PoltechDMSA

Zestaw PoltechDMSA jest przeznaczony do scyntygrafii nerek, obrazowania statycznego nerek, lokalizacji nerek, wyznaczania funkcjonalnej masy nerek, określania względnego funkcjonowania lewej i prawej nerki. Podany dożylnie ma silne powinowactwo do kory nerkowej. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? – Substancją czynną leku jest kwas mezo-2,3-dimerkaptobursztynowy. – Pozostałe składniki to: cyny(II) chlorek dwuwodny, kwas askorbowy, D-mannitol, azot. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? PoltechDMSA jest preparatem do podawania dożylnego wyłącznie … Czytaj dalej

Technescan DMSA

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek Technescan DMSA stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania: – nerek Lek ten ma postać proszku. Po jego wyznakowaniu, przez osobę wykwalifikowaną, roztworem substancji radioaktywnej, nadtechnecjanem (99mTc) sodowym, powstaje znakowana technetem (99mTc) merkaptoacetylotrigliceryna (tiatyd technetu [99mTc]). Po dożylnym podaniu do organizmu, gromadzi się on w pewnych narządach, takich jak nerki. Tę radioaktywną substancję można sfotografować, stosując specjalną kamerę znajdującą się poza organizmem … Czytaj dalej