Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Palonosetron

Akynzeo

Akynzeo to lek dostępny na receptę, który zawiera substancje czynne netupitant i palonosetron. Jest to preparat złożony, zawierający wybiórczego antagonistę receptorów NK1 substancji P oraz antagonistę receptora 5-HT3. Akynzeo jest wskazany do stosowania u dorosłych w celu zapobiegania ostrym i opóźnionym nudnościom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworowej zawierającej cisplatynę o silnym działaniu wymiotnym, a także zapobiegania ostrym i opóźnionym nudnościom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworowej o umiarkowanym działaniu wymiotnym.

Aloxi

Aloxi to lek stosowany w profilaktyce nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią nowotworową. Zawiera substancję czynną o nazwie palonosetron, która działa poprzez blokowanie działania serotoniny, neuroprzekaźnika w mózgu, który może powodować nudności i wymioty. Lek jest dostępny na receptę.

Palonosetron Accord

Palonosetron Accord to lek przeciwwymiotny, który należy do grupy antagonistów receptorów serotoninowych 5HT3. Działa poprzez blokowanie działania serotoniny, substancji chemicznej, która może powodować nudności i wymioty. Jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 1. miesiąca życia w celu zapobiegania ostrym nudnościom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworowej o silnym działaniu wymiotnym oraz zapobiegania nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową o umiarkowanym działaniu wymiotnym. Palonosetron Accord jest dostępny na receptę.

Palonosetron Fresenius Kabi

Palonosetron Fresenius Kabi to lek stosowany w profilaktyce nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią nowotworową. Działa poprzez blokowanie działania serotoniny, substancji chemicznej w mózgu, która może powodować nudności i wymioty. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują zapobieganie opóźnionym nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią nowotworową.

Palonosetron Hospira

Palonosetron Hospira to lek stosowany w profilaktyce nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią nowotworową. Działa poprzez blokowanie działania serotoniny, neuroprzekaźnika w mózgu, który może powodować nudności i wymioty. Jest dostępny na receptę i podawany jest jako iniekcja przez personel medyczny. Wskazania do stosowania obejmują profilaktykę opóźnionych nudności i wymiotów związanych z chemioterapią cytostatyczną o umiarkowanej lub silnej emetogenności oraz profilaktykę natychmiastowych i opóźnionych nudności i wymiotów związanych z chemioterapią wysokoemetogenną.