Busulfan Tillomed

Busulfan Tillomed zawiera substancję czynną busulfan, który należy do grupy leków zwanych czynnikami alkilującymi. Busulfan Tillomed niszczy istniejący szpik kostny przed otrzymaniem przeszczepu.

Busulfan Tillomed jest stosowany u dorosłych, noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w leczeniu przed zabiegiem przeszczepienia.

U dorosłych Busulfan Tillomed jest stosowany w skojarzeniu z cyklofosfamidem lub fludarabiną.

U noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży Busulfan Tillomed jest stosowany w skojarzeniu z cyklofosfamidem lub melfalanem.

Ten lek podaje się przed otrzymaniem przeszczepu szpiku kostnego lub komórek macierzystych układu krwiotwórczego.

Jaki jest skład Busulfan Tillomed, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest busulfan. Jeden ml koncentratu zawiera 6 mg busulfanu (60 mg w fiolce). Po rozcieńczeniu: jeden ml roztworu zawiera około 0,5 mg busulfanu.

Pozostałe składniki to: dimetyloacetamid, makrogol 400 i kwas cytrynowy bezwodny.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Busulfan Tillomed – jak stosować ten lek?

Dawka i sposób podawania:
Dawkę busulfanu oblicza się na podstawie masy ciała pacjenta.

Dorośli:


Busulfan Tillomed w skojarzeniu z cyklofosfamidem:
– Zalecana dawka leku Busulfan Tillomed wynosi 0,8 mg/kg masy ciała.
– Każda infuzja trwa 2 godziny.
– Busulfan Tillomed jest podawany co 6 godzin w trakcie 4 kolejnych dni przed zabiegiem przeszczepienia.


Busulfan Tillomed w skojarzeniu z fludarabiną:
– Zalecana dawka leku Busulfan Tillomed wynosi 3,2 mg/kg masy ciała.
– Każda infuzja trwa przez 3 godziny.
– Busulfan jest podawany raz na dobę w trakcie 2 lub 3 kolejnych dni przed zabiegiem przeszczepienia.


Noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież (0-17 lat):
Dawkę zalecaną leku Busulfan Tillomed w połączeniu z cyklofosfamidem lub melfalanem oblicza się na podstawie masy ciała; mieści się ona w granicach 0,8 – 1,2 mg/kg m.c.
– Każda infuzja trwa 2 godziny.
– Busulfan Tillomed jest podawany co 6 godzin przez 4 kolejne dni przed przeszczepieniem.

Leki podawane przed podaniem leku Busulfan Tillomed:

Przed podaniem leku Busulfan Tillomed, pacjent otrzymuje:
– leki przeciwdrgawkowe zapobiegające napadom drgawkowym (napadom) (fenytoina lub benzodiazepiny) i
– leki przeciwwymiotne zapobiegające nudnościom (wymioty).

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek jest podawany przez wykwalifikowany personel medyczny.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Busulfan Tillomed – czy mogę spożywać alkohol?

Brak odrębnych zaleceń.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Busulfan Tillomed w okresie ciąży i karmienia piersią?

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że pacjentka jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku Busulfan Tillomed należy poradzić się lekarza. Kobietom nie wolno zajść w ciążę podczas leczenia lekiem Busulfan Tillomed oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Kobiety muszą przestać karmić piersią przed rozpoczęciem leczenia lekiem Busulfan Tillomed.

Jeżeli którykolwiek z partnerów jest leczony lekiem Busulfan Tillomed, należy stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne.

Po leczeniu lekiem Busulfan Tillomed może nie być możliwe zajście w ciążę (bezpłodność). Jeżeli rozważa się posiadanie potomstwa, należy omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia. Busulfan Tillomed może także wywoływać objawy przekwitania, a u dziewczynek przed pokwitaniem może hamować dojrzewanie.

Mężczyznom leczonym lekiem Busulfan Tillomed zaleca się nieplanowanie ojcostwa podczas leczenia oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu

Ulotka Busulfan Tillomed – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Busulfan Tillomed, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Busulfanum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Busulfan Tillomed m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Busulfan Tillomed, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Busulfanum)

Opinie o Busulfan Tillomed - forum pacjentów

Stosujesz Busulfan Tillomed? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz