Substancja czynna: Ziele męczennicy cielistej
lista leków