toksyczne. Naszemu zdrowiu, a niekiedy życiu zagrażają również te, które zostały z jakiegoś powodu wycofane z obrotu, dlatego nie należy bagatelizować informacji wydawanych przed Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Co ważne, wszystkie osoby pracujące w branży medycznej są odpowiednio przeszkolone oraz znają procedury postępowania z tego rodzaju śmieciami. Jeśli w naszej okolicy nie ma więc żadnej apteki, leki można zostawić w innego rodzaju placówce medycznej z prośbą o ich utylizację.

Czego nie należy robić z lekami, którym kończy się termin przydatności?

W żadnym wypadku nie należy ich spożywać. Rzadko, ale również spotykaną praktyką jest podawanie tego rodzaju leków zwierzętom. Taki proceder jest także całkowicie zabroniony, ponieważ podobnie jak człowiekowi mogą im one zwyczajnie zaszkodzić.

Reasumując, niezależnie od tego czy mowa o lekach przeterminowanych, wycofanych z obrotu czy po prostu zbędnych, nie powinniśmy ich wyrzucać do zwykłego kosza.

Szczegółowe informacje o wszystkich lekach w Polsce, z łatwością sprawdzisz na portalu Baza Leków - baza-lekow.com.pl.
Tomasz Mierkiewicz - z wykształcenia ekonomista, właściciel firmy Web Publisher Tomasz Mierkiewicz REGON 368282602 NIP 7811791677 - wydawca portalu baza-lekow.com.pl. Portal powstał 2013 roku, jest zbiorem przydatnych informacji oraz opinii pacjentów na temat stosowania leków i innych produktów dostępnych w polskich aptekach. W trosce o wysoką jakość merytoryczną, treści przygotowywane są przy współpracy z farmaceutami oraz copywriterami posiadającymi wykształcenie medyczne. Opisy leków opracowywane są w oparciu o wiarygodne źródła: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejską Agencję Leków (EMA).