Tag: Kaptopryl

CAPTOPRIL POLFARMEX

WSKAZANIA Kaptopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE). Hamuje przejście nieaktywnej angiotensyny I w aktywną angiotensynę II. U chorych z nadciśnieniem zablokowanie syntezy angiotensyny II powoduje spadek ciśnienia, zaś zahamowanie tkankowych systemów reninaangiotensyna zmniejsza przerost lewej komory. W niewydolności mięśnia sercowego w skutek zmniejszenia oporu obwodowego kaptopryl zmniejsza pracę serca...

CAPTOPRIL JELFA

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. WSKAZANIA Substancją czynną leku Captopril Jelfa jest kaptopryl, który hamuje enzym przekształcający angiotensynę I w angiotensynę II, substancję o silnych właściwościach naczyniozwężających (tzw. inhibitor konwertazy angiotensyny, inaczej - inhibitor ACE). Lek jest stosowany w leczeniu: - nadciśnienia tętniczego, - przewlekłej niewydolności serca z osłabieniem...