BUSULFAN FRESENIUS KABI


Lekarstwo

Podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Oncology Plc.

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Busulfan Fresenius Kabi zawiera substancję czynną busulfan, który należy do grupy leków zwanych czynnikami alkilującymi. Busulfan Fresenius Kabi niszczy istniejący szpik kostny przed otrzymaniem przeszczepu.

Busulfan Fresenius Kabi jest stosowany u dorosłych, noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w leczeniu przed zabiegiem przeszczepienia.

U dorosłych Busulfan Fresenius Kabi jest stosowany w skojarzeniu z cyklofosfamidem lub fludarabiną.

U noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży Busulfan Fresenius Kabi jest stosowany w skojarzeniu z cyklofosfamidem lub melfalanem.

Ten lek podaje się przed otrzymaniem przeszczepu szpiku kostnego lub komórek macierzystych układu krwiotwórczego.

SKŁAD

– Substancją czynną leku jest busulfan. Jeden ml koncentratu zawiera 6 mg busulfanu (60 mg w fiolce). Po rozcieńczeniu: jeden ml roztworu zawiera około 0,5 mg busulfanu.

– Pozostałe składniki to: dimetyloacetamid i makrogol 400.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Dawka i sposób podawania:
Dawkę busulfanu oblicza się na podstawie masy ciała pacjenta.

Dorośli:
Busulfan Fresenius Kabi w skojarzeniu z cyklofosfamidem
– Zalecana dawka leku Busulfan Fresenius Kabi wynosi 0,8 mg/kg masy ciała.
– Każda infuzja trwa 2 godziny.
– Busulfan jest podawany co 6 godzin w trakcie 4 kolejnych dni przed zabiegiem przeszczepienia. Busulfan Fresenius Kabi w skojarzeniu z fludarabiną
– Zalecana dawka leku Busulfan Fresenius Kabi wynosi 3,2 mg/kg masy ciała.
– Każda infuzja trwa przez 3 godziny.
– Busulfan jest podawany raz na dobę w trakcie 2 lub 3 kolejnych dni przed zabiegiem przeszczepienia.

Noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież (0-17 lat):
Dawkę zalecaną leku Busulfan Fresenius Kabi w połączeniu z cyklofosfamidem lub melfalanem oblicza się na podstawie masy ciała; mieści się ona w granicach 0,8-1,2 mg/kg m.c.

Podawanie:
– Każda infuzja trwa 2 godziny.
– Busulfan Fresenius Kabi jest podawany co 6 godzin przez 4 kolejne dni przed przeszczepieniem.

Leki podawane przed podaniem leku Busulfan Fresenius Kabi:
Przed podaniem leku Busulfan Fresenius Kabi, pacjent otrzymuje:
– leki przeciwdrgawkowe w celu zapobiegania drgawkom (fenytoina lub benzodiazepiny)
– leki przeciwwymiotne w celu zapobiegania wymiotom.

PRZEDAWKOWANIE

Głównym objawem toksyczności jest znacznego stopnia ablacja szpiku kostnego i pancytopenia; przedawkowanie może również powodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, płuc i przewodu pokarmowego.

Nie jest znane antidotum dla busulfanu inne niż przeszczepienie komórek macierzystych układu krwiotwórczego. Przy braku HPCT zalecana dawka busulfanu prowadziłaby do przedawkowania busulfanu. Należy ściśle monitorować stan hematologiczny i zastosować odpowiednio intensywne leczenie podtrzymujące w zależności od wskazań lekarskich.

W dwóch doniesieniach stwierdzono, że busulfan poddaje się dializie, tak więc zastosowanie tej metody należy rozważyć w przypadku przedawkowania. Ponieważ busulfan jest metabolizowany poprzez sprzęganie z glutationem, można rozważyć podawanie glutationu.

Należy pamiętać, że przedawkowanie busulfanu prowadzi także do zwiększenia ekspozycji na DMA.

U ludzi podstawowe powikłania po tym środku obejmują hepatotoksyczność i działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Zmiany w obrębie OUN występują przed innymi cięższymi działaniami niepożądanymi. Nie jest znane specyficzne antidotum dla DMA. W przypadku przedawkowania, leczenie obejmuje ogólne środki podtrzymujące.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie w każdej ulotce leku znajduje się informacja na temat możliwości spożywania alkoholu w trakcie kuracji. Zalecamy każdorazowo całkowitą rezygnację z alkoholu lub daleko idącą ostrożność. Dowiedz się więcej na temat stosowania i łączenia leków z alkoholem.

Brak danych.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że pacjentka jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku Busulfan Fresenius Kabi należy poradzić się lekarza.

Kobietom nie wolno zajść w ciążę podczas leczenia lekiem Busulfan Fresenius Kabi oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Kobiety muszą przestać karmić piersią przed rozpoczęciem leczenia lekiem Busulfan Fresenius Kabi.

Jeżeli którykolwiek z partnerów jest leczony lekiem Busulfan Fresenius Kabi, należy stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne.

Po leczeniu lekiem Busulfan Fresenius Kabi może nie być możliwe zajście w ciążę (bezpłodność). Jeżeli rozważa się posiadanie potomstwa, należy omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Busulfan Fresenius Kabi może także wywoływać objawy przekwitania, a u dziewczynek przed pokwitaniem może hamować dojrzewanie.

Mężczyznom leczonym lekiem Busulfan Fresenius Kabi zaleca się nieplanowanie ojcostwa podczas leczenia oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT BUSULFAN FRESENIUS KABI

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BAZIE LEKÓW

Serwis Baza Leków umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat leków (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków oraz innych produktów dostępnych w aptekach na terenie Polski.

Podstawowe informacje znajdujące się na stronie Baza Leków:

Lekarstwa: Opis działania leku / wskazania, skład leku, stosowanie / dawkowanie leku, przedawkowanie leku, stosowanie leku z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

BUSULFAN FRESENIUS KABI CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here