ARDUAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ARDUAN? – OPIS I WSKAZANIA

Arduan jest niedepolaryzującym lekiem zwiotczającym, który blokuje przewodzenie impulsu z zakończenia nerwu ruchowego do mięśnia poprzecznie prążkowanego poprzez kompetycyjne w
stosunku do acetylocholiny łączenie się z receptorem nikotynowym zlokalizowanym na płytce
motorycznej mięśnia poprzecznie prążkowanego.

Wskazania do stosowania:
– wywoływanie zwiotczenia mięśni poprzecznie prążkowanych podczas ogólnego znieczulenia techniką dotchawiczą;
– przy sztucznej wentylacji.

SKŁAD ARDUAN, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Każda fiolka zawiera 4 mg bromku pipekuronium.

Pozostałe składniki to:
Fiolka: mannitol.
Ampułka (rozpuszczalnik): sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

JAKIE JEST DAWKOWANIE ARDUAN? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zalecane dawkowanie
Podczas ustalania indywidualnego dawkowania lekarz powinien brać pod uwagę: rodzaj znieczulenia, spodziewany okres trwania zabiegu chirurgicznego, możliwe interakcje z innymi lekami podawanymi przed i podczas znieczulenia, współistniejące choroby i ogólny stan pacjenta. Zalecane jest stosowanie stymulatora nerwów obwodowych w celu monitorowania zwiotczenia i powrotu siły mięśniowej. Lek Arduan przeznaczony jest do podawania drogą dożylną, zarówno w postaci szybkich wstrzyknięć (wtedy zaleca się podawanie do kaniul żylnych o stałym przepływie płynu infuzyjnego) dla podtrzymania zwiotczenia mięśni, jak i ciągłego wlewu zapewniającego odpowiedni okres zwiotczenia.

Lek Arduan, podobnie jak inne leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, powinien być podawany tylko przez lub pod nadzorem doświadczonego lekarza – klinicysty i przy dostępie do odpowiednich urządzeń umożliwiających przeprowadzenie sztucznej wentylacji płuc. Podane poniżej dawkowanie, należy traktować jako ogólne wskazówki dotyczące dawki początkowej i dawek podtrzymujących w celu zapewnienia wystarczającego zwiotczenia mięśni podczas zabiegów chirurgicznych o średnim i długim okresie trwania, które są wykonywane w znieczuleniu ogólnym z lub bez podania leku Arduan dla ułatwienia intubacji dotchawiczej (anestezja zbilansowana).

Dorośli
Dawka początkowa umożliwiająca intubację i rozpoczęcie zabiegu chirurgicznego to 0,04 mg/kg mc. do 0,05 mg/kg mc. (maksymalnie do 0,08 mg/kg mc.). Po zastosowaniu tej dawki warunki wystarczające do intubacji stwierdza się po upływie 150 sekund do 180 sekund, a zwiotczenie mięśni utrzymuje się przez 60 do 90 minut.

Dawka początkowa umożliwiająca rozpoczęcie zabiegu chirurgicznego po intubacji przeprowadzonej po sukcynylocholinie to 0,05 mg/kg mc. Po zastosowaniu tej dawki zwiotczenie mięśni utrzymuje się przez 30 do 60 minut.

Dawka umożliwiająca podtrzymanie zwiotczenia mięśni to 0,01 mg/kg mc. do 0,015 mg/kg mc.

Każda następna dawka wydłuża czas trwania zwiotczenia mięśni o około 30 do 60 minut.

W celu zwiotczenia mięśni u pacjentów z niewydolnością nerek, nie zaleca się przekraczania dawki 0,04 mg/kg mc. ze względu na przedłużenie działania zwiotczającego.

Odwracanie zwiotczenia
Blokada przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołana podaniem leku Arduan zwykle ustępuje spontanicznie. W razie konieczności można odwrócić działanie zwiotczające mięśni podając dożylnie leki antycholinergiczne 0,5 mg do 2 mg metylosiarczanu neostygminy i 0,6 mg do 1,20 mg siarczanu atropiny (w oddzielnych strzykawkach). Użycie stymulatora nerwów obwodowych lub obserwacja klinicznych objawów ustępowania blokady motorycznej pozwala ocenić powrót siły mięśniowej. W razie potrzeby leki odwracające działanie zwiotczające można podać ponownie.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI ARDUAN, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

W przypadku przedawkowania i przedłużonej blokady przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, pacjent będzie sztucznie wentylowany aż do odzyskania oddechu spontanicznego. Jednocześnie lekarz poda antidotum w postaci inhibitorów cholinesterazy w odpowiednich dawkach (na przykład neostygmina, pirydostygmina, edrofonium) do momentu odzyskania zdolności oddechowej, którą lekarz będzie nieustannie monitorować.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Lek Arcoxia może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Działanie może rozpocząć się szybciej, jeśli lek Arcoxia zostanie przyjęty na czczo.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ARDUAN W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Ciąża
Brak danych dotyczących wpływu leku Arduan podczas ciąży zwierząt lub ludzi na potencjalne zagrożenie dla płodu. Lek Arduan może być podawany kobiecie w okresie ciąży, gdy lekarz zdecyduje, że korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko dla płodu.

Cięcie cesarskie
Nie zaleca się stosowania leku do znieczulenia kobiet podczas cięcia cesarskiego z powodu braku wystarczających informacji dotyczących przenikania leku przez łożysko i wpływu działania leku na noworodka. Stwierdzono jednak, że lek Arduan powoduje wydłużenie czasu trwania porodu poprzez cięcie cesarskie. Na podstawie badań klinicznych po podaniu leku Arduan, jako uzupełnienie znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego, wynika, że lek Arduan nie wpływa na wartości skali Apgar (ocena podstawowych czynności życiowych noworodka: oddychanie, krążenie, czynności ośrodkowego układu nerwowego), napięcie mięśni ani adaptację sercowo-naczyniową płodu. Nie zaobserwowano żadnych innych niepożądanych działań leku Arduan u noworodka. Badania farmakokinetyczne dowiodły, że bardzo małe ilości bromku pipekuronium przenikają przez barierę łożyskową i dostają się do krwi pępkowej.

Ostrzeżenie
Sole magnezu wywołują wzmożoną blokadę motoryczną.
Z tego względu u pacjentek otrzymujących podczas ciąży siarczan magnezu z powodu gestozy (zatrucia ciążowego), odwrócenie blokady motorycznej może być niewystarczające. W tym przypadku lekarz powinien zredukować dawki leku u pacjentek oraz je monitorować za pomocą stymulatora nerwów obwodowych.

ULOTKA LEKU ARDUAN – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – ARDUAN CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - ARDUAN CENA, REFUNDACJA

ARDUAN OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here